e-GOVERNMENT: Nacrt Radnog programa ICT PSP za 2013. godinu

Milijuni eura za inovacije

U 2013. godini sudionicima u Programu ICT PSP bit će na raspolaganju oko 154 milijuna eura, od čega za same projekte u pet tematskih područja oko 124,2 milijuna eura

PIŠE TOMISLAV VRAČIĆ

Program ICT PSP podupire realizaciju europskih politika, posebice Digitalne agende za Europu s čijim je prioritetima i usklađen. Budući da je cilj programa ICT PSP poticanje pametnog, održivog i uključivog rasta treba proširiti i poboljšati korištenje inovativnih digitalnih tehnologija i građanima omogućiti pristup digitalnim sadržajima, javnoj upravi i poduzećima.

U načelu, Programom ICT PSP financiraju se tehnološke i netehnološke inovacije za koje je obavljeno istraživanje po fazama. Sam Program ICT PSP ne podržava istraživačke aktivnosti, no kad treba može pokriti područje tehničke prilagodbe i integracije inovacija.

Program ICT PSP nudi takve mogućnosti malim i srednjim inovativnim poduzetnicima u ICT sektoru te malim i srednjim poduzećima kako bi poboljšala korištenje ICT-a zbog povećanja kvalitete vlastitih proizvoda, usluga i poslovnih procesa. To omogućuje stvaranje boljih tržišnih prilika i kvalitetnijih usluga kao i ostvarenje sljedećih ciljeva:

 • ubrzanje implementacije europskih usluga od javnog interesa koje mogu izravno pomoći svim poduzetnicima, a posebno malim i srednjim poduzećima, za poboljšanje i širenje njihove radne okoline
 • podrška razvoju unutrašnjeg tržišta za inovativne ICT usluge i proizvode nužne za rast i razvoj malih i srednjih inovativnih poduzeća koja mogu imati koristi od povećanja tržišta za daljnje širenje svojih inovacija
 • financiranje sudjelovanja malih i srednjih poduzeća koja nude inovativna ICT rješenja za pilot-projekte kao i financiranje njihovog umrežavanja s glavnim korisnicima tih rješenja.

Kako bi se optimizirali učinci na ostvarenju planiranih ciljeva, financiranje pomoću Programa ICT PSP je zasnovano na određenim temama izabranim na temelju sljedećih kriterija:

 • realizacija prioriteta EU politika, posebno Digitalne agende za Europu;
 • poboljšanje inovacijskih kapaciteta EU-a i poticanje razvoja šireg EU tržišta za inovativne ICT proizvode i usluge te digitalne sadržaje;
 • jasna potreba za financijskom intervencijom na razini EU-a;
 • spremnost sudionika da mobiliziraju odgovarajuće financijske i ljudske resurse za provedbu ciljanih aktivnosti.

Na temelju tih kriterija i preporuka Radni program za 2013. usredotočuje se na pet tema:

 • Oblak javnih službi i pametnih gradova
 • Digitalni sadržaji, otvoreni podaci i kreativnost
 • ICT za zdravlje, dobro starenje i uključivanje
 • Sigurne e-Usluge
 • Otvoreni ciljevi za inovacije i druge mjere.

Uz to podržat će se i pripreme za poboljšanu dostupnost širokopojasnom pristupu.

Program će se realizirati kroz tematska područja, a zbog različite prirode pojedinih tematskih cjelina implementirat će se i 2013. godine putem različitih instrumenata. Hrvatskim sudionicima u dosadašnjim projektima već su poznati instrumenti: Pilot (tip A), Pilot (tip B) i Tematske mreže o kojima možete naći detaljnije informacije i na stranicama Ministarstva uprave (nadležnog tijela za provedbu Programa ICT PSP u Hrvatskoj): http://www.uprava.hr/default.aspx?id=13592.

Osim tih već poznatih instrumenata Europska komisija je predložila i dva nova:

 • Mreža najbolje prakse (Best Practice Network - BPN) - isključivo za provedbu projekata s temom Digitalni sadržaji i širenje dobre prakse te
 • Pilot javne nabave za inovativna rješenja (Public Procurement of Innovative solutions - PPI) - podrška provedbi javne nabave kao pokretaču primjene inovativnih rješenja.

Nacrt sadržaja i planiranih sredstava za provedbu Radnog programa u 2013. godini

Tema 1:Oblak javnih službi i pametnih gradova - 32,5 M€

Oblak javnih usluga
Pilot B
18 M€

Pametna, održiva mobilnost
Pilot B
Tematska mreža
13,5 M€

Priprema pilota javne nabave (PPI) za podatkovne centre koji efikasno koriste resurse za pametne gradove
Tematska mreža
1 M€

Tema 2: Digitalni sadržaji, otvoreni podaci i kreativnost - 36 M€

Europeana i kreativnost (uključujući obogaćivanje i poboljšanje, koordinaciju i promociju primjene Europeane u kreativnoj industriji)

Mreža najbolje prakse
Pilot B
Tematska mreža
16 M€

Otvoreni podaci (uključujući inovativno iskorištavanje geografskih informacija)
Pilot B
Tematska mreža
8 M€

ICT za učenje
Pilot B
6 M€

Poboljšanje Interneta za djecu - digitalni sadržaji i tehnologije
Pilot B
3 M€

Usluge e-Arhiviranja
Pilot B
3 M€


Tema 3: ICT za zdravlje, dobro starenje i uključivanje - 39 M€

Priprema široke primjene ciljanih usluga za podršku aktivnom i zdravom starenju
Pilot A
Pilot B
14 M€

Podrška inovativnim rješenjima u e-Zdravstvu, za potpomognuto življenje i mobilnost (posebno kroz PPI)
PPI Pilot
10 M€

Umrežavanje za zdravlje, dobro starenje i uključivanje
Tematska mreža
3 M€

Sprečavanje padova i potpomognuta mobilnost-navigacija za starije korisnike
Pilot B
2 M€

Biofotonička rješenja za dijagnosticiranje, nadzor i tretman zaraza
Pilot B
10 M€

Tema 4: Sigurne e-Usluge - 7 M€

Zaštita internetskih stranica od napada
Pilot B
2.5 M€

Sigurnost mrežne infrastrukture
Pilot B
2 M€

Sigurno i povjerljivo izvještavanje o malicioznom softveru i sumnji na kibernetički kriminal
Pilot B
2.5 M€

Tema 5: Otvoreni ciljevi za inovacije i druge mjere - 10,2 M€

Otvoreni ciljevi za inovacije
Pilot B
10 M€

Višekorisničke platforme za naprednu korporativnu društvenu odgovornost
0,2 M€

Indikativni plan aktivnosti
Prosinac 2012. / Siječanj 2013.
Objava poziva na natječaj
Travanj / Svibanj 2013.
Zatvaranje natječaja
Lipanj 2013.
Ocjenjivanje projektnih ideja
Rujan 2013.
Početak pregovora
Prosinac 2013. / Početak 2014.
Završetak pregovora, potpisivanje ugovora

Druge aktivnosti- 28-30 M€

Provođenje Poziva za nabavu i mjera podrške
8-10 M€

Direktno provođenje određenih projektnih aktivnosti
20 M€

Ukupno Radni program ICT PSP 2013.

152-154 M€

Detaljnije informacije moći će se pribaviti nakon službene objave Radnog programa što se očekuje početkom 2013. godine. Interes hrvatskih subjekata za sudjelovanje u Programu ICT PSP značajan je svake godine (godine 2011. podnesena je 21, a 2012. 16 prijava), a posebno su korisna njihova iskustva iz kojih se može naučiti kako pripremiti kvalitetan projektni prijedlog i koje greške treba izbjeći.