e-GOVERNMENT: Nacrt Radnog programa ICT PSP za 2013. godinu

Podrška za uspjeh

Program podrške politikama za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija

Program otvara široku lepezu novih poslovnih prilika, posebno za inovativna mala i srednja poduzeća koja pružaju nova ICT rješenja.
Program podrške politikama za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija (The Information and Communication Technologies Policy Support Programme  - ICT PSP) pokrenut je u okviru Okvirnog programa za konkurentnost i inovativnost (Competitiveness and Innovation Framework Programme  - CIP), osnovanog Odlukom Europskog parlamenta i Vijeća u listopadu 2006. godine.
ICT PSP program je usmjeren poticanju inovacija i konkurentnosti te ubrzavanju razvoja održivog, konkurentnog, inovativnog i uključivog informacijskog društva. Također podupire aktivnosti na ubrzavanju inovacija, provedbe usluga i sustava zasnovanih na informacijskoj i komunikacijskoj tehnologiji putem šireg usvajanja i bolje primjene informacijsko-komunikacijske tehnologije te digitalne usluge koje koriste građani, vlade i poslovni subjekti. Trajanje ICT PSP programa predviđeno je od 2007. do 2013. godine, a njegov ukupni proračun iznosi 730 milijuna eura.
Republika Hrvatska sklopila je 17. listopada 2007. godine Memorandum o razumijevanju između EU i RH o sudjelovanju Republike Hrvatske u ICT PSP programu. Sklopljeni sporazum stupio je na snagu 26. svibnja 2008. godine čime je Hrvatska postala punopravna članica tog programa.
Državno tijelo zaduženo za nadzor provedbe Programa u RH je Ministarstvo uprave, iz čijeg se proračuna financira godišnja članarina za sudjelovanje u ovom Programu Europske unije.

Vrste projekata - najčešća pitanja

Prijedlozi projekata podnose se temeljem otvorenih poziva pri čemu se razlikuje nekoliko vrsti financijskih instrumenata, odnosno projekata. Pritom godišnji Program rada unaprijed definira vrst projekta kroz koji će se financirati svaka pojedina tema i cilj, broj projekata te njihovu vrijednost. Implementacija aktivnosti Programa provodi se kroz tri osnovne vrste projekata:

  • projekte većeg opsega (projekti tipa A),
  • projekte manjeg opsega (projekti tipa B) te kroz
  • tematske mreže:

Projekti tipa A
Projekti koji imaju za cilj uspostaviti informacijski servis u nekoliko zemalja članica Europske unije te pridruženih zemalja. Informacijski servis razvijen ovim projektom treba biti otvoreno interoperabilno rješenje dostupno svim zemljama članicama i pridruženim zemljama. U projektu tipa A mogu sudjelovati državne upravne organizacije i agencije. U konzorciju koji prijavljuje projekt mora sudjelovati najmanje šest različitih zemalja članica ili pridruženih zemalja. Trajanje projekta je 36 mjeseci, od čega najmanje 12 mjeseci informacijski servis mora biti u funkciji.

Projekti tipa B
Svrha projekata tipa B jest potaknuti primjenu inovativnih usluga od javnog interesa koje se temelje na informacijsko-komunikacijskim rješenjima, a mogu se primjenjivati na nacionalnoj i regionalnoj razini. Nova rješenja trebala bi otvoriti veće gospodarske mogućnosti i izravne pogodnosti za malo i srednje poduzetništvo. U konzorciju koji prijavljuje projekt moraju sudjelovati najmanje četiri različite zemlje članice ili pridružene zemlje. Trajanje projekta je od 24 do 36 mjeseci, od čega najmanje 12 mjeseci razvijeni informacijski servis mora biti u funkciji.

Tematske mreže

Cilj je tematskih mreža povezati relevantne sudionike i stručnjake koji će dati podršku razvoju informacijskog društva primjenom informacijsko-komunikacijske tehnologije. Rezultati tematskih mreža moraju biti jasno definirani, mjerljivi i dostupni javnosti. U konzorciju koji prijavljuje tematske mreže mora sudjelovati najmanje sedam različitih zemalja članica ili pridruženih zemalja. Trajanje tematskih mreža je od 18 do 36 mjeseci.

Tko može sudjelovati

Program je otvoren svim pravnim osobama registriranima u zemljama članicama Europske unije te pridruženim zemljama: Islandu, Liechensteinu, Norveškoj, Hrvatskoj, Turskoj i Srbiji. Program je otvoren i trećim zemljama, ali bez financijske potpore.
Pritom u Programu podrške politikama za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija mogu sudjelovati tvrtke, državne institucije, akademska zajednica, ali i sve pravne osobe čije su aktivnosti u skladu s aktualnim ciljevima i aktivnostima godišnjih radnih programa ICT PSP.

Kako pronaći partnere

Jedna od specifičnosti Programa podrške politikama za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija jest da prijedlog projekta podnosi projektni konzorcij koji se sastoji od partnera iz nekoliko zemalja. Zbog toga je potraga za adekvatnim partnerima jedan od ključnih preduvjeta uspjeha.
U želji da svima zainteresiranima za uključenje u ICT PSP program olakša potragu za partnerima Europska komisija je osmislila nekoliko mehanizama:

  • bazu partnera dostupnu putem internetske stranice ICT PSP programa pomoću koje se mogu pronaći partneri ili se možete prijaviti kao potencijalni partner
  • uslugu traženja partnera za ICT PSP projekte putem internetske stranice projekta Ideal-ist te
  • mrežu Nacionalnih kontakt-točaka koje možete direktno kontaktirati i prijaviti se za traženje partnera.

Kako pripremiti prijedlog projekta

Prvi korak pripreme uspješnog projekta jest detaljno poznavanje Radnog programa za tekuću godinu, Uputa za podnositelje projekata i formata Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Svi ti dokumenti dostupni su na internetskoj stranici Programa podrške politikama za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija nakon raspisivanja poziva za podnošenje projekata.
Pritom je neophodno da prijedlog projekta ispuni sve formalne uvjete navedene u Radnom programu: relevantnost projektne ideje u odnosu na navedene ciljeve, odgovarajuća vrst projekta, tj. instrument financiranja, minimum uvjeta za broj i vrstu partnera, europska dimenzija projekta, itd. Važno je skrenuti pozornost kako se projektna ideja mora odnositi na samo jedan od navedenih ciljeva u okviru predviđenih tema.
Budući da je učenje iz tuđih iskustava uvijek korisno, savjetujemo pregledati bazu projekata koji su do danas odobreni za financiranje u okviru Programa podrške politikama za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija koja je dostupna na internetskoj stranici. 
Prijedlozi projekata predaju se isključivo u elektroničkom obliku preko usluge EPSS (Electronic Proposal Submission Service), a sastoje od dva formulara: dio A sastavljen je od administrativnih obrazaca, a u dio B unosi se detaljan opis projekta. Ova usluga omogućava online ispunjavanje dijela A, dostupnost dijela B te višekratno podnošenje prijedloga, odnosno izmjene prijedloga projekta. Posebnu pozornost treba obratiti na rokove za prijavu, budući da EPSS usluga nakon isteka roka prestaje biti dostupna.
Nakon isteka roka prijave prijedlozi će se ocijeniti, a s nositeljima odabranih projekata potpisuje se ugovor o dodijeli bespovratnih sredstava.
Više informacija o prijavi možete naći na internetskoj stranici ICT PSP programa.

Nacionalna točka za kontakt

Nacionalna kontakt točka ima zadatak prenijeti informacije o ICT PSP programu na nacionalnoj razini, predočiti uvjete za sudjelovanje, natjecanje i podnošenje prijedloga. Također ostvaruje veze s ostalim članovima ICT PSP-a glede suradnje i razmjene iskustava.

Nacionalne kontakt točke u Republici Hrvatskoj:

Zlatko Čović
Ministarstvo uprave - Uprava za e-Hrvatsku
Maksimirska 63, HR-10000 Zagreb
tel: 00385/1/2357-682
faks: 00385/1/2357-693
e-mail: zcovic@uprava.hr

Lada Justinijanović
Ministarstvo uprave - Uprava za e-Hrvatsku
Maksimirska 63, HR-10000 Zagreb
tel: 00385/1/2357-573
faks: 00385/1/2357-693
e-mail: ljustinijanovic@uprava.hr