Mada su BI rješenja prilično skupa, propisno implementirana imaju visok povrat ulaganja

To BI or not to BI

Najveće vrijednosti neke tvrtke nisu ni njene nekretnine ni njen vozni park. Faktor koji će tvrtki generirati dodatnu vrijednost i profit su njeni zaposlenici, a njihova će pak produktivnost biti proporcionalna kvaliteti informacija kojima raspolaže upravljački kadar.

PIŠE Mate Strgačić

Danas, u vrijeme brzih internetskih veza, nije problem doći do određene informacije. Problem je kako doći do kvalitetne informacije u pravo vrijeme i kad je treba interpretirati na ispravan način. Ako svojim menadžerima servirate preveliku količinu informacija među kojima od šume neće vidjeti stablo (ili od stabala šumu) napravili ste više štete nego koristi, a kvaliteta njihovih odluka neće biti adekvatna količini informacija već će rezultat biti dijametralno suprotan.
Svaki ozbiljniji poslovni sustav dnevno generira golemu količinu „sirovih“ informacija. Takve informacije treba rafinirati tj. obraditi uz pomoć odgovarajućeg softverskog rješenja tako da na kraju ostanu samo oni podaci koji će pridonijeti brzom donošenju ispravnih i u konačnici lukrativnih poslovnih poteza.


(Ne)poštena kompetitivna prednost
Ovdje na scenu stupaju sustavi poslovne inteligencije (Business Inteligence - BI). Poslovnu inteligenciju možemo najjednostavnije definirati kao sposobnost neke tvrtke da skupi, katalogizira, održava, interpretira te na koncu rukovodećem kadru pravilno i pravodobno prezentira određenu količinu informacija kako bi se donosile što korektnije poslovne odluke.

Zbog svoje se primarne zadaće poslovna inteligencija još naziva i sustav za potporu odlučivanju

Poslovna inteligencija svoje korijene vuče još iz šezdesetih godina prošlog stoljeća, a u svojim se počecima primarno bavila traženjem odgovora na pitanje: Što se događalo tijekom prethodnih godina i kako bismo te trendove mogli iskoristiti u svom poslovanju?
Današnji oblik i strukturu dobila je početkom ovog stoljeća kada je definirano da se BI sustav može raščlaniti na klijentsku, kompetitivnu i unutrašnju inteligenciju te na inteligenciju opskrbnog lanca. Suvremeni BI sustavi više ne postavljaju težište na prošle događaje već se od njih očekuje prediktivnost (mogućnost predviđanja budućih događaja) i proaktivnost što je zapravo priprema poslovnih planova za predviđene događaje. Ukratko, dobar BI sustav trebao bi dati odgovor na pitanje Što učiniti ako se (kada se) nešto dogodi?
Pri odabiru alata za poslovnu inteligenciju tvrtke bi trebale preferirati rješenja koja su: proširiva (kako bi u budućnosti mogla podnijeti veći broj korisnika), jednostavna za upotrebu, cjelovita (da pokrivaju široki krug poslovnih aplikacija) i modularna (tako da se mogu uklopiti u postojeće poslovne alate).
Zbog svoje se primarne zadaće poslovna inteligencija još naziva i sustav za potporu odlučivanju. Podaci koji ulaze u jedan ovakav sustav mogu biti interni (nastaju realizacijom poslovnih procesa unutar same tvrtke) i vanjski (dolaze s tržišta na kojima tvrtka nastupa). U idealnim uvjetima BI može tvrtki osigurati kompetitivnu prednost pred konkurencijom i višestruko uvećati njen profit, bilo smanjenjem operativnih troškova, bilo povećanjem prometa.

Zbog netočnih informacija te nekorištenja BI procesa i BI alata, tijekom ove godine više od 35% od 5000 svjetskih top kompanija donijelo je pogrešne poslovne odluke koje su im znatno smanjile godišnji profit.
Gartner

To BI or not to BI
Takav sustav tvrtke izbjegavaju implementirati iz nekoliko razloga. Kao prvi i osnovni, većina tvrtki navodi cijenu.
Cijena za male i srednje velike tvrtke, klasičnog BI sustava kao što je IBM Cognos Express, kreće se od 25.000 do 30.000 USD. U hrvatskim okvirima, malo će se koja tvrtka iz SMB (Small and Midsized Business) segmenta odlučiti za takvu investiciju pogotovo ako unutar nje vlada općenito mišljenje da je kolektivna mudrost tvrtkinih zaposlenika i intuitivnost vodećeg kadra dovoljna za uspješno donošenje odluka te da investicija u takav sustav jednostavno nije opravdana jer neće uvelike pridonijeti kvaliteti poslovanja.Opće je prihvaćena činjenica da većim stupnjem integracije BI tehnologije unutar poslovnog procesa tvrtke raste i njezina kompetitivna prednost u odnosu na konkurenciju.

Još jedan razlog koji je vrlo često implementation blocker pri evaluaciji takvih sustava je pretpostavka njegove kompleksnosti. Ono što bi sve tvrtke ipak trebale uzeti u obzir pri evaluaciji BI rješenja jest - iako su prilično skupa, ako su propisno implementirana, u pravilu imaju visok ROI (Return of Investment). ROI kod BI rješenja je vrlo vruća tema oko koje se spore mnogi stručnjaci s tog područja. Većina ih se slaže da je izuzetno teško (ako ne i nemoguće) precizno kvantificirati benefite, a isplativost BI sustava vrlo se često uspoređuje s isplativošću visokog školovanja. Ako osoba nakon završenog fakulteta nije sposobna pravilno upotrijebiti stečeno znanje, povrat uloženog bit će znatno manji u odnosu na osobu koja zahvaljujući stečenom znanju stvarno i radi bolje plaćeni posao. Isto tako, ako se rafinirani podaci ne koriste na ispravan način, sva uložena sredstva padaju u vodu.

Po definiciji BI sustav može se raščlaniti na klijentsku, kompetitivnu i unutrašnju inteligenciju te na inteligenciju opskrbnog lanca

S druge strane, tvrtkama je implementacija takvih sustava olakšana i činjenicom da se sve mogućnosti BI softvera ne moraju implementirati odjednom i da su suvremeni BI alati izuzetno user-friendly što zahtijeva kraću (čitaj: jeftiniju) obuku krajnjih korisnika.
Objektivna potreba za implementacijom takvog rješenja te količina i kvaliteta podataka kojima tvrtka raspolaže i koje može „uliti“ u takav sustav izuzetno su važni, ali najbitniji čimbenik za uspješnu realizaciju BI procesa je podrška upravljačkog kadra i široka prihvaćenost kod krajnjih korisnika. Uspješna implementacija takvih sustava pretpostavlja dobro poznavanje njegovih tehničkih karakteristika, ali treba jako dobro poznavati i poslovne procese te specifičnosti određenog poslovnog okruženja. Zato se najbolji rezultati postižu angažiranjem konzultanata za tvrtkino specifično područje.

Apsolutno nužan čimbenik za uspješnu realizaciju BI procesa je podrška upravljačkog kadra i široka prihvaćenost kod krajnjih korisnika

Ni taj segment nije zaobišao trend računalstva u oblaku pa se tijekom sljedeće godine očekuje rast profita Software as a Service BI rješenja od 22%.
InfoWorld.com

Područje trgovine je jedno od najperspektivnijih za primjenu raznih modela poslovne inteligencije pa se na hrvatskom tržištu BI sustavima najviše služe veći trgovački lanci koji uz njihovu pomoć zadržavaju vjernost kupaca i povećavaju profit većom prodajom robe s višim maržama. Uz ovaj sektor poslovnu inteligenciju u većoj mjeri primjenjuju telekomunikacijski operateri, hotelski lanci i banke.
No, važno je naglasiti da nijedna tehnologija ne može zamijeniti ljude pa takvi sustavi koriste isključivo kao pripomoć, a nikako ne kao zamjena za kvalitetan upravljački kadar.

STUDIJA SLUČAJA: BI u OTP banci

Korist je višestruka i stalno raste

O rezultatima implementacije BI rješenja u praksi, razgo­varali smo s višim projektantom u Data Warehouse timu OTP banke, Joškom Šugarom. OTP banka pripada među deset najvećih banaka u Hrvatskoj, a poznata je po tome da se u svom poslovanju koristi najsuvremenijim IT rješenjima te da vrlo često i kroz svoj portfelj proizvoda nudi najnaprednije informatičke tehnologije iz bankarskog sektora. Posljednja u nizu takvih tehnologija je i MasterCard PayPass debitna kartica koja osim za klasične transakcije služi i za znatno brže beskontaktno plaćanje.
U OTP banci već niz godina koriste BI rješenje u svom internom poslovanju čime su značajno poboljšali unutrašnje procese, a menadžmentu su pomogli u kvalitetnijem i bržem donošenju odluka.

INFOTREND: Na tržištu postoji niz BI alata. Čije BI rješenje koristi OTP banka i kako ste se odlučili za baš tog proizvođača?
JOŠKO ŠUGAR: Za naše BI rješenje koristimo Oracle Business Intelligence Enterprise Edition 10g. U početku je bio planiran Oracle Discoverer, ali je netom prije početka našeg projekta Oracle kupio tvrtku Siebel i uvrstio jedno njihovo rješenje (tadašnji Siebel Analytics) u svoju paletu proizvoda. Vanjski konzultanti su nam predložili da umjesto Discoverera uzmemo Oracle BI EE i drago mi je da jesmo. Korisnici se na njega vrlo brzo privikavaju. Za rad je dovoljan internetski pretraživač i ne treba nikakva dodatna instalacija.

INFOTREND: S obzirom na iznimne mogućnosti BI softvera, korisnici očekuju da se iza takvog sustava krije golema infrastruktura. Koliku infrastrukturu zahtijeva vaš BI sustav?
JOŠKO ŠUGAR: Hardverski, cijeli sustav počiva na dva poslužitelja.  Na jednome je baza, a na drugome sve ostalo (web-server, repozitoriji...). Sve softverske komponente odabrane su iz palete Oracle proizvoda. Tu su, osim OBI EE, još i Oracle Warehouse Builder, Oracle Workflow itd.

INFOTREND: Što je od BI sustava najčešće u upotrebi?
JOŠKO ŠUGAR: BI elementi koje nam donosi Oracle BI EE 10g: Ad-hoc analiza kroz tematske zone (Answers) i Interactive Dashboards. Pojedinci u svojim projektima rade i data mining nad Data Warehouseom, ali samo za vrlo specifične segmente posla. Cjelovito rješenje za data mining tek je u planu.

INFOTREND: Jeste li se pri implementaciji odlučili za vlastite snage ili ste angažirali vanjskog konzultanta?
JOŠKO ŠUGAR: OTP banka je svoja Warehouse i Business Intelligence rješenja izradila kombinacijom vlastitih snaga i vanjskih konzultanata. Konzultanti su dobro upoznati sa stanjem na tržištu takvih alata i njihovim mogućnostima, ali jedino interni zaposlenici dovoljno dobro poznaju sustav tako da se najbolji rezultati ostvaruju zajedničkim djelovanjem.

INFOTREND: Koliko je dugo vaš BI sustav u upotrebi i jesu li mjerljivi rezultati?
JOŠKO ŠUGAR: Projekt smo započeli u proljeće 2007. godine, a s početkom 2008. već smo imali prve produkcijske podatke. Sustav donosi višestruku korist koja s vremenom samo raste. Ono što je odmah postalo očito je rasterećenje bančinog core-sustava. Reporting koji inače znatno opterećuje transakcijske sustave sada ima svoj dedicirani sustav - BI-DW. S druge strane, naši analitičari kroz praksu sve bolje upoznaju BI sustav, postavljaju sve više zahtjeve i izrađuju sve kvalitetnije ad-hoc analize. Time dobivaju kvalitetnija rješenja i informacije unutar BI sustava. Sada imamo zaista jako produktivne korisnike.

INFOTREND: Još jedan element koji se često zanemaruje pri implementaciji takvih sustava je obuka krajnjih korisnika. Poznato je da dobro educirani korisnici generiraju znatno veći ROI za razliku od onih kojima je prepušteno da se snalaze sami. Zahtijeva li vaš sustav obimniju obuku krajnjih korisnika i administratora?
JOŠKO ŠUGAR: BI sustav OTP banke ima prilično strmu krivulju učenja  što se tiče korisničke strane. To prvenstveno možemo zahvaliti dobro obučenim administratorima koji su krajnje korisnike dobro upoznali s mogućnostima implementiranog BI sustava. Primjećujemo da novi korisnici vrlo brzo nauče koristiti standardne izvještaje, dok za ad-hoc analizu treba malo više iskustva. Ad-hoc analiza se dozvoljava samo malom broju korisnika zbog strogih pravila oko dozvola pristupa podacima tako da ni taj dio nije problematičan. Što se tiče IT strane, sustav je zahtjevan i kompleksan. Postoje složene transformacije, zahtjevni izračuni, dugotrajni dohvati, a Oracle BI EE 10g nije u stanju dobro optimirati malo kreativnije upite. Zato je vrlo važna dobra priprema podataka koji su BI sustavu izravno na dohvatu. Bez prethodnog iskustva s Data Warehouseom i Business Intelligenceom novom  informatičaru treba podosta vremena da postane spreman za samostalan rad. Točno vrijeme ovisi o predznanju, sposobnosti, motivaciji... malo više od godinu dana, rekao bih.