ICT I PRAVNA PRAKSA

Zaštita domena

Zanimljive odluke arbitraže u pogledu domaćih .hr domenskih imena


PRIPREMIO: TIHOMIR KATULIĆ

U prošlom nastavku za­počeli smo prikaz jednog od prvih arbitražnih postupaka u pogledu domenskih imena u domaćoj .hr domeni. Jedan od prvih slučajeva koji je došao pred arbitražno tijelo vezan je uz domensko ime posao.hr. Podnositelj zahtjeva bila je domaća tvrtka Tau On-Line d.o.o., dok je korisnik domene u pitanju bila tvrtka Olympic International d.o.o., obje iz Zagreba.

Na temelju zahtjeva i daljnjih podnesaka podnositelja i korisnika domene arbitar je u postupku utvrdio činjenice kako bi na temelju arbitražnih pravila odlučilo u postupku.

Na korisnikov prigovor kako ne postoje pretpostavke za pokretanje arbitražnog postupka jer nisu ispunjeni uvjeti iz čl. 1 Arbitražnih pravila arbitar je ustanovio kako prigovor nije osnovan jer jedini uvjet koji treba biti ispunjen - da postoji osoba koja nije zadovoljna registracijom pojedine domene - potvrđuje podnositelj zahtjeva samim zahtjevom, čime svjedoči o toj činjenici i ispunjava tu pretpostavku.
Kako smo već ranije istaknuli, prema pravilima koja su vrijedila u vrijeme nastanka spora, kako bi uspio u zahtjevu za oduzimanje prava, podnositelj zahtjeva za uspjeh u arbitraži u kojoj zahtijeva oduzimanje prava na korištenje domene mora dokazati kumulativno tri uvjeta:

  • da je ime domene isto ili zbunjujuće slično nekom imenu na koje treća osoba ima pravo,
  • da korisnik domene nema pravo ili legitiman interes za korištenje domene spornog naziva i
  • da je korisnik registrirao domenu ili je koristi suprotno načelu savjesnosti i poštenja.

Borba za korisnike usluge legitiman je interes svakog poduzetnika ako njome pribavlja korist, čak i kad nastane šteta za drugoga

Po prvom kriteriju prema mišljenju arbitra tvrdnje podnositelja zahtjeva da su imena domena “moj-posao.hr” i “posao hr” zbunjujuće slična te da se imenom domene “posao.hr” vrijeđa njegovo pravo na žig “Moj Posao” nisu osnovane. Arbitar smatra da je riječ posao općeg značenja i nitko ne može na nju polagati pravo tako da drugima brani njenu uporabu. Nadalje, riječ posao nije prikladna za zaštitu žigom - tek razlikovanjem koje omogućuje dodatak riječi moj nastaje izraz koji se može zaštititi. Drugim riječima, premda korisnik domene ne može zaštititi riječ posao u okviru žiga isto tako podnositelj zahtjeva na temelju posjedovanja zaštićenog žiga moj posao ne može polagati pravo na domenu posao.hr na temelju pozitivnih propisa o zaštiti žiga.

U pogledu drugog kriterija koji traži da korisnik .hr domene nema pravo ili legitimni interes za korištenje, arbitar je našao da tvrdnja podnositelja zahtjeva (da korisnik domene “posao.hr” nema pravo ni legitimni interes za korištenje sporne domene) također nije osnovana. Pravo na korištenje domene mogao bi osporiti kad korisnik ne bi imao pravo baviti se određenom djelatnosti za koju se koristi sporna domena, a legitimni interes ako zlorabi svoje pravo tj. ako bi se njome koristio s jedinim ciljem da podnositelju zahtjeva nanese štetu. U pogledu definicije legitimnog interesa arbitar smatra kako je borba za korisnike usluge legitiman interes svakog poduzetnika, implicirajući da je legitimni interes i kad u toj borbi nastaje šteta za drugoga, ako se njome pribavlja korist, odnosno, ne bi bilo riječi o legitimnom interesu ako se time ne bi stjecala neka korist za pružatelja usluge.

Konačno, u pogledu trećeg kriterija odnosno registracije ili korištenja domene suprotno načelu savjesnosti i poštenja, podnositelj zahtjeva navodi da je korisnik domene posao.hr prekopirao kompletni sadržaj njegove baze podataka. Po mišljenju arbitra korisnik domene tu tvrdnju nije uvjerljivo pobio. Arbitar je u odluci kazao kako odlučivanje o tome je li korisnik domene prekopirao sadržaj baze podataka podnositelja zahtjeva ili nije prelazi okvire odlučivanja, a iz istog razloga nije utvrđivao ni osnovanost tvrdnje da je korisnik domene posao.hr negativnom reklamom narušio poštenu tržišnu utakmicu.

Konstatirajući kako i bez odluke u pogledu trećeg kriterija podnositelj zahtjeva nije uspio ispuniti prva dva kriterija, arbitar je donio odluku o odbijanju zahtjeva da korisniku oduzme pravo korištenja domene posao.hr.

U pogledu troškova postupka, korisnik domene zahtijevao je nadoknadu troškova prouzročenih postupkom. Zahtjev je arbitar odbio, budući da ga stranke nisu ovlastile na odluku o troškovima putem posebne arbitražne klauzule, prema odredbama čl.3. st.3 tada važećih Arbitražnih pravila, odnosno čl.34 st.2 i čl. 56 aktualnog Pravilnika o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom internetskom domenom.