Proljeće u ILBI

Praksa vođena teorijom

29.02.2012. Osnove upravljanja projektima 07.03.2012. Vođenje izvrsnih timova za razvoj softvera 22.03.2012. Sustavi za podršku poslovnom odlučivanju 22.05.2012. Modeliranje poslovnih procesa 12.04.2012. Metode za evaluaciju, selekciju i određivanje prioriteta projekata

Konkurentske prednosti u okolnostima brzih promjena uvjeta poslovanja, načina poslovanja i tehnologija postižu se pomoću novih poslovnih modela i ICT-a. U programima Poslovne akademije ILBA posebna se pozornost posvećuje učinkovitosti uporabe radne snage i tehnologije jer troškovi radne snage u uslužnim djelatnostima iznose više od polovine troškova tvrtke. Liderima, ali i menadžerima i radnicima potrebna su nova umijeća koja se mogu brzo primijeniti u svakodnevnoj praksi.

Pridružite nam se na seminarima Poslovne akademije ILBA gdje vam se pruža mogućnost neprestanoga stručnog usavršavanja koje je postalo imperativ sveprisutnijega procesa globalizacije.

Za iduće smo razdoblje pripremili za vas pet jednodnevnih seminara.

Osnove upravljanja projektima
Cilj je ovog seminara upoznavanje polaznika s metodologijom najbolje prakse upravljanja projektima po preporukama međunarodne organizacije voditelja projekata PMI (Project Management Institute) te ANSI standardu PMBOK IV edition, 2008. Izobrazba obuhvaća procesne skupine, područja znanja kao i njihove potprocese. Sadržaj seminara obuhvaća znanja i primjere kako učinkovitije upravljati projektima, utjecati na životni ciklus projekta, utjecati na smanjenje projektnih troškova i usredotočiti se na proje-ktne rezultate i zadovoljnije kupce.
Seminar je namijenjen prvenstveno voditeljima projekata i članovima projektnih timova, njihovim nadređenima i rukovodećim strukturama koji upravljaju projektima na operativnoj razini. Program je namijenjen i PMO kadrovima koji su angažirani u procesu implementacije i rada Program Management Officea.

Voditelj, mr. sc. Dražen Penzar, PMP, ima višegodišnje iskustvo u vođenju i radu na razvojnim projektima u multidisciplinarnom i međunarodnom okruženju te u upravljanju PMO uredom. Radno iskustvo i iskustvo u vođenju projekata je stjecao u privatnom sektoru, istraživačkim institucijama i javnoj upravi. Aktivan je član udruge PMI Hrvatska, član je Tehnologijskog vijeća Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, a na PMF-u u Zagrebu je viši predavač na smjeru Financijska i poslovna matematika. Stručni interesi su mu vođenje projekata, upravljanje poslovnim procesima, poslovna edukacija i primjena računalnih simulacija u odlučivanju i edukaciji. Autor je desetak znanstvenih i stručnih radova iz navedenih područja.

Vođenje izvrsnih timova za razvoj softvera
Vođenje je i upravljanje timovima za razvoj softvera vrlo izazovno. Softver je sam po sebi složen, a očekivanja su od strane korisnika i klijenata visoka. Tržište je vrlo konkurentno, a poslovno okruženje dodatno zakomplicirano zbog ekonomske krize.
Ovaj će vam seminar ponuditi  konkretne i pragmatične preporuke kako povećati učinkovitost vašega razvojnog tima. Na ovoj ćete radionici čuti najbolje prakse, savjete, i trikove iz Microsofta i uspješnih tvrtki u regiji u svezi s motivacijom ljudi, učinkovito komuniciranje, vođenje ljudi i timova, produktivan ritam timova te poduzetno upravljanje projektima. Svaki će sudionik dobiti konkretne preporuke kako poboljšati upravljanje i vođenje timova za razvoj softvera.
Seminar je namijenjen IT menadžerima, voditeljima razvojnih timova i projektnim menadžerima.
Predavač Marin Bezić, osnivač tvrtke Concero d.o.o., od 1997. do 2005. radio je u razvoju prvoga Microsoftova BI proizvoda SQL Server Analysis Services. U Redmond je došao 1997. kao programer pa development manager za Analysis Services. Godine 2005. seli se u London gdje je zadužen za razvoj Microsoftova BI tržišta u EMEA regiji, a 2008. preuzima Microsoftov SQL Server business u istočnoj Europi. Od 2009. djeluje u Rijeci kao neovisni savjetnik za unaprjeđenje razvoja softvera i pomaže organizacijama optimizirati svoje razvojne timove, povećati proizvodnost i kakvoću i smanjiti troškove razvoja. Klijenti su vodeće tvrtke iz regije na području telekomunikacija, bankarstva, sistemske integracije te proizvođači softvera.

Sustavi za podršku poslovnomu odlučivanju
Ovaj će seminar pružiti polaznicima presjek potrebnoga znanja da bi mogli započeti implementirati takav sustav u svojem poduzeću. Dio je seminara predviđen za interaktivan rad – vježbe, studije slučaja i rasprave o problemima s kojima se surećemo u praksi. Polaznici će steći iscrpno razumijevanje opsega i sadržaja sustava za podršku poslovnomu odlučivanju te će moći realno procijeniti interne mogućnosti poduzeća za implementaciju takvoga sustava i raditi na takvome projektu u dijelu koji odgovara njihovoj specijalnosti (?nancije, prodaja, nabava, kontroling). Polaznici će naučiti kako tehnološki, procesno i projektno podržati ono što menadžment od takvoga sustava očekuje i kako maksimalno iskoristiti resurse koje imaju u poduzeću.
Seminar je namijenjen višemu i srednjemu menadžmentu, poslovnim analitičarima, voditeljima odjela i specijalistima iz područja financija, kontrolinga, marketinga i prodaje. Predznanje nije potrebno iako je poželjno iskustvo u kreiranju i/ili korištenju izvješćâ.
Predavač mr. sc. Dražen Oreščanin radio je na odgovornim dužnostima u IT sektoru u Zagrebačkoj banci, Grupaciji Kaptol banke i Agrokoru. U Poslovnoj je inteligenciji od 2001. direktor Strategije i razvoja, a od 2010. predsjednik Uprave te je odgovoran za razvoj novih tržišta, razvoj odnosa s partnerima te strateški razvoj novih proizvoda i usluga. Sudjeluje na najsloženijim projektima strateškoga savjetovanja i implementacije sustava podatkovne integracije te upravljanja matičnim podatcima u ulozi voditelja projekta, dizajnera rješenja i  poslovnoga i podatkovnoga kod klijenata kao što su Hrvatski telekom, Crnogorski telekom, Telenor, Telekom Slovenije, Vipnet,  Makedonski telekom, RTV Slovenija i Tisak. Predaje na Visokoj školi za računarstvo u Zagrebu.

Modeliranje poslovnih procesa
Cilj je seminara naučiti osnove modeliranja poslovnih procesa prema normi BPMN 2.0, koristiti model za procjenu učinaka preustroja i unaprjeđenja te stvoriti polazište za upravljanje poslovnim procesima. Ovladati tim metodološkim postupcima koristeći se najnovijim softverskim alatom WebSphere Business Modeler v.7. Taj je seminar namijenjen članovima uprave, rukovoditeljima organizacijskih jedinica i razvojnim poslovnim stručnjacima u gospodarstvu, državnoj upravi i javnim službama.
Voditelj ovoga seminara, prof. dr. sc. Josip Brumec, redoviti profesor na FOI, bavi se modeliranjem poslovnih procesa i projektiranjem IS-a, ERP sustavima, unaprjeđenjem poslovne izvrsnosti i mjerenjem učinaka primjene suvremenih ICT-ova. Objavio je oko 80 radova i vodio više znanstvenih projekata. Prije dolaska na sveučilište radio je 26 godina u Rade Končaru kao projektant, informatičar, direktor razvoja organizacije i informatike te softverske tvrtke Rade Končar-InfoS. Rezultate teoretskih istraživanja prenosi u praksu kao savjetnik za industriju i neprofitne organizacije. Autor je genetičke definicije i taksonomije informacijskih sustava te metodike SPIS-a, a oba su ta koncepta provjerena i prihvaćena od znanstvenika i stručnjaka u svijetu te primijenjena u praksi kod realizacije većega broja referentnih projekata. Član je AIS-a (Association for Information Systems) te Akademije tehničkih znanosti Hrvatske (ATZH).