INFORMATIČKO OBRAZOVANJE

40 godina mojih konferencija

Diplomirani inženjer elektrotehnike i diplomirani ekonomist Ante Polonijo, programer i predavač, organizator i voditelj IS-a u velikim sustavima kao što su HEP DP Elektroprimorje i DINA Omišalj, više od tri desetljeća radi na organizaciji informatičkih stručnih konferencija

Tvrtka CASE pojam je informatičkoga obrazovanja na ovim prostorima.

InfoTrend: Kada je i u kojim okolnostima započeo Vaš angažman na organiziranju stručnih skupova?
Ante Polonijo: Znatiželja, želja za novim znanjima i novim tehnologijama, upoznavanje iskustva drugih jake su i vrlo poticajne motivacije. Jedan od raširenih načina zadovoljavanja tih potreba su konferencije. Od 1972. i moje prve konferencije kao sudionika (u organizaciji Komisije za EOP Privredne komore Rijeka - “Prvo regionalno savjetovanje o EOP16) pratim već 30 godina i organiziram slične stručne konferencije.

InfoTrend: U kojim je uvjetima osnovana tvrtka CASE koju vodite zajedno sa sinom Mislavom?
Ante Polonijo: Od 1980. zaredalo se 8 regionalnih konferencija s općim temama iz informatike, a 1988. pojavila se potreba za specijalizacijom i širenjem na republičku razinu i cijelu bivšu Jugoslaviju. Počeli smo s IT konferencijom CASE i telekomunikacijskom konferencijom KOM. U početku su organizatori konferencije bili Koordinacijski odbor za informatiku HGK Županijske komore Rijeka i HIZ. Kasnije je, odustajanjem HGK, posao organizacije nastavio Case d.o.o.

Više od 15 tisuća polaznika upozorava na velik potencijal i nemjerljive učinke tih konferencija u promidžbi i širenju ICT znanja i iskustava

InfoTrend: Kada ste i zašto proširili program stručnih konferencija?
Ante Polonijo: Nakon 10 godina vrlo uspješnoga rada konferencijâ CASE i KOM, započete su nove konferencije jer su se pojavile nove teme pa sada svake godine organiziramo pet specijaliziranih konferencija – CASE, KOM, SmartCard, e-biz i Privatnost. Gledajući sadržajno teme tih konferencija, one pokrivaju probleme projektiranja i programiranja IS-a, informatičkih komunikacija i Interneta, sigurnih plaćanja i transakcija do elektroničkoga poslovanja i zaštite osobnih podataka i identiteta. Taj porast broja specijaliziranih konferencija prati brzi razvoj novih tehnologija, širinu područja ICT-a.


Dvadeset i četiri zbornika predstavljaju pravu malu biblioteku i riznicu znanja o razvoju ICT-a, koja se često koristi u radu/p>

InfoTrend: Molim Vas da nam objasnite organizaciju i strukturu konferencija.
Ante Polonijo:
Struktura je svih konferencija slična: stručna predavanja, prezentacije ujutro, a radionice i seminari popodne. Za prijenos konkretnih specijaliziranih znanja zaduženi su seminari. Istodobno se održava više specijaliziranih seminara, a okrugli stol i izložba prateće su djelatnosti. Brojne radionice uvijek imaju isti praktični cilj – interaktivno prikazati pojedina rješenja, opremu, mogućnosti ili način rada. Radionice zbog svoje orijentacije na praktičan rad pokazuju da to polaznici iznimno vole i pohvaljuju u anketi. Sva su predavanja i prezentacije redovito na konferencijskome CD-u i otiskani su u zborniku koji u anketi redovito dobiva najbolju ocjenu. Dvadeset i četiri zbornika (npr. konfer­encije CASE ili KOM) predstavljaju pravu malu biblioteku i riznicu znanja o razvoju ICT-a, koja se često koristi u radu.

InfoTrend: Kakav je odziv predavača i sudionika na konferencijama tvrtke CASE?
Ante Polonijo: Na navedenim je konferencijama do sada pribivalo preko 15 tisuća polaznika u rasponu od 120 do 350 nazočnih po konferenciji. To upozorava na velik potencijal i nemjerljive učinke tih konferencija u promidžbi i širenju ICT znanja i iskustava. U početku su aktivno sudjelovali i poneki stručnjaci iz tada informatički naprednijih centara (Ljubljana, Maribor, Zagreb, Varaždin, Rijeka, Beograd, Sarajevo…), no nakon osamostaljenja Hrvatske, gotovo su prestali dolaziti sudionici iz okolnih zemalja (nekoć 40%) jer su osnovali vlastite konferencije.
Svakoga je dana na tržištu sve više konferencija pa je zaista vrlo teško okupiti kvalitetne predavače, a i dovo­ljan broj sudionika koji bi svojim kotizacijama po­krili troško­ve i trud uložen u svaku od konferencija.
Hoće li netko nazočiti konferenciji, osim same želje, če­sto ovisi o financijskome stanju (osobito danas), zauzetosti poslom, učestalim reorganizacijama tvrtki ili informacijskih sustava, privatnim problemima i sl. No susresti se s kolegama iz struke, proširiti vidike i znanje o najnovijim tehnologijama, metodama rada, tuđim iskustvima i malo se odvojiti od svakodnevnih problema, znači više od utrošenih sredstava iako toga često nismo svjesni.

Konferencija Case

Konferencija je Case najstarija s 24-godišnjom tradicijom. Posvećena je metodama i alatima za projektiranje informacijskih sustava. Namijenjena je projektantima IS-a, programerima, danas bismo rekli developerima. No s obzirom na to da mlađim generacijama pojam CASE (Computer Aided Software Engineering) ne znači mnogo, morali smo promijeniti naziv konferencije u CASEdev (Developerska konferencija).
Razdoblje je velikih vlastitih računalnih centara iza nas. Dulje je vrijeme prisutan trend korištenja vanjskih usluga, kupnje gotovih rješenja za pojedina područja primjene informatičkih sustava, a u posljednje vrijeme informatičkih usluga (SaaS) na Internetu (ili sada u “Oblaku”). Kada već spominjemo komercijalne sudionike, treba spomenuti da je dio pokrovitelja (npr. Oracle, Microsoft i SAP) prešao na organizaciju vlastitih skupova te se manje uključuju na Case konferencije.
Teme su konferencije tradicionalne: Metodologije projektiranja, Alati i rješenja i Internet/Sigurnost. Prvi dan upoznavanje novih metoda, tehnika i postupaka, upravljanje procesima, kvaliteta itd. Na samoj je konferenciji prvi dan bio najposjećeniji i najbolje ocijenjen u anketi.. Drugi je dan konferencije tradicionalno posvećen temama “Alati i rješenja”, tj. konkretnim alatima i rješenjima prototipskom i RAD razvoju iz iskustava, preporuke i upozorenja na probleme i teškoće. Posljednjih se godina okrećemo temama o mobilnim platformama, alatima i rješenjima.

Savjetovanje KOM

U Opatiji se krajem godine održava tradicionalna konferencija “Komunikacijske tehnologije i norme u informatici KOM” s trima osnovnim “tehničkim” temama: mreže, servisi (usluge) i Internet/sigurnost.
Tema mreža obuhvaća najnovije mrežne tehnologije LAN, WAN (fiksne i bežične), različiti protokoli (kod Etherneta od 10 Mbs, preko100 Mbs do Gigabitnog, pa 10 Gbs ili već 40 gbs), ATM, DTM... U početku su pozornost privlačili hubovi i ruteri, zatim su se pojavili switchevi, a danas se govori o ultrabrzim mrežama zasnovanima na optičkim aktivnim elementima (a ne samo o pasivnoj optici). Već se više godina obrađuje tema bežičnih mreža, a završava predavanjem o tehnologijama i načinu za upravljanje i nadzoru mreža. Posebno su polaznicima zanimljive teme o projektiranju mreža i primjeri izvedenih mreža, tako da su u dvadesetak godina predstavljene gotovo sve bitnije mreže u Hrvatskoj.
Već je više godina zanimljiva tema o mobilnoj telefoniji i mogućoj primjeni mobilnoga poslovanja. Danas je sve na IP tehnologiji i integrirano (tehnologiji VoIP, IP TV itd.).
Konferencija završava temama Interneta i sigurnosti. Pozornost sada privlače predavanja o mobilnim protokolima i jezicima za mobilne internetske korisnike koji omogućuju m-commerce. Analiziraju se računalno-sigurnosni incidenti i u svijetu i u Hrvatskoj te prikazi problema sa svim oblicima ugroza (od virusa na dalje), koji su godinama nezaobilaznom temom.

SmartCard

Međunarodnu konferenciju SmartCard HGK i Case d.o.o. organiziraju već trinaest godina (krajem rujna) za područje tehnologije, normi, razvoja platnoga prometa i primjene smartkartica (čip kartica) na područjima financija , sigurnosti transakcija i plaćanja, identifikacije i sl. Sudionici su konferencije zaposlenici svih naših banaka, financijskih i drugih ustanova, gospodarstva i državne uprave .
To međunarodno savjetovanje okuplja najbitnije svjetske proizvođače opreme i rješenja (npr. Mastercard, Giesecke&Devrient, Vasco, Visa itd.), ali i one domaće (AKD, Logos/ Asseco, ECS, IPR, ZMS, itd.). Na savjetovanju se prezentiranju najnovija rješenja i projekti u svezi s proizvodnjom kartica, primjenom, problemima sigurnosti… Od domaćih su rješenja na savjetovanju banke redovito objavljivale i prezentirale svoje projekte elektroničkoga plaćanja preko Interneta , elektroničkoga novčanika, lojalnosti, sustava identifikacije, a vidjeli smo i druge bitne projekte (npr. e-račun). Prvih je godina naglasak bio na tehnologiji i tehnološkim aspektima, na digitalnome potpisu i PKI, uvođenje višefunkcijske čip kartice EMV (Europay, Mastercard, Visa), a kasnije je naglasak dan na rješenja i primjenu (beskontaktno čitanje, aplikacije lojalnosti, upravljanje sustavima i rizicima...).

e-biz

U cilju unaprjeđenja elektroničkoga poslovanja HGK i HIZ i tvrtka Case d.o.o. organiziraju već 11 godina savjetovanje s temama: Norme (tehničke, pravne...), zakoni, pravilnici i uvjeti primjene, potrebna infrastruktura, sigurnost rada, sigurnost podataka, poslovnih transakcija i plaćanja (e-invoice, e-payment), automatsko povezivanje dobavljača, trgovaca, mogućnosti primjene kao što su e-business ili e-procurement u gospodarstvu, državnoj upravi, zdravstvu itd. Savjetovanje pobuđuje sve veću pozornost i ono je postalo tradicionalno i međunarodno. Savjetovanje traje 3 dana i daje se presjek stanja i mogućnosti u svijetu i u Hrvatskoj, osobito vezano za sigurnost, za B2C, B2B, B2G poslovanje. Više pojedinosti na www.case.hr/e-biz2002.

Privatnost

To je najmlađa konferencija, ali ipak ove godine slavi već desetogodišnjicu. Zaštita osobnih podataka i identiteta te pravo na pristup informacijama zakonski su regulirani (u EU-u i Hrvatskoj). Vjerojatno je to razlog što se time dosta bave pravnici, administrativno osoblje i glasnogovornici pa je i struktura polaznika ove konferencije tomu prilagođena. Konferencija tek dobiva na značenju, što će osobito doći do izražaja prelaskom na Računalstvo u oblaku.