BPM: TEHNOLOGIJA KOJA MOŽE UVELIKE UNAPRIJEDITI POSLOVANJE U RH

Pomaci su vidljivi

U Hrvatskoj, kao i u regiji, u većini slučajeva nisu iskorišteni potencijali BPM-a, stoga je osnovni cilj okrugloga stola utvrditi preporuke i recepture o tome kako iskoristiti potencijale i postići željene učinke

POD POKROVITELJSTVOM VLADE REPUBLIKE HRVATSKE te Business Process Management Instituta, održan je okrugli stol na temu “BPM: Strategijska spremnost za poslovne promjene” na kojem su se okupili predstavnici Vlade RH, javne uprave, privatnoga sektora  i znanstvene zajednice. Taj je okrugli stol zamišljen kao radni uvod u predstojeću 10. jubilarnu BPC 2012 konferenciju o poslovnim procesima. U radu su okrugloga stola sudjelovali znanstvenici, gospodarstvenici, predstavnici javne uprave i konzultantskih kuća te ITC ponuditelji.

Business Process Management je pristup uređenju poslovnih procesa u cilju postizanja rezultata usklađenih sa strateškim ciljevima organizacije, stvaranja vrijednosti i osposobljavanja organizacije za poduzetniju provedbu svojih poslovnih rezultata. BPM je ključan za optimizaciju troškova tekućega poslovanja koji danas predstavljaju više od 90% izdataka, pa se može tvrditi da je BPM tehnologija koja može uvelike unaprijediti poslovanje u RH.
Konferencija smješta upravljanje poslovnim procesima (BPM) u „ ...kontekst novih trendova i uvjeta poslovanja, priprema za skorašnji ulazak u EU te brzih promjena u poslovnoj okolini koje zahtijevaju poduzetnost organizacije.
Najbitnija je promjena vezana uz pristupanje EU-u činjenica da smo iz monitoringa usklađivanja sa zakonodavstvom EU-a prešli u monitoring provedbe tih istih zakona i s time povezanim praćenjem mjerilâ (benchmarking). U većini je slučajeva provedba zakona povezana s upravljanjem poslovnim procesima u svim fazama, od pripreme i provedbe zakona do nadzora i poduzimanja mjera za unaprjeđenje stanja u pojedinim upravnim područjima. Tamo gdje postoje regulatori koji uređuju pravila poslovanja, poslovni subjekti imaju stalno nove zahtjeve na regulatorno usklađivanje i izvješćivanje.

U Hrvatskoj, kao i u regiji, u većini slučajeva nisu iskorišteni potencijali BPM-a, stoga je osnovni cilj okrugloga stola utvrditi preporuke i recepture o tome kako iskoristiti potencijale i postići željene učinke. Uočljivo je da se BPM proširio u onim djelatnostima u kojima postoje snažne regulatorske agencije (bankarstvo, telekomunikacije, osiguravateljska djelatnost, energetika, javna nabava itd.).

Nakon deset godina rada Konferencije, vidljivi su znatni pomaci u jednome dijelu poduzetnijih, većih organizacija, posebno u industrijama koje su više izložene međunarodnoj konkurenciji.
U ovome trenutku vidimo potrebu za prihvaćanjem standardizirane metodologije mjerenja zrelosti organizacije za upravljanje poslovnim procesima. Procjena zrelosti svakoj organizaciji u javnome i privatnome sektoru pokazuje na kojoj se razini zrelosti nalazi, koji su potencijali, ali i konkretne akcije nužne za prelazak na višu razinu zrelosti te koje se koristi i učinci time postižu.“

Na okruglome su stolu okupljeni vodeći hrvatski znanstvenici, gospodarstvenici, službenici javne uprave te predstavnici savjetničkih kuća, ICT ponuditelja i regulatornih tijela dali uvid u trenutačno stanje, detektirali otvorena pitanja u namjeri da potaknu promjene kroz jasne smjernice za iskorištavanje potencijala i postizanje željenih učinaka prije postizanja formalnoga članstva Hrvatske u Europskoj uniji.

Neki naglasci s okrugloga stola:

Slavko Vidović, direktor, InfoDom:
... prije 10 godina, u dobroj smo vjeri pokrenuli ovu konferenciju, ne znajući da će u međuvremenu tema poslovnih procesa postati jedna od vodećih u svijetu menadžmenta i u svijetu IT-a. Ali vjerovali smo da je ICT struka nemoćna ako vlasništvo nad procesima i naši kolege menadžeri, koji upravljaju svojim poslovima svojim znanjem, ne predaju nam onaj dio znanja potreban da se digitaliziraju procesi i da se iza toga može mjeriti uspješnost poslovnih procesa, odnosno uspješnost ukupnoga poslovanja.

Dijana Šimić, prodekanica, FOI:
... ideja ovoga okruglog stola da konačno s mnogo razgovora o teorijama, modelima, pa donekle i dobrim praksama, počnemo razmišljati o tome gdje se mi točno nalazimo. Dakle pogledajmo se u zrcalo, recimo sami sebi gdje smo i što je to što mi možemo napraviti u nekom razumnom vremenu i s raspoloživim sredstvima, i što očekujemo da ćemo postići takvim jednim kretanjem u jednome ciklusu zrelosti... namjeravamo zaokružiti niz pitanja o tome kako da konačno teoriju, o kojoj dugo, dugo razgovaramo, stvarno provedemo u praksu, pogotovo u današnjem trenutku kada nas manjak sredstava, pritisci ulaska u Europsku uniju i otvaranja zajedničkoga tržišta tjeraju optimizirati svoje poslovanje.

Ivan Maglić, direktor Gartner Adriatic:
... naši analitičari tvrde da je definitivno to jedan od segmenata IT-a koji, unatoč krizi od 2008. do 2009., ne bilježi pad u ukupnome IT budžetu. Naše ankete s CEO-ima, s IT direktorima, s članovima uprava pokazuju da je BPM jedno od rijetkih područja u kojem i uprave i menadžeri i IT vide prostor za ostvarenje onih ciljeva koji su zbog krize sada došli u prvi plan, a to su daljnje uštede i optimizacije procesa i troškova kroz način da se zadrži poslovna izvrsnost i učinkovitost, a istodobno da se vidi gdje postoji prostor za uštede.

Branimir Delić, član Uprave, Zagrebački holding:
... odlučili smo se za primjenu novoga poslovnog modela na modelu SAS-a, znači Software za service. Tražili smo da dobavljač na vlastiti trošak oprema naša vozila terminalnom opremom... također dobavljač na vlastiti trošak koristi hardver, softver. Zaželjeli smo i onu situaciju koja je u svijetu informatike zapravo najpoželjnija, a to je da mi kao korisnici nemamo nikakvu obvezu održavanja softvera. Dakle business continuity je potpuno „outsourcan“ na isporučitelja opreme.

Boris Blumenschein, InfoDom:
... Danas se složeni sustavi više ne mogu rješavati klasičnim aplikacijskim sustavima. Sve se više iskazuje potreba za softverskim platformama. Osnovno je obilježje softverskih platforma da vi instalirate svu potrebnu infrastrukturu, ne morate ju uopće imati kod sebe nego može biti iznajmljena, može biti korištena kao usluga ili po transakciji ili na neki drugi način, ali bitno je da postoji takvo jedno okruženje u kojem se nove usluge, novi servisi mogu generirati čak i ako danas ne znamo koji će to biti.

Nataša Berić, Ministarstvo poljoprivrede:
... Ministarstvo je poljoprivrede u fazi završetka posljednjega velikog projekta, a to je SVIS – središnji veterinarski informacijski sustav, i tu ćemo pokriti najveći dio svih naših poslovnih procesa. Standardizirani su i inspekcijski nadzori, naše ministarstvo nas ima 1200 i uvijek je polovina inspektora na terenu, a oni imaju vrlo visoku razinu korištenja sustava. Tu bih htjela još napomenuti da ni jedna ustanova ne može dobro poslovati ako joj svake četiri godine pometete menadž-ment. Naša su ministarstva, na žalost, u takvome položaju.

Hrvoje Sagrak:
... problem izobrazbe vladajućih elita treba ići do te mjere da ministri, državni tajnici i svi oni koji jesu u političkoj funkciji budu uključeni u procese, da znaju koja je od njih korist... mi ovdje zapravo govorimo o jednome od recepata za izlazak iz krize. Mi govorimo kako biti djelotvorniji u našem okruženju, kako za učinjeni rad dobiti dodanu vrijednost, što nije samo stvar realnoga sektora nego i javne uprave. U tome smislu danas, na žalost, nemamo ni jedan kvalificirani studij nečega što se naziva Masters of Public Administration, što je vani znanost kao takva, jednako kao i poslovna administracija.

Vesna Bosilj Vukšić, Ekonomski fakultet Zagreb:
... Mi danas govorimo o upravljanju poslovnim procesima, ali treba reći da organizacije često primjenjuju i druge koncepte, primjerice, koncepte poslovne inteligencije, skladištenje podataka, online analitičke obradbe. Upravljanje je poslovnim procesima jedan aspekt, jedna perspektiva, ono naravno nije jedino i nije sve i često u organizaciji postoji potreba kombiniranja različitih pristupa da bi se doista mogla mjeriti uspješnost organizacije.

Josip Brumec, FOI:
... Postoje različite definicije poslovnih procesa, ja preferiram ovu, i tu bih istaknuo samo posljednje četiri riječi - poslovni je proces nešto što daje usluge i proizvode od značaja za kupca ili korisnika. I to je sve što je bitno. I tu se odmah na početku počnemo lomiti, kada razmišljamo kako definirati neki poslovni proces. Imajte na umu da BPM nije informatički nego poslovni pothvat. Informatičari vam trebaju kao članovi tima koji će preuzeti odgovornost za izradbu softvera za praćenje vlastitoga procesa, a ne za preustroj procesa.

Programski je odbor BPC 2012 nakon održanoga okruglog stola generirao preporuke za dionike: gospodarstvo, javnu upravu i akademsku zajednicu. Nastavak na ovaj okrugli stol bit će jesenska BPC 2012 konferencija, na kojoj će teme s okrugloga stola biti još podrobnije obrađene i podijeljene sa širom javnosti.