ICT Crna Gora - OD 29. RUJNA DO 5. LISTOPADA 2013. U MILOČERU JE ODRŽAN JUBILARNI 20. INFOFEST

Crna Gora – digitalna država

U Miločeru je od 29. rujna do 5. listopada održan 20. INFOFEST, zapažena regionalna informatičarska manifestacija. Pokrovitelj ovogodišnjeg skupa, kao i svih prethodnih, bila je Vlada Crne Gore, a manifestaciju je otvorio potpredsjednik Vlade prof. dr. Vujica Lazović.
Što se događalo tijekom tih dvadeset godina najbolje opisuje u uvodniku zbornika radova direktor INFOFESTA Milan Mrvaljević. Pita se je li itko, one davne 1994. godine na prvom skupu mogao naslutiti, zamisliti ili barem poželjeti to što imamo danas? Je li ičija mašta mogla najaviti takav internet, mobilnu telefoniju, nove modele socijalne komunikacije, bogatstvo i moć računalskih oblaka… Informatički je život u dva desetljeća nadmašio maštu.
Na INFOFESTU je održano oko 50 prezentacija i predavanja autora iz cijele regije. Predstavljena su neka najnovija svjetska ICT-dostignuća i rezultati ostvareni u regiji. Skup je bio dobra prilika i da se upoznaju i najnoviji trendovi i uspjesi u razvoju informacijskog društva u Crnoj Gori.

Ostvarivanje Strategije razvoja informacionog društva
Ubrzani razvoj ICT-a, zadaci u razvoju informacijskog društva i aktivna politika pristupanja Europskoj uniji nametnuli su Crnoj Gori potrebu usvajanja i realizacije Strategije razvoja informacijskog društva od 2013. do 2016. godine. Strategija je suglasna s ciljevima definiranim u Digitalnoj agendi za Europu i promovirala je viziju Crna Gora-digitalna država.
Radule Novović, pomoćnik ministra za informacijsko društvo i telekomunikacije kaže da Crna Gora poduzima mjere kako bi 2016. godine dostigla prosjek ICT-razvijenosti ostvaren u Europskoj uniji slijedeći akcijske planove za realizaciju Strategije razvoja informacijskog društva od 2013. do 2016. godine.
Podaci Republičkog zavoda za statistiku Crne Gore pokazuju da je 2012. godine 56% građana koristilo računala i internet, a očekuje se da će ih 2016. biti oko 70%. Sada oko 350.000 korisnika interneta ima naloge na društvenim mrežama, što je malo više od polovice stanovništva. Planirano je da do 2016. razvoj e-Uprave omogući korištenje oko 200 elektronskih servisa. Usvojeni su i stalno se ažuriraju, suglasno direktivama Europske unije, svi zakoni kojima se regulira razvoj informacijskog društva.
U tijeku je realizacija nekoliko projekata koji pridonose da se građani sve više služe blagodatima informacijskog društva. Takvi projekti su: Surfaj pametno-osvoji internet, Portal e-Peticija, Broadband za sve, Razvoj digitalne pismenosti, Informacijska sigurnost i dr.
Važno je naglasiti da se aktivnosti na razvoju informacijskog društva u Crnoj Gori odvijaju u duhu realizacije Desetog poglavlja za pristup Europskoj uniji koje se odnosi na oblast informatike i medija. Na tim su poslovima angažirani brojni kompetentni ICT-eksperti.
U Ministarstvu za informacijsko društvo i telekomunikacije uglavnom su zadovoljni rezultatima u ostvarivanju planiranih aktivnosti na razvoju informacijskog društva, ali je realizacija pojedinih zadataka usporena zbog ekonomske krize koja utječe na financijske mogućnosti države, a i na sposobnost i spremnost kompanija da obave svoje obaveze, zaključio je, Radule Novović.
Ratka Strugar, pomoćnica ministra za informacijsko društvo ukazala je da je digitalizacija bitan dio razvoja informacijskog društva u Crnoj Gori i da se odvija na osnovi Zakona o digitalnoj radiodifuziji koji je usvojen 2011. godine. Prva faza digitalizacije je završena i dosad su obuhvaćene 43 lokacije, odnosno oko 60% crnogorskog teritorija. Predviđeno je da se druga faza okonča do 17. VI. 2015. godine što je posljednji rok koji je Europska unija predvidjela za prestanak emitiranja analognog signala u Europi. Nakon druge faze digitalnim signalom pokrit će se oko 85% teritorija. Predviđeno je da socijalno ugrožene kategorije stanovništva dobiju određene subvencije pri nabavi uređaja koji će im omogućiti da prate digitalno emitirane TV-programe. Projekt digitalizacije u Crnoj Gori financira Europska unija.

e-Peticija - glas građana
e-Peticija je portal koji omogućuje veće sudjelovanje građana u kreiranju politike i bolji kontakt između Vlade i građana. To je jedan od prvih servisa te vrste u regiji pri čemu su primijenjena su iskustva iz SAD-a, Njemačke i Velike Britanije. Servis e-Peticija se nalazi na portalu epeticija.gov.me.
e-Peticiju mogu podnijeti svi građani Crne Gore, ako popune odgovarajući obrazac. U prvom koraku treba provjeriti je li već podnesena ista ili slična peticija. Ako je riječ o novoj peticiji treba unijeti osobne podatke, naziv i sadržaj peticije te navesti nadležno ministarstvo.
Dobivene e-Peticije upućuju se nadležnom ministarstvu koje je dužno u roku od 10 dana ocijeniti peticiju s gledišta nadležnosti i sadržaja. Provjerava se je li peticija ispravna, sadrži li uvredljive, šaljive i slične neadekvatne sadržaje.
Nakon prihvaćanja o peticiji se glasa preko portala. Kako bi peticija bila prihvaćena za nju mora glasati u roku od 60 dana najmanje 6000 građana, a zatim se upućuje Vladi. Portal e-Peticija funkcionira tek tri mjeseca. Vlada je dosad prihvatila dvije peticije, za 20 se još glasa, a oko 30 je odbijeno.

Razvoj digitalne pismenosti
Osnovni uvjet za razvoj informacijskog društva je digitalna pismenost. Prema broju korisnika računala i interneta vidi se da je više od polovice građana Crne Gore digitalno pismeno. Iz škola izlaze digitalno pismene generacije, a vode se i posebne akcije na digitalnom opismenjavanju pojedinih kategorija građana. Naprimjer, u tijeku je projekt ECDL za digitalnu Crnu Goru čiji je cilj jačanje ICT-kapaciteta u državnoj upravi, sudstvu i obrazovanju. Projekt vodi Regionalni centar za ECDL, a financira ga Europska unija s oko 800.000 eura.
Građani Crne Gore maju oko 6000 ECDL certifikata, a nakon završetka tog projekta imat će ih oko 10.000. Predstavljeni podaci i aktivnosti samo djelomično ilustriraju stanje razvoja informacijskog društva u Crnoj Gori, ali pokazuju neke vrijedne rezultate i mogu poslužiti za iniciranje šire regionalne suradnje.