ICT VIJESTI IZ BIH

Microsoft BiH - podrška nevladinom sektoru


Direktorica Microsofta BiH, gospođa Lejla Zukić - Krivdić

Microsoft BiH je u razdoblju od 2008.-2013. godine putem softverskih donacija pružio snažnu podršku nevladinom sektoru u BiH s više od 1,5 milijuna američkih dolara. Samo u prethodnih dvanaest mjeseci softverske donacije u vrijednosti 600.000 američkih dolara dodijeljene su: Međunarodnoj komisiji za nestale osobe (ICMP), Udruženju za organizacioni razvoj i istraživanje RODA, Centru za promociju civilnog društva, dobrotvornom društvu MERHAMET, kompjutorskoj školi LOTOS za djecu s posebnim potrebama, Institutu za razvoj mladih KULT, Transparency International BiH, HA Prijateljice, Udruženju građana ALDI te za podršku CARITAS konferenciji u Bosni i Hercegovini.
U prethodnim godinama softverske donacije dodijeljene su brojnim organizacijama što je pridonijelo njihovom efikasnijem radu i implementaciji različitih projekata od društvenog značenja, a među njima su: Fondacija Mozaik, Savez logoraša BiH, SOS Dječije selo BiH, Omladinski savjet Banja Luke i Mission Without Borders international.

Inspekcijski nadzor BH Telecoma

Povodom informacija koje je Agencija za zaštitu ličnih podataka BiH objavila u listu Dnevni avaz od 11. IX. 2013. godine, BH Telecom je obavijestio javnost da su 23. V. 2013. inspektori te agencije obavili u BH Telecomu nadzor o zakonitosti obrade osobnih podataka u postupcima zakonitog presretanja te zakonitost pri dostavljanju podataka o korištenju telekomunikacijskih usluga za potrebe vođenja krivičnog postupka te tehničkih i organizacijskih mjera za sigurnost osobnih podataka.
Pritom je inspektorima pružena na uvid sva tražena dokumentacija i osiguran pristup prostorijama gdje se realiziraju nalozi ovlaštenih tijela za presretanje telekomunikacijskog prometa, odnosno interface-centru BH Telecoma što je zabilježeno u zapisniku o inspekcijskom nadzoru.
U BH Telecomu ističu da nije bilo nikakvog nezakonitog prisluškivanja građana kako je to navedeno u izjavi Agencije već je riječ o preusmjerenju dijela prometa na interface-centre sigurnosnih agencija koji obrađuju podatke i to na temelju legitimno dostavljenih naloga ovlaštenih tijela.
Podsjećaju da BH Telecom sve aktivnosti oko izvršenja obaveza zakonitog presretanja telekomunikacija i dostave podataka nadležnim sudskim te sigurnosnim i policijskim tijelima obavlja isključivo zbog očuvanja sigurnosti zemlje i borbe protiv kriminala u skladu sa Zakonom o komunikacijama BiH, Zakonom o krivičnom postupku BiH-FBiH-RS-BD, Odlukom o posebnim obavezama pravnih i fizičkih osoba koje pružaju telekomunikacijske usluge, administriraju telekomunikacijske mreže i bave se telekomunikacijskim djelatnostima te procedurama Zajedničkog upravnog odbora za zakonito presretanje. A sve to u svrhu osiguranja i održavanja kapaciteta koji će omogućiti ovlaštenim agencijama zakonito presretanje telekomunikacijskog prometa i kapaciteta za čuvanje i osiguravanje telekomunikacijskih podataka.

Projekt NORBOTECH

BIT Centar Tuzla i Fakultet elektrotehnike Tuzla implementiraju Projekat NORBOTECH (NORwegian TECnology Transfer in roBOTics, Cloud Computing and Digital Signal Processing) koji financira Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Norveške u programu HERD (visoko obrazovanje, istraživanje i razvoj) za Zapadni Balkan.
Projekt podržava izgradnju kapaciteta partnerskih sveučilišta u obrazovanju, istraživanju i razvoju u području robotike, digitalne obrade signala, klaster računala i bežičnih senzorskih mreža te daje podršku razvoju IKT kompanija. NORBOTECH je fokusiran na razvoj visokoškolskih ustanova, a osim partnera u Tuzli, u njemu sudjeluju Univerzitet u Banja Luci, Fakultet elektrotehnike i Inovacioni Centar Banja Luka, te Buskerud University College iz Kongsberga, Norveška i Intevention Centre Oslo, Norveška.
Zakon o elektroničkom dokumentu
Dom naroda Parlamenta Federacije BiH usvojio je Zakon o elektroničkom dokumentu kojim se uređuje pravo federalnih i županijskih tijela uprave i upravnih organizacija, tijela lokalne samouprave, gospodarskih društava, ustanova i drugih pravnih i fizičkih osoba na uporabu elektroničkog dokumenta u poslovanju te u postupcima koji se vode pred mjerodavnim tijelima u upravnom postupku. Elektronička oprema i programi mogu se primjenjivati u izradi, prijenosu, prijemu i čuvanju informacija u elektroničkom obliku, uređena je pravna valjanost elektroničkog dokumenta te njegova uporaba i promet. Odredbe tog zakona ne primjenjuju se u onim slučajevima gdje se drugim zakonima propisuje uporaba dokumenta na papiru. Zakon o elektroničkom dokumentu objavljen je u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine 17. VII. 2013. godine.

Zaštita kritične infrastrukture


Usporedba razine nacionalne spremnosti BiH i članica EU

Pristupanje Europskoj uniji strateški je prioritet Bosne i Hercegovine. Aspiracija BiH za stjecanjem punopravnog članstva u EU zasnovana je na širokom političkom konsenzusu. Proces europskih integracija zahtijeva sveobuhvatno prilagođavanje politika, institucijskog okvira i pravnog sustava da se dostignu europski standardi u svim oblastima.
Zaštita kritične infrastrukture - CIIP (Critical Information Infrastructure Protection) jedan je od ključnih prioriteta Europske unije. Velika ovisnost o kritičnoj informacijskoj infrastrukturi, prekogranična međusobna povezanost, međuovisnosti s drugim infrastrukturama, ranjivosti i prijetnje kojima su izložene povećavaju potrebu da im se sigurnost i otpornost zaštiti na sustavni način.
U tom području EU ima brojne nove inicijative kao što je donošenje propisa kojima se regulira pitanje sigurnosti i integriteta javnih komunikacijskih mreža, mjere usmjerene na rješavanje pitanja sigurnosti operatera europske kritične infrastrukture, redefiniranje uloge Europske agencije za sigurnost mreža i podataka u vezi CIIP-a, usklađivanje kaznenog zakonodavstva iz oblasti cyber-kriminala, financiranje odgovarajućih istraživanja i razvoja u EU i dr.
Upravljanje rizikom kritične nacionalne informacijske infrastrukture prvenstvena je briga vlada i odgovarajućih institucija za nacionalnu sigurnost. Međutim, sve organizacije, bilo da su dio državne vlasti ili pojedinog sektora, moraju pridavati veliku važnost upravljanju rizicima unutar sebe.
Više informacija se može se naći na web-stranici International Association of Computer Science and Information Technology Press -
http://www.ijcee.org/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=55&id=859

Online s Poreznom upravom

Porezna uprava Federacije BiH održala je sastanak s Federalnim ministarstvom financija o tomu što priređivači igara na sreću trebaju poduzeti pri stvaranju tehničkih uvjeta za online povezivanje sa serverom Porezne uprave Federacije BiH (PUFBiH), doznaje Fena u PUFBiH, a prenosi portal bljesak.info.
Iz obavijesti Federalnog ministarstva financija vidljivo je da će se online-povezivanje priređivača igara na sreću provoditi u nekoliko faza, kažu u Poreznoj upravi pri pojašnjenju primjene Zakona o igrama na sreću u dijelu koji se odnosi na online-povezivanje priređivača igara na sreću.
Svi priređivači igara na sreću i svi automati bit će online povezani sa serverom Porezne uprave Federacije BiH koja će moći preciznije i jednostavnije pratiti sve uplate i isplate igračima.
S obzirom na to da Porezna uprava Federacije BiH u proračunu nema osiguranih financijskih sredstava, sve u vezi stvaranja tehničkih uvjeta za povezivanje priređivača igara na sreću i automata obavit će se u suradnji s Federalnim ministarstvom financija.

Aplikacija za osobe s afazijom

Tvrtka Leftor iz Tuzle u koordinaciji s upravom JZU Dom zdravlja Mustafa Mujbegović u Tuzli donirala je poliklinici za patologiju sluha, glasa i govora softver Afazija - govorno-jezične vježbe kako bi se logopedima omogućio inovativni i olakšan rad na tretmanu pacijenata s govorno-jezičkim smetnjama.
Ta računalska aplikacija je namijenjena osobama s afazijom i njihovim obiteljima, stručnjacima koji ih rehabilitiraju i svima koji se brinu o osobama koje uslijed oštećenja mozga ili nekog drugog uzroka imaju poteškoće pri govoru, čitanju, pisanju i računanju - uglavnom djeci s nedovoljno razvijenim govorom, koja teško čitaju pišu i računaju, hiperaktivcima i djeci s pomanjkanjem intelektualnih sposobnosti.

 


Sajam informacijskih tehnologija
Infotech Lukavac

Od 19.do 21. rujna 2013. u Lukavcu je održan Sajam informacijskih tehnologija upriličen u vrijeme obilježavanja Dana Općine Lukavac. Sajam je otvorio načelnik ove općine Dževad Mujkić koji je tom prilikom rekao: Nismo zaboravili prošlost, ali smo okrenuti budućnosti i stoga nam je velika čast biti dio nečega što stremi ka novom, boljem i naprednijem.
Direktor Infotecha Dino Hadžijalić izrazio je nadu da će ta manifestacija poduzetnicima otvoriti pristup informacijama o mogućnostima unapređenja poslovanja putem najnovijih informacijskih tehnologija, a ostalim posjetiteljima da saznaju sve što im iz oblasti IT-a može pomoći da unaprijede edukaciju, zabavu i sve ostale životne segmente.
Osim izložbenog dijela na sajmu je održano niz pratećih zabavnih i edukativnih skupova, predavanja i prezentacija. Prema informaciji na portalu lukavac-x.ba posjetitelji su mogli isprobati računala i računalsku opremu te brojne inovacije.

 


David J. Barth, Jasmin Imamović načelnik općine Tuzla i Robert Martić direktor BIT centra

USAID-ovi ICT-programi

U prostorijama BIT centra u Tuzli 17. rujna 2013. održana je konferencija za novinare povodom početka implementacije USAID-ovih programa Moja praksa i Work Ready Now. BIT centar će uz podršku projekta Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) Partnership for Innovation, u sljedećih šest semestara implementirati program praktične obuke iz oblasti informacijsko-komunikacijskih tehnologija (IKT) za mlade Moja praksa i program pripreme za poslovno okruženje Work Ready Now, prenosi portal tip.ba.
Programi su namijenjeni studentima tehničkih fakulteta koji će nakon praktične obuke iz oblasti IKT-a i poduzetništva dobiti mogućnost da u skladu s njihovim znanjima i vještinama provedu mjesec dana na praksi u poduzećima radeći na stvarnim projektima.
- Drago mi je da pokrećemo taj projekt u Tuzli jer želimo mladim ljudima pružiti pristup naprednim tehnologijama i omogućiti im da poboljšaju svoju konkurentnost na tržištu rada. S druge strane, malim i srednjim poduzećima želimo osigurati stručni kadar pripremljen za obavljanje odgovarajućih poslova. Nadamo se da ćemo s tim programom probuditi optimizam i ambicije među mladima, ali i među tvrtkama, osiguravajući svjetliju budućnost ovoj zemlji - izjavio je David Barth, direktor USAID-a u BiH.