eGOVERNMENT - EVOLUCIJA DRUŠTVENOG UKLJUČENJA ZASNOVANOG NA ICT-u

Projekt četiri fakulteta

Kompetencijska mreža zasnovana na informacijsko-komunikacijskim tehnologijama za inovativne usluge namijenjene osobama sa složenim komunikacijskim potrebama


Povećanje društvene uključenosti djece sa složenim komunikacijskim potrebama kroz inovacije zasnovane na informacijskoj i komunikacijskoj tehnologiji

Uspostava okvira za učinkovitiji prijenos znanja između hrvatskih akademskih institucija i industrije te posebice malih i srednjih poduzeća, jedan je od najvećih izazova pri podizanju inovativne i konkurentne razine hrvatskog gospodarstva. Važnost tog okvira prepoznana je i u nedavno predstavljenom nacrtu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije Republike Hrvatske, gdje je njegova uspostava označena kao jedan od ključnih dugoročnih ciljeva. Društveno uključivanje zasnovano na ICT-u ključna je tema Digitalne Agende, jedne od glavnih inicijativa kojom Europska unija želi implementirati ciljeve strategije Europa 2020 u čijem je središtu pametan, održiv i inkluzivan rast.
Hrvatski znanstvenici okupljeni u konzorcij koji čine četiri fakulteta Sveučilišta u Zagrebu - Fakultet elektrotehnike i računarstva, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Grafički fakultet i Filozofski fakultet - surađuju na projektu koji obuhvaća oba navedena izazova.

Kontekst projekta
Složene komunikacijske potrebe postoje kad netko ne može komunicirati na uvriježeni način jer mu to ograničava vlastitu sposobnost neovisnog djelovanja u društvu. Mogu biti privremene ili trajne, a i populacija osoba sa složenim komunikacijskim potrebama je vrlo raznolika. Te se potrebe najčešće vežu uz autistični poremećaj iz spektra, motoričke i intelektualne poteškoće te uz oštećenja sluha.


Na prvom javnom predstavljanju projekta ICT-AAC okupilo se oko 150 sudionika iz akademske, industrijske te vladine i nevladine domene. Desno na slici doc. dr. sc. Vedran Podobnik, koordinator projekta.

Ciljevi projekta
Glavni cilj projekta pod nazivom Kompetencijska mreža zasnovana na informacijsko-komunikacijskim tehnologijama za inovativne usluge namijenjene osobama sa složenim komunikacijskim potrebama skr. ICT-AAC, odnosno ICT Competence Network for Innovative Services for Persons with Complex Communication Needs), koji sufinancira Fond za ulaganje u znanost i inovacije u sklopu IPA komponente IIIc, usmjeren je na istraživanje i razvoj inovativnih informacijsko-komunikacijskih usluga za osobe sa složenim komunikacijskim potrebama u Republici Hrvatskoj te prijenos znanja u području potpomognute komunikacije između uključenih akademskih institucija i malih te srednjih poduzeća zasnovanih na znanju.
Dodatno, cilj projekta jest utjecati na gospodarstvo stvarajući potencijalne poslove u malim i srednjim poduzećima, kako bi se osobe sa složenim komunikacijskim potrebama uključile u društvo, poboljšati učinkovitost u odnosu na napore koje ulažu stručnjaci i ostali uključeni u stalnu brigu o tim osobama.

Kompetencijska mreža
Uz konzorcij četiri fakulteta Zagrebačkog sveučilišta u implementaciji ICT-AAC projekta surađuje i osam organizacija - to su tri hrvatske male i srednje kompanije zasnovane na znanju te pet udruge i institucija koje se bave osobama sa složenim komunikacijskim potrebama. Do kraja ICT-AAC projekta kompetencijska mreža će se proširiti novim članovima iz hrvatske akademske zajednice, industrije te vladinih i nevladinih organizacija. Pozivaju se svi zainteresirani da kontaktiraju sudionike projekta kako bi dobili dodatne informacija o samome projektu i eventualnom uključivanju u kompetencijsku mrežu.
Više informacija o ICT-AAC projektu možete pronaći na projektnoj web-stranici www.ict-aac.hr, a članove projektnog tima možete kontaktirati putem elektroničke pošte ict-aac@fer.hr. Na projektnoj web-stranici nalaze se i informacije o održavanju Otvorenih vrata projekta ICT-AAC na koja su pozvani svi zainteresirani kako bi se pobliže upoznati sa svim aktivnostima.
Projekt ICT-AAC prisutan je i na društvenim mrežama Facebook (https://www.facebook.com/ictaac) i Twitter (https://twitter.com/ictaac), a ima i svoj YouTube kanal (http://www.youtube.com/ictaachr).

doc. dr. sc. Vedran Podobnik,
koordinator projekta ICT-AAC,
Sveučilište u Zagrebu,
Fakultet elektrotehnike i računarstva,
http://agents.tel.fer.hr/vedran.podobnik