JUBILARNA 25. KONFERENCIJA

CASE25

CASE 25. tradicionalno raspravlja o novim trendovima i korištenju SW. Kroz tri dana ključne teme razvoja, mobilnih rješenja i rad u oblaku pratilo je 120 sudionika.

CASEdev
Konferencija je otvorena panelom o spremnosti hrvatskih informatičkih tvrtki na ulazak Hrvatske u EU i za izlazak na strana tržišta kojemu je prisustvovalo nekoliko direktora naših informatičkih tvrtki - od Ante Mandića iz najveće IN2, koji je ujedno i predsjednik udruženja za ICT HGK, Gorana Markovića iz Sedam IT te iz srednjih i malih od Željka Škorića iz HrPRO-a, Tomislava Cara iz Infinuma i Tomislava Bronzina iz Citus grupe. Te su tvrtke aktivne na stranim tržištima, no pristupi su im bili različiti, ali osnovno je da u izabranoj niši treba biti dobar i inovativan. Vjeruju da se strancima može konkurirati na njihovom (zapadnom) terenu, ali je nužno dobro poznavati poslovne procese, najnovije tehnologije i rješenja za pojedina područja te jezik - jer smo ipak jeftiniji od njihove lokalne konkurencije.

Strancima se može konkurirati na njihovom terenu, ali je nužno dobro poznavanje poslovnih procesa, najnovijih tehnologija i rješenja za pojedina područja

Prvi blok stručnih tema i panel 25 godina razvoja IS bavio se problemom pristupa modeliranju, izradi i isporuci aplikacija. U uvodnom je predavanju Slavko Vidović (Infodom) prezentirao temu „EU okvir interoperabilnosti…“ o potrebi uvođenja normi međusobne interoperabilnosti IS kako bi se omogućila automatizacija elektroničkog povezivanja za ePoslovanje. Prezentirana je i agilna razvojna metoda, efikasnija od tradicionalnih. Predstavljena je arhitektura, pravila, koncepti i mehanizmi agilnog razvoja te upravljanje poslovnim procesima. Mile Pavlić prezentirao je razvoj novog koncepta inteligentnih informacijskih sustava u koje se ugrađuje tehnika usvajanja znanja.
U bloku “Trendovi razvoja alata i programskih jezika” prezentirane su osnove razvojnih multiplatformskih alata, ali i programiranje višejezgrenih procesora (čime se znatno povećava snaga i ubrzava procesiranje, ali je paralelno programiranje teže od uobičajenog sekvencijalnog). Diskutiralo se o prednostima i manama statičkih jezika u odnosu na dinamičke, a održane su i dvije radionice: „Razvoj enterprise softvera – najbolje prakse iz Microsofta“ i „Vještina modeliranja baze podataka“.

CASEmobile 11. VI.
Drugi dan bio je posvećen mobilnim tehnologijama. Nastoji se izjednačiti mogućnosti mobilnih i desktop-platformi kako bi se ujednačio i pojednostavio razvoj aplikacija. Dizajnerski trendovi su prezentirani u bloku „Trendovi razvoja mobilnih aplikacija“. Prema podacima (od 31. III. 2013.) na tržištu postoje stotine tisuća zanimljivih aplikacija (App Store 775.000, Google play 900.000, Market place 150.000, App World 100.000) pa se postavljaju pitanja - što ponuditi, kojim putem krenuti i koju razvojnu platformu odabrati te kako naplatiti aplikaciju?
Blok predavanja “Testiranje web i mobilnih aplikacija“ posvećen je pitanjima kompleksnosti testiranja te koji su minimalni uvjeti, tehnologije i alati pritom potrebni, a obrađena je i tema zaštite i sigurnosti što treba ugraditi na nivou razvoja aplikacija prema primjeru u Javi. Dan je završen seminarima: „Kako kreirati efektne izvještaje“ i „Razvoj multiplatformskim alatom Xamarin“.

CASEservice 12. VI.
Tematski blok “Korištenje IS tehnologija” obradio je BYOT/BYOD trend što je novost za IT stručnjake. Prezentiran je i Microsoft Kinect koji uvodi nove oblike primjene IS tehnologija. Hoćemo li zamijeniti upravljanje sučeljem putem dodira, upravljanjem gestama i govorom (Samsung Galaxy S4, Microsoft Kinect)? Gdje se to i kod kojih korisničkih grupa može iskoristiti?
Tema oblaka u korporativnom okruženju s usporedbom troškova klasičnog i oblak-poslovanja obrađena je na konkretnom primjeru u bloku „Rad i sigurnost u oblaku“.
Sigurnost u oblaku je velika briga potencijalnih korisnika. CSA (Cloud Security Alliance) potpomaže razvoj sigurnosti i privatnosti u oblaku (novi standardi ISO/IEC). EU razmatra utjecaj računalstva u oblaku (dio Digital Agende), a napravljena je i europska cloud-computing strategija pa u EU računalstvo u oblaku raste. Važno je identificirati i otkloniti rizike - pa ističemo predavanje i seminar „Identificiranje i upravljanje IT rizicima“.

Slavko Vidović: Europski okvir interoperabilnosti EIF 2.0 i dizajn IS: na primjeru IBM RUP i Oracle OUM metodologija
Dizajn IS-a danas je najzahtjevniji u odnosu na integraciju sa sustavima u okolini. Bitno je osigurati neprekinute poslovne procese E2E (Enterprise to Enterprise) preko heterogenih sustava unutar gospodarskog subjekta i raznih gospodarskih subjekata. Europski okvir interoperabilnosti EIF 2.0 daje smjernice za izgradnju organizacijskih kapaciteta za razmjenu podataka i dokumenata na pravno prihvatljiv način. Pravna, procesna, semantička i tehnološka interoperabilnost osiguravaju skupove standarda za integraciju informacijskih sustava. Kroz taj okvir daje se i potpora za B2G (Business to Government) procese, a time i za B2B (Business to Business) među gospodarskim subjektima. Viša razina integracije omogućuje povećanje poslovne agilnosti: produktivnosti, fleksibilnosti, adaptibilnosti i svjesnosti. Gartner u području dizajna pristupa kroz četiri arhitekture: procesnu, funkcionalno-sustavnu, podatkovnu i tehnološku, a sve su predmet dizajna u svim fazama metodologija baziranih na unified processes (RUP i OUM). Prikazana je primjena pojedinih EU smjernica i standarda po fazama tih metodologija.