ICT vijesti iz BiH


Lejla Zukić-Krivdić, direktorica Microsofta Bosne i Hercegovine

MS Office 365 Home Premium u BiH
Microsoft Bosne i Hercegovine objavio je lokalnu dostupnost programa Office 365 Home Premium za privatne korisnike, zamišljenog kao odgovor na svakodnevne izazove gdje se isprepliću poslovne i privatne obaveze. Office 365 Home Premium uključuje posljednje verzije Office aplikacija, a pojedinačna licenca može se koristiti na do pet uređaja, uključujući tablete i računala s Windowsima, kao i računala koje pokreće Mac OS. Office 365 Home Premium je od 16. IV. 2013. raspoloživ u Bosni i Hercegovini uz godišnju pretplatu te omogućuje korisnicima dodatni prostor za čuvanje podataka na SkyDriveu kao i besplatne Skype pozive na određenim tržištima.Dan telekomunikacija i informacijskog društva

U Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine 21.V. 2013. održana je konferencija za novinare povodom obilježavanja Dana telekomunikacija i informacijskog društva, koji je ove godine posvećen temi ICT i unapređenje sigurnosti na cestama. O značaju obilježavanja tog datuma, kao i posvećenosti ovogodišnjoj temi, govorili su predsjednik Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, predstavnik Ministarstva komunikacija i transporta BiH, predsjednik BHTEL-a, te predstavnici resornih institucija i organizacija.
Svjetskim danom telekomunikacija i informacijskog društva (World Telecommunication and Information Society Day - WTISD) proglašen je 17. svibnja, dan na koji se obilježava i godišnjica potpisivanja Prve međunarodne telegrafske konvencije 1865. godine i osnivanja Međunarodne telekomunikacjske unije - ITU.

Fakultet informacijskih tehnologija u razvoju sustava e-uprava Federacije BiH
Federalno ministarstvo prometa i komunikacija pokrenulo je projekt e-uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine te izradilo osnovne smjernice razvoja po fazama i glavne (pretprojektne) funkcionalne zahtjeve. U tijeku je prva faza razvoja sustava e-uprave. Na natječaju koji je objavilo Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Fakultet informacijskih tehnologija Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru dobio je projekt pod nazivom PKI infrastruktura (infrastruktura javnih ključeva).
PKI infrastruktura je potprojekt projekta izrade softvera za Registracijski organ na razini Federacije Bosne i Hercegovine (RA F BiH). Riječ je o izradi portala (One-Step-e-Gov je jedinstvena web bazirana pristupna točka) za organe javne uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine. Realizacija tog potprojekta, ali i cjelokupnog projekta e-uprave važan je korak u razvoju informacijskog društva u Bosni i Hercegovini kao i pri uspostavi elektroničke uprave. U konačnici projekt bi trebao omogućiti 20 osnovnih elektronskih usluga poput prijave poreza, registracije vozila, izdavanja građevinskih dozvola, policijskih prijava, prijava promjene boravišta i td. Planira se da će PKI potprojekt biti završen u rujnu ove godine, a projekt je vrijedan oko 50.000 KM. Važnost takvog pristupa realizaciji pokazat će svoje prednosti u kvaliteti i implementaciji projekta uz povoljan odnos vrijednosti i cijene. Osim toga zaposlenici i studenti Fakulteta informacijskih tehnologija dobit će mogućnost da radeći na kompleksnom projektu usavrše svoje sposobnosti i kompetencije naročito u oblasti softverskog inženjeringa.

Osobne iskaznice s čipom
Njemačka kompanija Mühlbauer predstavila je u Sarajevu nove osobne iskaznice s čipom i mogućnosti upotrebe različitih vrsta elektroničkih servisa putem elektroničke identifikacije vlasnika dokumenta. Potpredsjednik kompanije Ludwig Huber rekao je da je cilj prezentacije pomoći lokalnim, županijskim i entitetskim institucijama u kvalitetnijoj pripremi njihovih informacijskih sustava za implementaci-ju elektroničke osobne iskaznice, što bi, nakon reinženjeringa radnih procesa, značilo efikasnije pružanje usluga, odnosno uspostavljanje suvremene i racionalne javne uprave.


Direktor Aneksa Igor Bohorč i generalni direktor BH Telecoma Nedžad Rešidbegović

BH Telecom i Aneks Banja Luka potpisali ugovor o pristupu davatelja usluga mobilnoj mreži BH Telecoma

Ugovor je potpisan u skladu sa Smjernicama za uvođenje MVNO/SP na tržište mobilnih komunikacija u BiH koje je usvojila Regulatorna agencija za komunikacije. Ugovor su potpisali generalni direktor BH Telecoma, Nedžad Rešidbegović i direktor Aneksa Igor Bohorč. Zaključenjem ovog ugovora post-paid korisnici kompanije Aneks imat će pristup mobilnim uslugama posredovanjem 2G/3G mreže BH Telecoma, kao i uslugama fiksne telefonije, Interneta ili digitalne SD/HD televizije koje kompanija Aneks pruža na području BiH.
„Potpisivanje ugovora predstavlja proširenje suradnje u mobilnoj mreži, gdje će kompanija Aneks djelovati kao servis-provajder koristeći raspoloživu infrastrukturu BH Telecoma“, izjavio je Rešidbegović. Kompanija Aneks Banja Luka je u vlasništvu Telekoma Slovenije koji pod brandom Blicnet pruža moderne usluge digitalne SD/HD televizije, fiksne telefonije, broadband Interneta i ostalih servisa.