eGovermnent: STRANA ISKUSTVA

Portal e-Uprave Srbije

Portal elektroničke uprave Srbije središnje je mjesto gdje se mogu naći sve raspoložive e-usluge državne uprave. Projekt izrade portala počeo je u rujnu 2009. s namjerom da se uz pomoć novih tehnologija omogući građanima i pravnim osobama da svoje obveze prema državi obavljaju što brže i učinkovitije bez šaltera i čekanja u redu.

PRIPREMILI: DAMIR BARALIĆ i MILOŠ STEVANOVIĆ

Uvjet da se pokrene takav projekt bila je zakonska regulativa, prije svega reguliranje pitanja elektroničkih identiteta, elektroničkog potpisa i početak rada prvih ovlaštenih tijela. U roku od šest mjeseci završena je prva faza koja je omogućila organima državne uprave i lokalne samouprave da vrlo jednostavno objavljuju elektroničke usluge na razini 4 za građane i pravne osobe, ali i za druge državne organe koji su korisnici tih usluga. Za portal je nadležna Uprava za Digitalnu Agendu. Portal eUprave je službeno pustio u rad premijer 11. VI. 2010. godine.
Korisnici usluga su mogli pretraživati raspoložive usluge, predstaviti se elektroničkim identitetom, popuniti formular, priložiti eventualno neki dokument, staviti na zahtjev elektronički potpis i platiti taksu. Kad je zahtjev podnesen mogli su pratiti stanje i postupak rješavanja, ali i komunicirati s osobom koja ga rješava. Praktično gledano e-Uprava zapravo predstavlja šalter državne uprave na Internetu.


Najvažnije je bilo osigurati jednostavno korištenje raspoloživih funkcionalnosti kako za državne organe koji objavljuju usluge, tako i za korisnike portala koji predaju zahtjeve. Unatoč vrlo sofisticiranoj arhitekturi to je postignuto u potpunosti. Obuka za državne organe koji se priključuju na portal traje nekoliko sati i nakon toga mogu iskoristiti sve njegove mogućnosti dok je s druge strane korištenje portala vrlo intuitivno i ljudi se lako snalaze.
Druga faza unapređenja portala počela je paralelno s procesom dodavanja novih službi državne uprave i generiranjem novih usluga. Dodane su nove funkcionalnosti i ideje do kojih je došlo tijekom inicijalnog projekta. Na kraju druge faze portal je dobio sljedeće podsustave:

Portal e-Uprava Srbije zapravo je šalter državne uprave na Internetu

  • Autentifikacija i automatska registracija za građane, pravne osobe i državne organe uz primjenu kvalificiranih elektroničkih certifikata. Portal je povezan s Agencijom za privredne registre, što omogućuje automatsku provjeru tko smije podnositi zahtjeve u ime pravne osobe tako da se može pristupiti portalu bez registracije.
  • Generator elektroničkih usluga uz pomoć čarobnjaka može generirati i one vrlo kompleksne.
  • Generator elektroničkih obrazaca u kojemu pojedine službe generiraju formulare koje popunjavaju korisnici njihovih servisa.
  • Elektronički potpis koji omogućuje korisnicima usluga potpisivanje dokumenata, ako se to traži.
  • Sustav za obradu podnesenih zahtjeva je na raspolaganju državnim službama da mogu obrađivati zahtjeve direktno na Portalu. To je značajna funkcionalnost za one službe koje nemaju dobru internu informatičku podršku.
  • Sustav za elektroničko naručivanje služi za kontakt sa strankama da se izbjegne čekanje u redovima.
  • Sustav za elektroničke isporuke omogućuje razmjenu elektronički potpisanih poruka, a primjenljiv u slučajevima kad se traži potvrda prijema određene poruke ili dokumenta.
  • Vremenski žig (Timestamp Authority) realiziran kao prvi TSA u državi raspoloživ je za besplatnu upotrebu državnih službi.
  • Sustav za elektroničko plaćanje je ključni dio portala e-Uprava, a realiziran je zahvaljujući tijesnoj suradnji s Trezorom Minisarstva finansija. Omogućuje plaćanje uplatnicama ili karticama, a kad novac stigne za svaku se uplatu dobiva od Trezora povratna informacija. Tako je implementiran dokaz o uplati, što je po zakonu dio svakog zahtjeva.

Nakon završetka tehničkog dijela kad je sustav proradio slijedio je teži dio - trebalo je motivirati što više državnih službi da objave svoje usluge na portalu. Kroz dvije godine uključeno je više od 50 državnih službi i oko 70 općina. Dok neki nude samo jednu uslugu ima ih koji su objavili i tridesetak.
U proteklom razdoblju jedna od najpopularnijih usluga bilo je elektroničko naručivanje za biometrijsko fotografiranje za putovnicu i osobnu iskaznicu. Prije aktivacije te usluge ljudi su na novu putovnicu čekali satima u redu, nerijetko i noću kako bi im se uzeli biometrijski podaci. Uvođenjem te usluge redovi su nestali jer su građani mogli odabrati termin za slikanje. Zanimljiv je podatak i da je u vrijeme godišnjih odmora kad je najveće opterećenje sustava, tu uslugu koristilo oko 30.000 ljudi dnevno.
Slično je bilo i s uslugom izdavanja izvoda iz matične knjige rođenih u Beogradu.


Zbog kvalitete i napretka poslovanja portal je dobio nekoliko domaćih i međunarodnih nagrada i priznanja

Sadašnje stanje
U ovom trenutku e-Uprava nudi više od 400 elektroničkih usluga koje je objavilo više od 120 organa javne uprave. Prosječan broj posjeta je 1600 dnevno.
Zbog kvalitete i napretka poslovanja portal je dobio nekoliko domaćih i međunarodnih priznanja: nagradu IT EUROPA 2011 kao najuspješniji projekt u toj oblasti u EU tijekom 2010. godine, domaću nagradu eTrgovina 2011. za doprinos u razvoju elektroničke trgovine, pobjednik je u kategoriji servisi u izboru časopisa PC Press.
Ujedinjeni narodi svake dvije godine procjenjuju razvoj elektroničke uprave u svijetu. Srbija je u posljednjoj analizi napredovala za 31 mjesto u odnosu otprije dvije godine, što znači da je ostvarila najveći napredak u svijetu. U izvještaju se navodi da je razlog takvog napretka portal e-Uprave i raspoloživi elektronički servisi.

Izdavanje registracijske naljepnice
Novije unapređenje portala e-Uprava je puštanje u rad podsustava za produživanje registracije automobila. Taj sustav je plod uspješne suradnje Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) i Uprave za Digitalnu Agendu.
Klasičan način produženja registracije vozila bila je komplicirana procedura u nekoliko koraka. Zbog redova i čekanja to bi obično potrajalo cijeli dan.
MUP je želio pojednostaviti proceduru i olakšati postupak izdavanja registracijske naljepnice, povećati efikasnost i transparentnost, ali ujedno zadržati kontrolu te spriječiti zloupotrebe. Kako je pritom tehnički pregled nezaobilazan korak MUP je dio svojih poslova prenio ovlaštenom osoblju tako da se sad automobil može registrirati na jednom mjestu. Jedini problem bila je aplikativna podrška zaposlenima u tehničkom pregledu i osiguranje kontrole. Zato je odlučeno da se napravi posebna aplikacija na portalu e-Uprava koju će za izdavanje registracijske naljepnice koristiti ovlašteni zaposleni u tehničkim pregledima.

Pri izradi te aplikacije iskorištene su brojne postojeće funkcionalnosti. Kako bi se osigurala kontrola procesa trebalo je na portalu podići servisnu magistralu (Enterprise Service Bus) i povezati se web-servisima s ključnim akterima u procesu. Portal je preko servisne magistrale povezan s MUP-om, Trezorom Ministarstva finansija, Udruženjem osiguravača Srbije i s Agencijom za privredne registre. Postignuta je najveća razina automatizacije pa kad vlasnik vozila dođe na tehnički pregled ubacuje svoju prometnu dozvolu s čipom u čitač kartica. Aplikacija povlači s čipa sve podatke, uz pomoć web-servisa kontaktira MUP i provjerava može li se nastaviti proces. MUP provjerava postoje li neki razlozi da se ne dozvoli produženje registracije (ukradeno vozilo, neplaćene kazne i sl.) i ako je sve u redu web-servis vraća potvrdan odgovor. Provjerava se i validnost police osiguranja preko pozivanja web-servisa Udruženja osiguravača Srbije.
Sustav za plaćanje integriran je s Trezorom, tako da se provjerava i to. Za izdavanje registracijske naljepnice sad je izdana jedinstvena uplatnica s jedinstvenim pozivom na broj koji se veže s registracijskim brojem. Ovlašteni službenik tehničkog pregleda može otisnuti i predati vlasniku registracijsku naljepnicu kao dokaz da je produžena registracija tek kad je sve provjereno i odobreno.
Oni napredniji mogu uplatiti takse e-uplatnicom i od kuće i naručiti termin u tehničkom pregledu na portalu.
Prednost portala e-Uprave izradom aplikacije za registracijske naljepnice je višestruka. Prvo iskorištene su gotovo sve postojeće funkcionalnosti što je značajno smanjilo troškove projekta, a web-aplikacija ne stvara dodatne troškove pri uključenju novih tehničkih pregleda na sustav već se troškovi svode samo na obuku korisnika koja traje jedan dan. Automatizacijom procesa smanjuje se broj zaposlenih u MUP-u koji rade na poslovima registracije, a značajno je smanjena i mogućnost zloupotrebe i ljudske greške.
Servisna magistrala na portalu dobra je osnova za izgradnju buduće centralne servisne magistrale državnih organa Srbije koja bi služila za razmjenu informacija među svim državnim službama i gdje bi javna uprava mogla staviti svoje podatke na raspolaganje drugima, ali uz vođenje računa o zaštiti osobnih podataka.