ISKUSTVO KONFERENCIJE MIPRO2013

Računala u procesu obrazovanja

Ove godine održan je 36. međunarodni skup MIPRO, prepun zanimljivih sadržaja. Primjerice, organizirano je šest okruglih stolova i jedanaest savjetovanja. Jedno od njih Računala u obrazovanju održava se već sedamnaesti put.

PIŠE MARINA ČIČIN-ŠAIN


Autorica Marina Čičin-Šain redovita je profesorica Ekonomskog fakulteta u Rijeci gdje predaje kolegije vezane uz nove tehnologije. Objavila je više od stotinu znanstvenih i stručnih radova iz raznih područja informacijskih znanosti. Pokrenula je i već je sedamnaest godina voditeljica međunarodnog znanstveno-stručnog savjetovanja Računala u obrazovanju najposjećenijeg na međunarodnom skupu MIPRO. Ujedno je i urednica zbornika radova s tog savjetovanja.

Počelo je skromno s desetak radova, a tijekom godina afirmiralo se kao značajno međunarodno savjetovanje s brojnim radovima i mnoštvom sudionika iz sve više zemalja pa je preraslo u najveće MIPRO savjetovanje.
Danas je upotreba računala u obrazovanju stvarnost što poput svega ostalog u životu ima svoje dobre i loše strane. Dobre su sve one prednosti koje nove tehnologije nose sa sobom: šarm novoga, mogućnosti komuniciranja, trenutan pristup informacijama, odlična mogućnost prezentiranja znanja, simulacije koje omogućavaju da složene procese prikazujemo npr. u obliku crtića, automatsko praćenje razine usvojenog znanja, elektronički udžbenici... Dakako, tu ne prestaje nabrajanje svih prednosti, ali čitateljima bi sigurno dosadilo kad bi se cijeli članak sveo samo na to.
No, ne treba zaboraviti da nove tehnologije imaju i neke loše popratne posljedice na koje se često zaboravlja. O tim lošim stvarima obično se ne govori ili se spominju samo kad se želi usporiti napredak. I popis nedostataka mogao bi biti opsežan, a kao mane možemo spomenuti štetnost računala po zdravlje učenika i nastavnika, ovisnost koja se razvija prevelikom uporabom računala, učenička nepismenost kao posljedica prečeste upotrebe automatskih pravopisnih ispravaka, nasilje na društvenim mrežama, nesposobnost učenika da napamet izračunaju jednostavne računske operacije jer se prečesto služe kalkulatorom, loši internetski izvori koji se uzimaju kao znanstvene činjenice, preuzimanje tuđih tekstova i njihovih dijelova u vlastitom radu bez navođenja izvora...

Savjetovanje Računala u obrazovanju prepoznato je kao skup gdje se kao autori pojavljuju mentori i učenici, studenti ili doktorandi, autori projekata kojima je MIPRO mjesto za diseminaciju rezultata njihova rada.

Za razvoj tehnologije, pogotovo u osjetljivom području kao što je obrazovanje važno je sagledati realnu situaciju sa što više prednosti, ali i sa svim nedostacima koje je moguće uočiti ili predvidjeti. Baš u tom sagledavanju činjenica s raznih strana je i prednost MIPRO-vog savjetovanja gdje svoje radove prezentiraju nastavnici, ali i drugi sudionici koji se u obrazovanju služe računalom u najširem pojmu te riječi. Uz nastavnike informatike i drugih predmeta tu su i ravnatelji, školski psiholozi, zaposlenici Agencije za odgoj i obrazovanje te ljudi raznih drugih zanimanja. Pritom su pokrivene sve dobne skupine, počevši od odgajateljica i odgajatelja predškolske djece, preko nastavnica i nastavnika osnovnih i srednjih škola pa dalje preko veleučilišta i sveučilišta, cjeloživotnog formalnog i neformalnog obrazovanja do obrazovanja treće dobi. Osim sudionika iz Hrvatske sudjeluju i autori iz drugih zemalja, a na ovogodišnjem savjetovanju Računala u obrazovanju bilo ih je iz šesnaest zemalja.


Učenici Osnovne škole Vežica iz Rijeke (snimio nastavnik Davor Kolarić).

Neki autori dolaze na MIPRO već godinama, pogotovo na savjetovanje Računala u obrazovanju. Tako je npr. prva nagrada Miprov prijatelj ustanovljena i dodijeljena dvojici profesora iz Finske i Estonije koji redovito sudjeluju već godinama. Oni u svojim sredinama propagiraju naš skup pa su zahvaljujući njima došli i drugi, mlađi sudionici, njihovi kolege, asistenti ili studenti. Savjetovanje Računala u obrazovanju prepoznato je kao skup gdje se pojavljuju mentori i učenici, studenti ili doktorandi, autori projekata kojima je MIPRO mjesto za diseminaciju rezultata njihova rada.
Prezentirani radovi su rezultati njihovih istraživanja i iskustava. Ove je godine kroz četiri dana prezentirano 80 radova na hrvatskom i engleskom jeziku. (Naslove radova, imena autora i sažetke možete naći na web-stranici http://www.mipro.hr/MIPRO2013.CE/ELink.aspx.)
Namjerno se ne odustaje od dijela savjetovanja na hrvatskom jer ti radovi podupiru razvoj terminologije novih tehnologija na našem materinjem jeziku, a radovi na engleskom omogućuju razumijevanje i povezanost autora iz raznih zemalja. Svi radovi su recenzirani i objavljeni u zborniku savjetovanja pri čemu se pazi da budu originalni.
Naši autori često pitaju kako se ti radovi valoriziraju pri izboru u zvanja i općenito pri napredovanju. Inozemni autori pak cijene što su radovi recenzirani od barem dva neovisna recenzenta i što su citirani u bazi IEEE Xplore. Dakako, to se odnosi samo na radove pisane na engleskom jeziku.

Naše nam Ministarstvo znanosti svake godine vrlo maštovito postavlja nova pravila pa autori objavljuju radove a da najčešće ni ne znaju hoće li im oni koristiti pri napredovanju. Tipičan primjer su stručni radovi koji se autorima sveučilišnim djelatnicima uopće ne uzimaju u obzir pri napredovanju.

Naše nam Ministarstvo znanosti svake godine vrlo maštovito postavlja nova pravila pa autori koji objavljuju radove najčešće ni ne znaju hoće li im oni koristiti pri napredovanju. Tipičan primjer su stručni radovi koji se autorima sveučilišnim djelatnicima uopće ne uzimaju u obzir pri napredovanju. Tako lijepa riječ stručan koja bi trebala značiti nešto dobro i kvalitetno, u kontekstu stručnog rada dobiva negativnu konotaciju jer se poistovjećuje s - bezvrijedan ili beskoristan. A baš takvi radovi koji pomažu pri primjeni novih tehnologija i educiranju mladih za te tehnologije čine se autorici ovih redaka nečim vrlo dragocjenim, što nam naprimjer može jamčiti bolju egzistenciju, a to bi država trebala itekako poticati.
Mnogo nam znači što je savjetovanje Računala u obrazovanju ušlo u katalog Agencije za odgoj i obrazovanje te da se nastavnicama i nastavnicima osnovnih i srednjih škola računa u usavršavanje. Zahvaljujući tomu na MIPRO kao slušatelji i kao autori stižu brojni zainteresiranih nastavnici iz raznih dijelova Hrvatske. Često se nakon prvog posjeta kao slušatelji odlučuju i sami izlagati o svome iskustvu.

Važni linkovi:
http://www.mipro.hr/MIPRO2013.CE/ELink.aspx
http://www.os-vezica-ri.skole.hr/?news_id=508#mod_news

Svake godine na MIPRO se pozivaju i posebno zaslužni predavači sa svjetskih sveučilišta, no rjeđe s domaćih.
Ove godine na MIPRO predavanja je prvi put pozvana ekipa iz jedne osnovne škole. Autori V. Nikolić, L. Zima Krnelić, D. Kolarić i M. Nikolić nastavnici iz riječke Osnovne škole Vežica održali su pozvano predavanje na temu Tablet Learning Environment in iSchool Vežica o iskustvu učenjem pomoću tablet-računala.
Impresivno je što su u toj školi postigli učenjem putem računala, a na njihovim stranicama vidi se da se i njima svidjelo na Mipru. Osnovna škola Vežica prva je hrvatska državna škola gdje su u nastavu uvedena prijenosna računala - tableti (engl. tablets) za sve nastavne predmete, a predavanja o njihovim iskustvima na ovogodišnjem MIPRO-vom savjetovanju pobudila su veliki interes. Tako je primjerice riječki Novi List prvi put objavio intervju s našim pozvanim predavačima, mada naši gosti npr. iz SAD-a ili Australije nisu imali tu sreću.
MIPRO savjetovanje održano je potkraj svibnja, a na stranicama udruge MIPRO bit će uskoro objavljen poziv za prijavu radova na MIPRO 2014, koje će se održati u zadnjem tjednu svibnja 2014. Nadamo se da će za savjetovanje opet vladati interes, a mnogo bi nam pomoglo kada bi u međuvremenu ocjenjivači sveučilišnih nastavnika, našem savjetovanju dali ono mjesto koje mu po zasluzi pripada.