INFODOM I PUT HRVATSKE U EU

Tvrtka drukčijeg pristupa

Ovo je prvi članak u seriji kojom će InfoTrend popratiti proces prilagodbe hrvatske IT industrije novonastalom okruženju. U ovom broju predstavljamo tvrtku InfoDom iz Zagreba čiji je put uključenja počeo već 2001. pa je službeno priključenje Hrvatske Europskoj uniji dočekala potpuno spremna i obogaćena velikim iskustvom.

PRIPREMILI TAJANA REPULEC, BORIS BLUMENSCHEIN I DARKO GULIJA

U vrijeme prve formalne konkretizacije odnosa Hrvatske i Europske unije, parafiranja i potpisivanja Sporazuma o pridruživanju 2001. godine, tvrtka InfoDom već se pozicionirala na tržištu IT rješenja za javni sektor posebno u području upravljanja registrima, uredskim poslovanjem i javnom nabavom. Ključne riječi misije i poslovnog fokusa su upravljanje znanjem, poslovnim procesima i projektima, a kao tvrtka InfoDom ima drukčiji pristup izazovima razvoja javnog sektora koji se temelji na integraciji sustavnih domenskih znanja pravnih, ekonomskih i inženjerskih struka te na zakonskim, gospodarskim i tehnološkim okvirima podržanim ICT tehnologijama.
Takav se pristup pokazao krajnje korisnim otvaranjem pristupnih pregovora 2004. godine kad je InfoDom nastupao kao partner tijelima državne uprave pružajući konzultantske usluge u različitim domenskim područjima sa zajedničkim ciljem što kvalitetnije prilagodbe poslovanja tijela državne uprave zahtjevima Europske komisije u pregovaračkom procesu i pravnim okvirima Europske unije.


Slavko Vidović, direktor InfoDoma

InfoDom i pregovarački proces
Dobivanjem službenog statusa zemlje kandidata za članstvo u EU 2004. godine, Hrvatskoj su se otvorili pretpristupni programi pomoći u provedbi reformi na putu pristupa Europskoj uniji, čime se pokazala potreba za sustavnim i informacijski podržanim upravljanjem projektima financiranima iz tih programa. InfoDom je kao partnerska tvrtka ponudio IT rješenje za upravljanje pretpristupnim programima pomoći (CRO4EU).
Taj sustav za podršku poslovnim procesima tijela državne uprave uključenim u provedbu i nadzor projekata koji se financiraju novčanim sredstvima iz pretpristupnih programa EU, od 2005. godine koristi Nacionalni fond pri Ministarstvu financija, koji djeluje kao riznica za prihvat EU-sredstava te Središnja agencija za financiranje i ugovaranje čije su osnovne zadaće provedba natječaja, sklapanje ugovora i plaćanje dobavljačima.

Pristupanjem Europskoj uniji Hrvatskoj se zatvaraju pretpristupni fondovi i otvaraju strukturni programi EU-pomoći. Arhitektura CRO4EU dizajnirana je tako da anticipira prelazak s pretpristupnih na strukturne fondove i da objedinjuje informacije o korištenju pomoćnih sredstava kako pretpristupnih tako i strukturnih.
Otvaranjem pristupnih pregovora u Hrvatskoj je počeo proces prilagodbe pravnog i organizacijskog sustava kroz ispunjavanje obveza iz pregovaračkih poglavlja. Budući da su pregovaračka poglavlja različite složenosti i opsežnosti, neka poglavlja su generirala manje obveza (npr. transeuropske mreže), no u nekim drugim poglavljima broj obveza koje je trebalo riješiti mjerio se desecima ili čak stotinama (prometna politika, poljoprivreda).
Za praćenje složenih i opsežnih poglavlja, tim InfoDomovih stručnjaka razvio je sustav za praćenje ispunjavanja obveza države kandidata u postupku pridruživanja EU NPPEU Monitor. Sustav je u značajnoj mjeri olakšao praćenje i izvještavanje jer podržava rad subjekata unutar i izvan tijela nadležnog za pojedino pregovaračko područje te time objedinjuje sve podatke bitne za ispunjavanje obveza.


Zahvaljujući InfoDomovoj SPIN@ platformi Narodne novine su prvi i jedini e-Sender koji pokriva hrvatski jezik u Europskom oglasniku javne nabave pa se EOJN objave automatski prosljeđuju u TED.

InfoDom i e-Javna uprava
U procesu pretvaranja javne uprave u servis građana nužna je primjena informacijsko-komunikacijske tehnologije, a razvoj elektroničke javne uprave jedan je od temelja razvitka našeg informacijskog društva. Dok su institucije javne uprave prolazile neizbježnu prilagodbu, uvodile nove tehnologije za podršku svom radu te tako modernizirale poslovanje, građani i gospodarstvo prepoznali su koristi koje im donosi tehnologija u životu i poslovanju. Time je stvoren dodatni pritisak na javnu upravu za brže, učinkovitije i transparentnije poslovanje te za kreiranje usluga gdje su u središtu korisnici.
Tvrtka InfoDom kao jedan od vodećih dobavljača IT proizvoda i usluga za javnu upravu, aktivno prati zbivanja u području reforme javne uprave te sudjeluje u strateškim nacionalnim inicijativama koje uključuju poslovni sektor i tako nastoje pridonijeti kvaliteti života građana te dodati vrijednost ukupnom uslužnom vrijednosnom lancu u gospodarstvu.
Baš ta su načela bila ključna u dizajniranju InfoDomovog sustava e-Charter, prve hrvatske interaktivne javne OneStopShop usluge s dvosmjernom komunikacijom... U punoj funkciji od 2005. godine e-Charter je prva OneStopShop G2B usluga, ali i G2G usluga koja omogućuje i elektroničko komuniciranje ministarstava s gospodarskim subjektima kao i elektroničko povezivanje ministarstava međusobno.

Stoga je e-Charter prva potpuno digitalizirana javna usluga u Hrvatskoj i prvi informacijski sustav integriran u poslovne procese različitih ministarstava. Strateški ciljevi Ministarstva pomorstva bili su: ubrzati sve poslovne procese s gospodarskim subjektima vezanim uz čarter-plovila i strane jahte, omogućiti njihovo elektroničko praćenje, dobiti uvid u sve podatke za cijelu Hrvatsku u realnom vremenu te istodobno omogućiti gospodarskim subjektima da samostalno, elektroničkim putem, uz dostupnost servisa 24x7, obavljaju sve poslove s Ministarstvom.
Dodatno, jedan od ciljeva odnosio se i na elektroničku dostavu potrebnih podataka iz sustava drugim ministarstvima. S obzirom na te strateške ciljeve i visoku razinu dostupnosti, iznimno značajan aspekt postavljanja tog sustava bila je sigurnost samog sustava i svih transakcija u njemu. Trebalo je osigurati zaštitu svih poslovnih podataka Ministarstva i gospodarskih subjekata, kao i osobnih podataka hrvatskih i stranih državljana. Kao priznanje kvaliteti te usluge Europska komisija dodijelila joj je 2010. godine nagradu „EU Good Practice Label“.

InfoDom je ponudio IT rješenje za podršku poslovnim procesima tijela državne uprave uključujući provedbu i nadzor projekata koji se financiraju sredstvima iz pretpristupnog programa EU

Okvir interoperabilnosti
Hrvatska je prepoznala važnost donošenja nacionalnog Okvira interoperabilnosti (HROI) kao krovnog dokumenta koji je usvojen 2010. godine. Najvažnija aktivnost u tom smislu jest donošenje odrednica Hrvatskog okvira interoperabilnosti u čijoj je izgradnji sudjelovala i tvrtka InfoDom.

HROI je osnovni uvjet za ostvarivanje interoperabilnosti unutar i između institucija javne uprave, a u svjetlu EU-članstva i interoperabilnosti hrvatske javne uprave s javnim upravama drugih zemalja članica i europskom administracijom. Sadašnji konkretni projekti uspostave interoperabilnosti pojedinačnih sustava Uprave za e-Hrvatsku Ministarstva uprave nastavljaju aktivnosti započete s HROI-om, a nadamo se da će u skoroj budućnosti rezultirati i konkretnim kompleksnim i proaktivnim elektroničkim uslugama za građane i gospodarstvo.
Ne zadržavajući se samo u hrvatskim okvirima tvrtka InfoDom je uspješno dovršila projekt izrade i uspostave okvira interoperabilnosti i standarda za razmjenu podataka u susjednoj Bosni i Hercegovini. Kod tog se projekta posebno ističu temeljni elementi semantičke i tehničke interoperabilnosti: rječnik podataka kao riznica standardnih XML-komponenata te standardi za arhitekturu sustava i razvoj aplikacija.

InfoDomov sustav e-Charter prva je hrvatska interaktivna javna OneStopShop usluga s dvosmjernom komunikacijom koja omogućuje ministarstvima elektroničko komuniciranje s gospodarstvom i međusobno

InfoDom i e-Račun
Značaj elektroničkog računa za razvoj e-Poslovanja prepoznan je u hrvatskoj poslovnoj javnosti još početkom prošlog desetljeća – paralelno sa snažnijim razvojem svijesti o koristima primjene e-Računa u Europskoj uniji. Kao jedna od vodećih konzultantskih i sistem-integratorskih hrvatskih tvrtki InfoDom se vrlo aktivno uključio u projekt od samog početka.
InfoDom je sudjelovao i u radu povjerenstva za e-Račun Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva koje je osnovano 2008. godine u cilju donošenja nacionalnog standarda za razmjenu e-Računa s tijelima državne uprave. Prof. dr. sc. Slavko Vidović bio je zamjenik predsjednice povjerenstva, a stručnjaci InfoDoma sudjelovali su u radu tehničkog i poslovnog odbora.
Krajem 2010. godine odbor je usvojio prvi prijedlog hrvatske norme za e-Račun, zasnovane na UBL 2.0 standardu. Rad je nastavljen i u sklopu Nacionalnog vijeća za e-Poslovanje, savjetodavnog tijela Vlade RH te poslije Nacionalnog višedioničkog foruma za e-Račun osnovanog 2012. godine u kojem Darko Gulija predsjeda radnom grupom za definiranje nacionalnog standarda e-Računa.
Cijelo to vrijeme InfoDom aktivno radi na evangelizaciji prednosti e-Računa i e-Poslovanja kroz sudjelovanje na brojnim stručnim skupovima i konferencijama, kao što su konferencija o elektroničkom poslovanju e-Biz i konferencija o poslovnim procesima BPC. Kad je Hrvatska krenula u legalizaciju primjene e-Računa u poslovanju, stručnjaci InfoDoma aktivno su sudjelovali u ad-hoc povjerenstvu za izmjene Pravilnika o PDV-u osnovanog od članova Ministarstva financija, Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva te članova Nacionalnog vijeća za e-Poslovanje.

Tvrtka InfoDom kao jedan od vodećih proizvođača IT proizvoda i usluga za javnu upravu aktivno prati zbivanja u području njenog reformiranja, sudjeluje u strateškim nacionalnim inicijativama uključujući i poslovni sektor te povećava vrijednost ukupnog uslužnog vrijednosnog lanca u gospodarstvu.

Paralelno s tim stručnjaci InfoDoma sudjelovali su i u europskim aktivnostima na standardizaciji e-Računa. Značajan doprinos dali su CEN-radionici - CEN Workshop on eInvoicing Phase 3 - za normizaciju e-Računa, posebno kroz rad u radnoj grupi „WG4 Awareness and Promotion“, a kao nacionalni eksperti sudjeluju i u radu europskog višedioničkog foruma za e-Račun.
Europski odbor za normizaciju CEN (Comité Européen de Normalisation) održao je u Zagrebu (od 20. do 21. lipnja 2011. godine) plenarnu sjednicu i sastanke radnih grupa CEN-radionice CEN Workshop on eInvoicing Phase 3 za normizaciju e-Računa te prvu CEN e-Invoice Gateway Country Information Manager (CIM) konferenciju nacionalnih kontakt točaka za e-Račun. Stručnjaci tvrtke InfoDom aktivno sudjeluju u radu CEN-radionice za e-Račun te je na našu inicijativu Hrvatska dobila priliku organizirati taj značajni skup.
Na osnovi znanja i iskustava stečenih sudjelovanjem u hrvatskim i svjetskim standardizacijskim tijelima izgradili smo i platformu za razmjenu elektroničkih računa te drugih poslovnih dokumenata pod tržišnim nazivom X2X platforma koja služi kao tehnička infrastruktura za uslugu e-Računa - sviracuni.hr Hrvatskog telekoma.

InfoDomovi stručnjaci sudjelovali su u europskim aktivnostima na standardizaciji e-Računa, a sad kao nacionalni eksperti surađuju s europskim višedioničkim forumom za e-Račune

InfoDom i e-Javna nabava
Tijekom pretpristupnog procesa Hrvatske Europskoj uniji, područje javne nabave sustavno je i postupno prilagođavano europskim standardima. Za to se Infodom fokusirao na temeljna načela javne nabave te na zbivanja i aktivnosti Europske komisije u tome području, a u izgradnji SPIN@ platforme primjenjivao je preporuke i dobru praksu iz EU.
Upravo je aktivno praćenje europske prakse omogućilo da Elektronički oglasnik javne nabave (EOJN) već prvog dana po ulasku Hrvatske u EU proslijedi potpuno automatski web-servisom objavu u Europski oglasnik javne nabave TED te da Narodne novine postanu prvi i jedini e-Sender koji pokriva hrvatski jezik u Europskom oglasniku javne nabave.
EOJN se temelji na InfoDomovoj SPIN@ platformi, a sam oglasnik jedan je od procesa koje platforma podržava. SPIN@ je dizajniran tako da podrži cjelovite END-2-END elektroničke procese koji na jednoj strani uključuju upravljanje strukturom programa, projekata, aktivnosti (u slučaju javnih naručitelja to su proračunske pozicije), u sredini podržavaju sve aktivnosti povezane s javnom nabavom, a na kraju prate provedbu i realizaciju ugovora te odobravanje računa.

Tijekom složenih pregovaračkih poglavlja tim InfoDomovih stručnjaka razvio je sustav za praćenje ispunjavanja obveza države kandidata u postupku pridruživanja koji podržava rad i objedinjuje sve bitne podatke.

Jedna od posebnosti EOJN-a jest da je izvor javnih podataka nad kojima je moguće razviti različite poslovne modele. Direktiva 2003/98/EZ o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora, takozvana PSI-direktiva, omogućuje da se javni podaci ponovno iskoriste i integriraju u nove proizvode i usluge. Poštujući principe te direktive, nekoliko tvrtki koristi EOJN kao izvor podataka koje zatim integriraju u vlastite usluge i nude ih na tržištu. To je jedna od rijetkih usluga u Hrvatskoj uopće koja omogućuje ponovno korištenje podataka javnog sektora, pri čemu je dodatna vrijednost što je dostup EOJN-podacima omogućen web-servisima putem platforme u Narodnim novinama.