ZA SNALAŽENJE U RAZNIM SITUACIJAMA I PRONALAŽENJE NOVIH RJEŠENJA POTREBAN JE SLOŽEN SKUP SPOSOBNOSTI, ALI I DRUKČIJE RAZMIŠLJANJE

Inteligencija nije dovoljna

Inteligencija je jedan od najvažnijih uvjeta za uspjeh u različitim životnim područjima, pogotovo u karijeri. No, sama po sebi nije dovoljna - tu su još ljudske osobine, situacijski čimbenici... ali i sposobnost da drukčije razmišljamo i nalazimo nova rješenja za probleme s kojima se suočavamo. Jedno od specifičnih ljudskih obilježja, ono što nas razlikuje od ostalih živih bića je - kreativnost.

KORAK DALJE PREMA KORISNIČKI ORIJENTIRANOJ JAVNOJ UPRAVI

PIŠE: TOMISLAV VRAČIĆ

Tijekom 2013. godine Vlada je pokrenula je projekt e-Građani kako bi se modernizirala, pojednostavila i ubrzala komunikacija građana i javne uprave te povećala transparentnost javnog sektora. U sklopu tog projekta počelo se raditi na nekoliko programskih komponenata koje uklopljene u cjelinu čine ono što građani danas vide kao sustav e-Građani, putem adrese www.gov.hr. Dakle, e-Građani je internetski sustav putem kojega je građanima omogućen pristup na jednom mjestu svim informacijama iz javne uprave, jedinstvena prijava na sve dostupne elektroničke javne usluge te prijem poruka i obavijesti o osobnim pravima i obvezama. Sustav e-Građani sastavljen je od sljedećih komponenti, koje omogućavaju sigurnu i naprednu elektroničku komunikaciju s javnim sektorom:

 • Središnji državni portal (www.gov.hr) koji predstavlja javni dio sustava
 • Osobni korisnički pretinac (pretinac.gov.hr) i
 • Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav (nias.gov.hr), koji zajedno omogućuju personalizirani pristup.


Početak javnog rada sustava je vrlo ohrabrujući jer podaci govore kako se na dnevnoj razini u sustav e-Građani uključuje gotovo dvije tisuće novih korisnika. To govori da je takav sustav bio očekivan i građani su za nj vrlo zainteresirani, što s druge strane daje poticaj za nastavak rada i unapređenje sustava kako bi u konačnici omogućio sve što građani očekuju da bi mogli obavljati putem interneta s javnom upravom. Sustav e-Građani je značajan korak u približavanju javne uprave građanima, s nekoliko značajnih noviteta. U njegovoj realizaciji primijenjena su načela interoperabilnosti u povezivanju sustava temeljnih registara koja će biti i regulirana kroz novi Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi. Osim toga promijenjena je i perspektiva korisnika, tako da sada tijela javne uprave mogu proaktivno slati poruke i obavještavati korisnika o njegovim pravima i obvezama, prije pokretanja bilo kakvih službenih postupaka (npr. obavijesti o isteku osobnih dokumenata, obavijesti o provedenoj verifikaciji podataka u matičnim knjigama, obavijesti roditeljima iz sustava e-Dnevnik...).Slika 1. Poslovni pregled korisničkog pretinca i sustava za zaprimanje poruka

Osobni korisnički pretinac:

Osobni korisnički pretinac je internetski sustav koji omogućuje pregled i upravljanje porukama upućenim osobi od tijela javne uprave te pristup s jednog mjesta svim elektroničkim uslugama povezanim u sustav e-Građani. Nalazi se na internetskoj adresi pretinac.gov.hr, a dostupan je i kao aplikacija za uređaje s operativnim sustavom Android, a uskoro će biti i za uređaje s operativnim sustavima iOS i Windows mobile. Sustav za zaprimanje poruka osobnog korisničkog pretinca ima funkciju formalne i sigurnosne kontrole poruka zaprimljenih od institucija te prosljeđivanje poruka u pretinac. Institucija koja želi poslati poruku u pretinac prije početka slanja poruke mora zatražiti registraciju u sustav za zaprimanje poruka, kao i registraciju u pretinac. Institucije će dobivanjem ovlasti za korištenje sustava za zaprimanje poruka u pretinac imati priliku direktno komunicirati sa svim građanima koji će otvoriti pretinac. Osnovna ideja je da se institucijama iz njihovih poslovnih procesa omogući izravno slanje personaliziranih poruka građanima i u realnom vremenu. Slanje poruka u pretinac veže se uz OIB građanina. Uz same poruke moguće je slati i privitke (attachments) do ukupne veličine jedne poruke za jedan OIB od 1MB. Na taj način se mogu pojednostaviti i ubrzati određeni procesi koji sadrže i slanje informacija građanima. Također je bitno napomenuti da se time ujedno i pojeftinjuju troškovi komunikacije tijela državne uprave prema građanima, jer se isključuju troškovi tiskanja, dostave i sl. Institucije koje žele omogućiti povratne informacije od građana u smislu zaprimanja određenih zahtjeva, iniciranje postupaka, dostavu određenih podataka i slično trebat će u sklopu sustava e-Građani uspostaviti prikladnu e-uslugu koja će to omogućavati. Sustav za zaprimanje poruka tehnološki je realiziran kao web servis (SOAP/HTTPS) i kao komunikacijski kanal koristi internet ili hitronet, HTTPS protokol te autentikaciju na komunikacijskoj razini (tzv. uzajamna autentikacija na razini SSL protokola). Sustav osobnog korisničkog pretinca izradila je Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijske tehnologije – APIS IT d.o.o. Poslovna i tehnička specifikacija sustava osobnog korisničkog pretinca objavljena je na središnjem državnom portalu: www.gov.hr u dijelu e-Građani.Slika 2. Dostupne e-poruke u osobnom korisničkom pretincu

Dostupne elektroničke usluge u sustavu e-Građani:

• Registar birača – elektronička usluga Ministarstva uprave koja omogućuje provjeru osobnih podataka u registru birača Republike Hrvatske. U vrijeme izbora, omogućuje i podnošenje elektroničkog zahtjeva za privremenim upisom u popis birača drugog grada ili općine.
• MojOIB – elektronička usluga Porezne uprave koja omogućuje pregled osobnih podataka iz Evidencije osobnih identifikacijskih brojeva.
• MojID – elektronička usluga Financijske agencije koja omogućuje pristup evidenciji korisničkih računa otvorenih kod različitih izdavatelja vjerodajnica uključenih u NIAS.
• e-Matične knjige – elektronička usluga Ministarstva uprave koja omogućuje dostupnost elektroničkih izvoda iz matične knjige rođenih, vjenčanih ili knjige državljana koji se mogu koristiti u elektroničkom i fizičkom obliku.
• e-Dnevnik za roditelje – elektronička usluga CARNet- a kojoj mogu pristupiti roditelji učenika škola koje koriste sustav e-Dnevnik u tekućoj školskoj godini. Putem ove aplikacije roditelju je omogućen uvid u osobne podatke, ocjene, izostanke, bilješke, planirani raspored pisanih zadaća i ostale podatke o djetetu koje su predmetni nastavnici i razrednik unijeli u e-Dnevnik.
• ePKK - Porezno knjigovodstvena kartica - elektronička usluga Porezne uprave koja svim poreznim obveznicima omogućuje jednostavan i siguran dohvat podataka iz njihovih porezno knjigovodstvenih kartica. Porezno knjigovodstvena kartica pokazuje stanje na određeni datum, a sadrži sve promjene u tekućoj godini.
• Pregled izabranog liječnika – elektronička usluga Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje kojom se osiguranicima (građanima RH) daje mogućnost uvida u njihove izabrane liječnike primarne zdravstvene zaštite prema tipu djelatnosti (opća/obiteljska medicina, dentalna medicina, ginekologija, pedijatrija).
• Zahtjev za izdavanje Europske kartice zdravstvenog osiguranja (EKZO) – Elektronička usluga Hrvatskog zavoda za osiguranje kojom se osiguranicima (građanima RH) daje mogućnost podnošenja zahtjeva za izdavanje Europske kartice zdravstvenog osiguranja kojom osiguranici imaju pravo za vrijeme svog privremenog boravka na području Europske unije, zbog privatnog ili službenog razloga, kod ugovornih liječnika, a na teret HZZO-a koristiti neodgodive zdravstvene usluge potrebne iz medicinskih razloga, uzimajući u obzir prirodu zdravstvenih usluga i očekivanu dužinu boravka.
• Korisničke stranice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – elektronička usluga putem koje je moguće zatražiti i dobiti elektronički zapis o svojim podacima evidentiranim u bazi Zavoda; vidjeti svoje podatke o prijavama na osiguranje i odjavama s osiguranja, podatke o stažu, plaći i osnovici i podatke o drugom dohotku koje je za vas za pojedine godine prijavio poslodavac i podatke o tome gdje se trenutno nalazi vaš spis, odnosno u kojoj je fazi postupak u povodu vašeg zahtjeva; poslati zahtjev za informativni izračun i pregledati dostavljen izračun; popuniti i poslati zahtjev za pretkompletiranje (obavijest o namjeri podnošenja zahtjeva za starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu) radi ubrzanja postupka ostvarivanja prava na starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu.
• Elektronički radno-pravni status – elektronička usluga Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje putem koje korisnici mogu elektroničkim putem zatražiti i dobiti elektronički zapis o svojim podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Omogućen je pristup evidencijama osiguranika i podnošenje zahtjeva za elektronički zapis.
• Burza rada – elektronička usluga Hrvatskog zavoda za zapošljavanje koja omogućuje unos životopisa nezaposlene osobe/tražitelja zaposlenja i objavu životopisa u bazi podataka HZZ-a kako bi ga mogli pregledavati poslodavci kod traženja radnika, unos životopisa nezaposlene osobe/tražitelja zaposlenja i objavu životopisa u bazi HZZ-a, kao i pregled vlastitih podataka iz evidencije Zavoda.
• ENA - sustav elektroničkih usluga Središnjeg registra osiguranika - REGOS-a koji omogućuje uvid u stanje i promet po osobnom računu člana obveznog mirovinskog fonda.
• Moj Račun REGOS – elektronička usluga Središnjeg registra osiguranika - REGOS-a koja omogućuje komunikaciju s građanima putem korisničkog pretinca u kojemu su dostupne obavijesti, dokumenti, informacije i sl. vezane uz obvezni mirovinski fond. Plan je u sljedećem razdoblju uključiti i sve ostale elektroničke usluge koje su navedene na internetskoj stranici https://pretinac.gov.hr, a koje nisu trenutno povezane u sustav e-Građani (oko 70 dodatnih e-usluga) te potaknuti institucije javnog sektora da razviju bolje i korisnički orijentirane elektroničke usluge.

Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav

NIAS je cjelovito informacijsko-tehnološko rješenje, izgrađeno na načelima utvrđenima u Prijedlogu koncepta integriranog središnjeg sustava autentifikacije i autorizacije (Središnji državni ured za e-Hrvatsku, Verzija 1.1, od 8. lipnja 2010. godine), za autentifikaciju korisnika na nacionalnoj razini, koje uključuje više tipova vjerodajnica različitih razina sigurnosti. Temeljna funkcija NIAS-a je sigurna elektronička identifikacija i autentifikacija korisnika e-usluga. NIAS funkcionalno razlikuje tri osnovne vrste subjekata: - Izdavatelje elektroničkih vjerodajnica - Pružatelje e-usluge - Korisnike e-uslugeSlika 3. Popis prihvatljivih vjerodajnica u sustavu NIAS

NIAS ima ulogu posrednika između korisnika e-usluge, pružatelja e-usluge i izdavatelja vjerodajnice. Pritom NIAS umjesto e-usluge šalje upit izdavatelju vjerodajnice kako bi se provjerila njezina autentičnost. Nakon uspješne provjere autentičnosti vjerodajnice, NIAS pružatelju usluge dostavlja identifikacijske podatke (atribute) o korisniku na temelju kojih e-usluga korisniku odobrava pristup. Ključne karakteristike vjerodajnica u procesima autentifikacije su njihova sigurnosna razina. Skup podataka koji NIAS prosljeđuje e-usluzi je dovoljan za jednoznačnu identifikaciju korisnika. Rad NIAS-a se temelji na upravljanju atributima elektroničkih identiteta (e-ID/e-identiteta) korisnika NIAS-a. Korisnik svoj e-ID dokazuje uporabom vjerodajnice uključene u NIAS u procesu prijave na e-usluge. NIAS e-usluzi dostavlja korisničke podatke (atribute) iz OIB sustava. Svi subjekti komuniciraju razmjenjujući poruke sukladno SAML 2.0 standardu. Plan je omogućiti u sljedećem razdoblju: - korištenje e-banking vjerodajnica za pristup sustavu e-Građani, o čemu se već vode razgovori. - prihvaćanje vjerodajnica državljana članica drugih zemalja Europske unije.

Partneri u projektu e-Građani

Razvoj sustava e-Građani koordinira Ministarstvo uprave, a partneri u razvoju i podrška komponenti sustava e-Građani su:

 • Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijske tehnologije (APIS IT d.o.o.), u dijelu razvoja osobnog korisničkog pretinca,
 • Financijska agencija, u dijelu razvoja Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava i pripadajućih servisa te
 • CARNet, u dijelu razvoja mToken aplikacije.

Za financiranje sustava e-Građani zaduženo je Ministarstvo financija. Osim toga u razvoj sustava e-Građani trenutno su uključene i institucije poput:

 • Ministarstva unutarnjih poslova,
 • Ministarstva pravosuđa,
 • Ministarstva poljoprivrede,
 • Porezne uprave,
 • CARNet-a,
 • SRCE-a,
 • Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje,
 • Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,
 • REGOS-a i
 • Zagrebačkog holdinga.

Sustav e-Građani otvoren je za pristup svim javnim institucijama (ministarstvima i drugim državnim institucijama, institucijama iz lokalne i područne samouprave, javnim poduzećima...) koje mogu predložiti uključivanje elektroničkih usluga iz svojih nadležnosti ili omogućiti slanje elektroničkih poruka u sustav osobnog korisničkog pretinca.

Kontaktni centar za e-Građane
U okviru realizacije Projekta e-Građani, u Financijskoj agenciji uspostavljen je središnji Kontaktni centar kroz koji se pruža podrška građanima (odgovaranje na upite) putem različitih komunikacijskih kanala: telefona i/ili e-maila. Broj telefona na koji se građani mogu javiti radi rješavanja problema s elektroničkim vjerodajnicama (ePass ili mToken), općenitih informacija o projektu e-Građani ili riješiti poteškoće vezane za kreiranje osobnog korisničkog pretinca je 072 200027 ili mogu uputiti pitanje Kontaktnom centru putem e-mail adrese: pomoc@e­gradjani.gov.hr. Za probleme u korištenju ostalih elektroničkih vjerodajnica ili probleme s korištenjem ostalih elektroničkih usluga građani se trebaju javiti nadležnim institucijama putem istaknutih kontakata na internetskim stranicama pojedinih usluga.

Kako postati e-Građanin?

Želite li postati e-Građanin, morate provjeriti imate li valjanu elektroničku vjerodajnicu kojom možete pristupiti sustavu e-Građani. Postoje tri osnovna načina osiguravanja elektroničkih vjerodajnica:

1.Građani koji već posjeduju korisničko ime i lozinku koju izdaju Hrvatski zavod za zapošljavanje, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje ili Središnji registar osiguranika REGOS-a ne moraju ići u Financijsku agenciju, nego mogu jednokratno promijeniti svoje korisničko ime i lozinku na internetskim stranicama https:\\ epass.gov.hr. Nakon toga mogu nesmetano koristiti sustav e-Građani.

2. Mogu pristupiti sustavu e-Građani bez prethodne registracije u Financijskoj agenciji ako imaju: pametnu karticu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje; korisničko ime i lozinku iz sustava AAI@EDU.

3. Ako građanin nema ispunjene uvjete načina 1 ili 2, onda treba zatražiti elektroničku vjerodajnicu u poslovnicama Financijske agencije, uz prethodnu fizičku identifikaciju i predaju popunjene i potpisane Pristupnice za ePass i mToken vjerodajnice za e-Građane:

 • ePass korisničko ime i lozinka;
 • mToken - aplikacija za pametne telefone.

Nakon što je osigurao vjerodajnicu za e-Građane korisnik treba pristupiti u sustav na adresi https://pretinac.gov.hr gdje se nalazi popis svih elektroničkih usluga i može se kreirati ili koristiti osobni korisnički pretinac. Što se tiče razina sigurnosti, važno je napomenuti kako ePass i AAI@EDU vjerodajnica osiguravaju razinu sigurnosti 2, a mToken i pametna kartica HZZO-a razinu 3. Dodatno, mToken vjerodajnicama i pametnom karticom HZZO-a moći će se pristupiti svim uslugama, a uz ePass i AAI@EDU samo onima na razini 2. Trenutno u sustavu e-Građani nema usluga na razini 3, ali se očekuju usluge npr. iz sustava zdravstvenog osiguranja koje će implementirati tu sigurnu razinu.Slika 4. Pristupnica za ePass i mToken vjerodajnice za e-Građane