Počela je provedba najvećeg programa Europske unije u području obrazovanja i osposobljavanja mladih i sporta za razdoblje 2014.-2020.

ERASMUS

Za provedbu znanstvenih i obrazovnih programa kao što je ERASMUS+ i mnogi drugi zadužena je Agencija za mobilnost i programe Europske unije.

Agenciju za mobilnost i programe Europske unije osnovala je hrvatska Vlada da bi se osigurale mogućnosti za mobilnost i međunarodnu suradnju u području znanosti, obrazovanja i osposobljavanja, pogotovo mladima, što pridonosi jačanju ljudskog i demokratskog potencijala naših građana, socijalnoj koheziji te konkurentnosti hrvatskog društva u cijelosti. Misija Agencije jest podupirati internacionalizaciju kako bi se unaprijedila kvaliteta znanstvenog sustava, obrazovanja i osposobljavanja sukladno potrebama građana, društva i gospodarstva.
U skladu sa svojom vizijom i misijom, Agencija je zadužena za provedbu najvećeg programa Europske unije u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta za razdoblje 2014.-2020. Erasmus+ te za informiranje i savjetovanje prijavitelja za sudjelovanje u najvećem programu Europske unije za istraživanje i inovacije, Obzor 2020.

mr. sc. Antonija Gladović, v.d. ravnatelja Agencije za mobilnost i programe Europske unije

Putem javnih natječaja u okviru programa Erasmus+ svim institucijama koje se bave obrazovanjem i osposobljavanjem u cijeloj vertikali (od vrtića, preko osnovnih i srednjih škola, strukovnih ustanova, visokih učilišta do ustanova za obrazovanje odraslih), kao i u području nevladinog sektora usmjerenog na mlade nudi se mogućnost dobivanja financijske potpore za aktivnosti mobilnosti u svrhu učenja za pojedince u inozemstvu - tzv. Ključna aktivnost 1. Jednako tako nudi se i mogućnost suradnje na zajedničkim projektima i strateško partnerstvo na međunarodnoj razini u okviru Ključne aktivnosti 2, to jest suradnja u području inovacija i razmjena dobre prakse.
Što to konkretno znači? Mogućnosti financiranja usavršavanja nastavnog i nenastavnog osoblja u inozemstvu putem tečajeva, asistiranja u nastavi, praćenja rada drugih stručnjaka, praktičnog rada; usavršavanje i osposobljavanje studenata putem dijela studija ili prakse u inozemstvu.
Nadalje, osposobljavanje učenika strukovnih škola putem stručne prakse; različite aktivnosti neformalnog učenja za mlade volontiranjem, razmjenom, radom na projektima; zatim, financiranje projekata kojima se u suradnji s inozemnim partnerima razvijaju novi nastavni priručnici, metode, radionice, istraživanja, studije, kurikulumi i druge vrste intelektualnih radova u svrhu kontinuiranog poboljšanja ponude obrazovanja i osposobljavanja, povezivanja s tržištem rada i lokalnom i regionalnom zajednicom, u svrhu povećanja zapošljivosti, cjeloživotnog učenja, povećanja stope visokoobrazovanih te smanjenja jaza između potreba tržišta rada i obrazovne ponude. Uz to u okviru Ključne aktivnosti 3 predviđaju se i mogućnosti za podršku reformama u obrazovanju, osposobljavanju, mladima i sportu.Predstavljanje projekta ERASMUS+ u Nacionalnoj i sveučilišnoj biblioteci u Zagrebu

Hrvatskoj više od 80 milijuna kuna
Za cijeli program na razini Europske unije predviđeno je 14,7 milijardi eura za razdoblje od 2014.- 2020. od čega samo za Hrvatsku u 2014. više od 80 milijuna kuna. Formalno prihvatljivi sudionici programa moći će iskoristiti ta sredstva prijavom na Poziv za prikupljanje projektnih prijedloga koji objavljuje Europska komisija, a u Hrvatskoj ga provodi Agencija za mobilnost i programe EU. Nakon toga slijedi odabir projekata, ugovaranje i financiranje te početak provedbe uz praćenje, savjetovanje i nadzor Agencije.
U okviru programa Erasmus+ Agencija za mobilnost i programe EU raspisala je natječaje za sudjelovanje u Ključnoj aktivnosti 1 - Mobilnost u svrhu učenja za pojedince. Rok prijave je sa 17. ožujka zbog tehničkih poteškoća na razini Europske unije pa tako i Hrvatske, pomaknut na 24. ožujka, a dodatni rokovi za mobilnost u okviru području mladih su 30. travnja i 1. listopada 2014. Natječaj za sudjelovanje u Ključnoj aktivnosti 2 - Strateška partnerstva otvoren je do 30. travnja za sve sektore te dodatno samo za sektore mladih 1. listopada 2014. Više informacija potražite na www.mobilnost.hr. Uz ove rokove na razini Europske unije, izvršna Agencija za obrazovanje, kulturu i audiovizualne medije, raspisuje dodatne rokove koje ćete naći na web-stranici http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php

Pozitivna iskustva
Erasmus+ nije prvi program Europske unije u području obrazovanja i osposobljavanja i mladih koji provodi Agencija. Dosadašnji Program za cjeloživotno učenje i program Mladi na djelu provedeni u razdoblju od 2007. do 2014. godine polučili su iznimno pozitivne rezultate među tvrtkama i njihovim zaposlenicima, učenicima i studentima. U okviru Programa za cjeloživotno učenje za područje obrazovanja i osposobljavanja Agencija je raspolagala s iznosom od 23,57 milijuna eura, zaprimila više od 4000 projektnih prijava te odobrila njih više od 1700. U njima je sudjelovalo više od 13.880 hrvatskih građana koji su iskusili različite oblike međunarodne suradnje - studiranje u inozemstvu, obavljanje stručne prakse, pohađanje tečajeva za usavršavanje, držanje nastave u inozemstvu, usavršavanje kroz praćenje rada stručnjaka itd., kao i rad na projektnim aktivnostima s međunarodnim partnerima.
Također, hrvatskim je udrugama kroz program Mladi na djelu dosad bilo dostupno 5,59 milijuna eura, zaprimljeno je više od 1000 projekata, od čega su financirana 403. Zahvaljujući tomu više od 9280 mladih i osoba koje rade s mladima imalo je prilike volontirati u inozemstvu, ugostiti inozemne volontere, sudjelovati u međunarodnim razmjenama, stručno se usavršavati i raditi na lokalnim i međunarodnim projektima za mlade.

Obzor 2020 - novi program za istraživanje i inovacije
Agencija za mobilnost i programe EU zadužena je i za informiranje i promidžbu najvećeg programa Europske unije za istraživanje i inovacije Obzor 2020. Zadužena je i za savjetovanje oko pisanja i provedbe projekata, za financijsku, pravnu i administrativnu potporu pri procesu prijave i provedbe. Uz Ministarstvo znanosti, koje koordinira provedbu programa za istraživanje i razvoj, te Agencije u provedbu je uključena i Poslovno-inovacijska agencija Republike Hrvatske, te Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost.
Obzor 2020. (Horizon 2020) je novi program Europske unije za istraživanje i inovacije za razdoblje od 2014. - 2020. koji objedinjuje dosadašnje aktivnosti Sedmog okvirnog programa (FP7), inovacijske aspekte Programa za konkurentnost i inovacije (CIP) i EU doprinos Europskom institutu za inovacije i tehnologiju (EIT). Pokrenula ga je Europska komisija zbog bržeg ostvarenja ključnih strateških dokumenata Europske unije vezanih za istraživanje, tehnologijski razvoj i inovacije Europa 2020. i Unija inovacija (Innovation Union) te izgradnje Europskog istraživačkog prostora (European Research Area).

Jedinstveno tržište znanja, istraživanja i inovacija
Misao vodilja novog okvirnog programa je nuđenje rješenja i odgovora na gospodarsku krizu, investiranje u buduće poslove i razvoj, rješavanje pitanja građana Europske unije o njihovoj materijalnoj i općoj sigurnosti, okolišu, kao i jačanje globalne pozicije EU u istraživanjima, inovacijama i tehnologijama. Vjeruje se da će Obzor 2020. pridonijeti gradnji Europskog istraživačkog prostora (European Research Area) kao jedinstvenog tržišta znanja, istraživanja i inovacija koji omogućuje istraživačima, istraživačkim institucijama i poslovnim subjektima da slobodno cirkuliraju i surađuju kroz natjecanje za izvrsnost. Posebna važnost polaže se i na uključivanje poslovnog sektora, a uz brojna administrativna pojednostavljenja Obzor 2020. karakterizira širi, integrirani pristup pogotovo za mala i srednja poduzeća pokrivajući cijeli inovacijski ciklus, od faze idejnog koncepta i izvodljivosti preko istraživanja, razvoja i testiranja pa sve do komercijalizacije i izlaska na tržište.


Hrvatska mreža nacionalnih osoba
Kako bi se omogućila kvalitetna realizacija svih usluga vezanih uz program Obzor 2020. na razini cijele zemlje, umreženo je četrnaest nacionalnih osoba za kontakt koje pružaju potporu prijaviteljima i korisnicima programa. Devetero ih djeluje u okviru Agencije za mobilnost i programe EU, a od 22 tematska područja programa Obzor 2020. pokrivaju sljedećih petnaest:

Informacijske i komunikacijske tehnologije
Nanotehnologija
Napredni materijali i napredna proizvodnja i prerada
Svemir
Zdravlje
Demografske promjene i kvaliteta života
Sigurnost hrane, održiva poljoprivreda, istraživanje mo­ra i podmorja i bioekonomija
Biotehnologija
Sigurna, čista i učinkovita energija
Pametan, zeleni i integrirani promet
Klimatska aktivnost, učin­­kovitost resursa i sirovine
Uključiva, inovativna i promišljena društva
Sigurna društva: zaštita slobode i sigurnosti Europe i njezinih građana
Zajednički istraživački centar
Širenje izvrsnosti i sudjelovanja te
Znanost u društvu i za društvo.

U okviru Agencije djeluje sustav potpore za pravna i financijska pitanja za sva tematska područja te za pojedinačne stipendije. Osim toga uspostavljen je i Ured za mobilnost istraživača - Euraxess (program Europske unije namijenjen olakšavanju mobilnosti znanstvenika/istraživača) koji intenzivno surađuje s mrežom uslužnih centara Euraxess za pružanje administrativne i pravne potpore istraživačima pri organizaciji znanstvenog i istraživačkog rada u inozemstvu.
Agencija je zadužena i za provedbu programa CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies - Srednjoeuropski program razmjene za sveučilište studije) multilateralnog programa akademske mobilnosti između visokih učilišta Srednje Europe, s mogućnošću financiranja razdoblja studiranja ili držanja nastave, za provedbu Bilateralnog programa akademske mobilnosti (utemeljenog na bilateralnim sporazumima s mogućnošću financiranja djelomičnog ili cjelovitog razdoblja studija ili istraživanja u zemlji ili u inozemstvu) te za provedbu niza inicijativa koje služe kao potpora modernizaciji sustava obrazovanja i razvoju javnih politika (Europass, Euroguidance, Eurodesk, Stručna skupina za sustav kreditnih bodova, Hrvatska stručna skupina za Bolonjski proces).

Za više informacija:
www.mobilnost.hr
www.obzor2020.hr
info@mobilnost.hr