HRVATSKA IT INDUSTRIJA U BROJKAMA

Odjeljak 62

Finin Centar za registre pripremio je pregled poslovnih rezultata poduzetnika registriranih u djelatnosti računalnog programiranja, savjetovanja i s njima povezanim djelatnostima

PRIPREMILA: IVANA KALČIČEK

U posljednje vrijeme u Hrvatskoj se daje sve veća važnost sektoru informacijsko-komunikacijskih tehnologija (ICT), a posebno se očekuje proboj na svjetsko tržište tvrtki koje se bave računalnim programiranjem.
U rujnu je u Istanbulu održan sajam CeBIT na kojemu su hrvatske ICT tvrtke predstavile proizvode i usluge s područja ICT tehnologija, mobilnih aplikacija te softvera za unapređenje poslovanja, većinom namijenjenih povećanoj efikasnosti državnih, odnosno javnih službi te velikih kompanija. Izvoz informacijske i komunikacijske tehnologije naveden je kao pokretač industrije u Industrijskoj strategiji Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. - 2020. godine.Tablica 1. Osnovni financijski rezultati poslovanja poduzetnika u 2013. godini u djelatnosti Računalno programiranje, savjetovanje i s njima povezanim djelatnostima (iznosi u tisućama kuna)
Izvor: Fina - Registar godišnjih financijskih izvještaja

Prema podacima iz Registra godišnjih financijskih izvještaja, u odjeljku djelatnosti 62 - Računalno programiranje, savjetovanje i s njima povezane djelatnosti (područje djelatnost J), u 2013. godini poslovalo je 2423 poduzetnika1 koji su ostvarili znatno bolje financijske rezultate negoli godinu dana ranije. Povećali su broj zaposlenih za 10,7 %, ukupne prihode za 11 %, dobit razdoblja za 37,3 % te ostvarili neto dobit u iznosu od 568,7 milijuna kuna, što je povećanje od 29,6% u odnosu na 2012. godinu. S obzirom na to da su ukupni prihodi bili veći od ukupnih rashoda povećana je i ekonomičnost ukupnog poslovanja tako što je na 100 kuna ukupnih rashoda u 2012. ostvareno 109,45 kn ukupnih prihoda, a u 2013. godini 2,38 kn više (111,83 kuna prihoda). Ti su poduzetnici povećali i izvoz, i to za 14,5 %.Grafikon 1. Usporedba pet poduzetnika iz odjeljka djelatnosti 62 - Računalno programiranje, savjetovanje i s njima povezane djelatnosti – po novostvorenoj vrijednostiTablica 2. Top 10 poduzetnika u području djelatnosti J, odjeljak 62, rangirani prema neto dobiti u 2013. godini (iznosi u tisućama kuna)
Izvor: Financijska agencija – Registar godišnjih financijskih izvještaja
Prvi poduzetnik na listi po neto dobiti u 2013. godini je ERSTE GROUP CARD PROCESSOR d.o.o. na koji se odnosi 4,1% neto dobiti svih poduzetnika odjeljka 62, a prvi poduzetnik na listi po ukupnom prihodu je APIS IT d.o.o. na koji se odnosi 3,8% prihoda svih poduzetnika tog odjeljka djelatnosti.

U toj djelatnosti poslovalo je 2404 malih poduzetnika, 18 srednjih i jedan veliki poduzetnik, a analiza rezultata po sektorima vlasništva pokazuje da je u privatnom sektoru poslovalo 2419 poduzetnika koji su ostvarili više od 92 % udjela u financijskim rezultatima sektora. Dva su poduzetnika poslovala u mješovitom vlasništvu i ostvarili su 7,14 % udjela u financijskim rezultatima sektora, dok je u državnom i zadružnom vlasništvu poslovao po jedan poduzetnik.
Unutar područja djelatnosti J, odjeljka 62 - Računalno programiranje, savjetovanje i i s njima povezanim djelatnostima postoje četiri razreda. Poduzetnici su samo u jednom razredu iskazali neto gubitak, a u tri razreda poslovali su pozitivno i ostvarili neto dobit. Analiza financijskih rezultata poduzetnika po razredima pokazala je da je najveća neto dobit ostvarena u razredu djelatnosti 62.01 - Računalno programiranje u iznosu od 419,5 milijuna kuna, što je za 43,7 % više negoli prethodne godine. U toj djelatnosti registrirano je 1613 poduzetnika.
Poduzetnici razreda djelatnosti 62.01 sudjelovali su u ukupno ostvarenim rezultatima odjeljka djelatnosti 62 (Računalno programiranje, savjetovanje i s njima povezane djelatnosti) sa sljedećim udjelima: 66,57 % po broju poduzetnika, 71,51 % po broju zaposlenih, 63,92 % u ukupnim prihodima, 61,44 % u ukupnim rashodima, 78,67 % u dobiti razdoblja, 32,01 % u gubitku razdoblja te s 87,13 % u neto dobiti.
Prosječna mjesečna neto plaća u razredu djelatnosti 62.01 veća je za 0,81 % od prosječne plaće odjeljka djelatnosti 62 te 4,4 % niža od prosječne mjesečne neto plaće svih poduzetnika područja djelatnosti J – Informacije i komunikacije.

 
1. Broj poduzetnika čija je pretežita djelatnost u odjeljku 62 (NKD 2007), koji su u Registar godišnjih financijskih izvještaja podnijeli GFI za 2013. godinu.