Konferencija o telekomunikacijama, uslugama i sigurnosti 23. i 24. XI. u Opatiji

KOM 2015. - Sada za budućnost

Spoznaja da se suvremeno gospodarstvo i društvo temelji na stvaranju, razmjeni i pohrani znanja i da ovisi o njemu otvara nam pogled na društvo kao društvo znanja. U gospodarstvu je glavna komponenta za društvo znanja učeća organizacija.

Ove godine na redu je već 26. KOM konferencija koja se godinama bavi infrastrukturom, fiksnim i mobilnim mrežama, uslugama, internetom i sigurnošću. I ove godine prezentirat  ćemo najnovije trendove i aktualna komunikacijska rješenja. Konferencija traje dva dana, a očekuje se da će je otvoriti predsjednik vijeća Hakoma prikazom napretka informatičkih komunikacija i stanja tržišta elektroničkih komunikacija u Hrvatskoj uz usporedbu sa zemljama Europske unije i svijeta.

1. Teme prvog dana:

- Mreže i mrežne tehnologije
- Telekomunikacije i usluge

 • Tradicionalna uvodna tema su komunikacijske norme, a posebna pozornost bit će posvećena novim normama za mreže u pametnim zgradama i za brzine 40/100 GB u podatkovnim centrima.
 • Razvoj standardnih optičkih vlakana približio se maksimumu. Budućnost optičke infrastrukture su otvorene optičke mreže. Prikazat ćemo nekoliko osnovnih modela otvorenih optičkih FTTx mreža koje omogućuju razbijanje monopola vlasnika optičke infrastrukture u kabelskim mrežama i potiču konkurentnost usluga.
 • Na seminaru o optičkim komunikacijskim sustavima prikazat ćemo novije vrste vlakana, optičku kabelsku opremu, načine terminiranja i mjerenja te optičke tehnologije:  Fiber to the Desk, Fiber to the Home/Business, PON/GPON mreže i hibridne bakrenooptičke sustave. Prezentirat ćemo pravila projektiranja svjetlovodnih pristupnih mreža i kabliranje podatkovnih centara za postizanje ultrabrzih prijenosa.
 • Jedinice lokalne uprave uvode širokopojasni pristup, no kako kasnimo s takvim projektima vjerojatno ćemo zakasniti s prijavom za sufinanciranje od EU. Tražimo dobre primjere.
 • Program razvoja interneta i širokopojasnog pristupa na područjima od posebne državne skrbi, na brdskoplaninskim područjima i otocima realizira se uz Hakomovu potporu operatorima. Objedinjavanjem slobodne svjetlovodne infrastrukture trgovačkih društava u većinskom vlasništvu države ostvarena je jedna od važnih mjera Strategije razvoja širokopojasnog pristupa. Dokle smo stigli?
 • upravljanje vodom, energijom, transportom, obrazovanjem, okolišem, otpadom, stanovanjem, gospodarstvom. Za ostvarenje svega toga ključna je podloga ICT što uključuje infrastrukturu umrežavanja, aplikacije, računalstvo u oblaku, M2M, internet stvari i pristupne uređaje.
 • Jedno od najdinamičnijih telekomunikacijskih područja je M2M - komunikacija stroja sa strojem. No OneM2M, globalna inicijativa za standardizaciju M2M i IoT sustava izdala je prvu verziju Candidate Release 2014-08 specifikacija i prikuplja komentare.
 • Senzori i inovativne informacijske usluge pokreću razvoj održivih i tehnološki naprednih gradova. Lani je na FER-u razvijen sustav za praćenje kvalitete zraka pomoću senzora i pametnih telefona, a ove godine želimo dobiti prezentacije novih projekata.
 • Na kraju dana je panel-rasprava na temu Novi trendovi telekomunikacijskih usluga. 

2. Teme drugog dana:

- Softverski definirane mreže
- Mobilne mreže, sigurnost i zaštita

 • Posljednje dvije godine sve je više elemenata umreženog društva: računalstvo u oblaku, big data, internet stvari, M2M, pametni gradovi. To iziskuje veliku potrebu za data centrima što potvrđuje i podatak da je Amazon Web Services u osam godina sagradio sedam data centara. Brojne data centre treba povezati pa je u velikim gradovima poput Rima, Pariza, San Franciska... razvijeno mnogo velikih cloud-servisa. Postoji li primjer takvog projekta u Hrvatskoj i okolnim zemljama?
 • Internet of Everything  promovira internet kao mrežu za povezivanje ljudi, procesa, podataka i stvari. Povezujući nepovezano IoE omogućuje tvrtkama porast izvora dodatne vrijednosti: upravljanje javnom rasvjetom u Copenhagenu, upravljanje javnim prijevozom u Abu Dabiju, upravni servisi u Nici itd. Važno je to da su svi financirani iz ušteda.
 • Danas se podaci prenose bežično primjenom neke od radiotehnologija - bluetooth, ZigBee, WiFi, UWB... Međutim, sad se stvara bežična komunikacijska tehnologija vidljivim svjetlom - VLC kojoj je predajnik signala modulirani izvor vidljivog svjetla LED dioda, a kao prijemnik   se obično koristi fotodioda. 
 • I škole uvode moderne tehnologije - virtualne učionice i učenje na daljinu, elektronički sustavi za testiranje, interaktivne ploče, softverska rješenja za upravljanje informatičkim učionicama. Aktualni projekti CARNeta za osnovne i srednje škole poput e-Dnevnika, Učionice budućnosti, e-Škole i druge inicijative za interaktivnu nastavu susreću se s infrastrukturnim izazovima. Prezentirat će se implementacija Wi-Fi tehnologije i objasniti njen utjecaj na mreže te kako kroz buduća ulaganja osigurati brz i pouzdan Wi-Fi pristup. 
 • Hrvatska razvija inteligentne sustave za javnu upravu (e-Uprava, e-Građani) i novi koncept elektroničke komunikacije između javne uprave i građana. Nadamo se prezentaciji važnijih dijelova i raspravi o smjeru budućeg razvoja.
 • Nastaju nove mreže - Software defined network (SDN) je distribuirani mrežni sustav s kontrolorima koji programira infrastrukture za poslovne aplikacije i upravljanje fizičkom, virtualnom i cloud-infrastrukturom. 
 • Tema implementacije LTE tehnologije trebala bi obraditi pregled europske regulative o dodjeli dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra u Hrvatskoj te njihovu povezanost s ciljevima digitalne agende. Želimo obraditi i probleme međunarodne koordinacije zbog otklanjanje smetnji prijema TV signala.
 • Brojni predavači prezentirat će sigurnosne teme s različitih aspekata. Zanima nas veliki EU projekt za borbu protiv malicioznog softvera. Plan je uspostaviti osam nacionalnih centra podrške s portalima koji nude niz usluga i alata za sprečavanje zaraze i čišćenje inficiranih računala.

Informacije i prijave: Ante Polonijo, tajnik konferencije
098/260-509 • ante@case.hr