Zašto je instrukcijski dizajn važan za izradu dobrog e-Learning sadržaja

To može svatko?

Sve je više online-sadržaja za učenje koji na različite načine prezentiraju gradivo, no dok se manji dio ističe kvalitetom i zanimljivošću, mnogi su nekvalitetni, zamorni ili neučinkoviti

PIŠE SAŠA DUMIĆ

Što to razlikuje dobar e-tečaj od lošega i kako postići da bude kvalitetan, zanimljiv i učinkovit. Kako bismo odgovorili na to pitanje valja ponajprije razmisliti o tomu kako ljudi uče i koje su osnovne razlike između klasičnog podučavanja kad jedna osoba prenosi znanje drugoj i učenja kroz koje nas vodi edukativni materijal.

Ono što razlikuje dobar e-tečaj od lošega i kako postići da bude kvalitetan, zanimljiv i učinkovit

Nekvalitetni i nemotivirajući sadržaji utjecali na vrlo rašireno mišljenje kako je e-učenje manje kvalitetno i tek djelomično primjenjivo samo za neke teme ili samo u neizbježnim situacijama. Međutim, je li baš tako? Brojni primjeri i činjenica da se e-Learning u svijetu sve više primjenjuje te da je postao praktički nezaobilazan način učenja pokazuju da je ipak moguće pripremiti kvalitetan i učinkovit e-Learning tečaj.

Učimo tijekom cijelog života - od roditelja, nastavnika, profesora, kolega, prijatelja, bračnih drugova, djece... Većinom ipak učimo sami, ponekad samostalno, a ponekad vođeni uputama koje smo dobili od predavača ili kroz materijale za učenje. Učenje kroz vlastito iskustvo često se ističe kao najbolji način stjecanja znanja i vještina, ali ako bolje razmislimo, takvo učenje često nije preporučljivo. Vjerojatno ne bismo željeli da nas operira osoba koja će na nama vježbati, niti bismo dopustili vlastitom djetetu da sjedne u auto i pokuša samo naučiti voziti. Čak i kad je moguće učiti kroz vlastito iskustvo, to učenje može biti nesigurno ili nepotpuno i neučinkovito. 

Instrukcijski dizajn je proces organizacije učenja kako bi ono bilo sigurno, pouzdano, iscrpno i brzo.
Michael W. Allen, Designing Successful e-Learning

Učenje treba biti sigurno, jer ne želimo da pritom netko nastrada. I, treba biti pouzdano kako bismo bili sigurni da će učenik naučiti ono što treba. Treba biti potpuno, a ne djelomično i brzo, odnosno učinkovito. Da bi učenje bilo potpuno i efikasno treba nam vodstvo, a voditelj mora znati kako organizirati učenje. I tu stupa na scenu instrukcijski dizajn. 
Instrukcijski dizajn nije nešto specifično za e-Learning, on se pojavljuje i kod klasičnog podučavanja kroz iskustvo, znanje i mudrost predavača. Iskusan predavač zna kako će prenijeti znanje i često ne razmišlja o prezentacijskim metodama koje će iskoristiti u sljedećem trenutku. S druge strane instrukcijski dizajn kod e-učenja je eksplicitan i očitava se izborom kockica znanja koji se prenose, u njihovom rasporedu, načinu prezentacije i slično.

Kontekst učenja

Bez dobrih alata zadatak je sigurno puno teži, a s dobrim alatima samo ste dobro započeli posao

Problemi...

Pri e-tečajevima za samostalno učenje nije prisutan predavač kao u klasičnom obrazovanju. Među sudionicima edukacije nema direktne interakcije ili je znatno manja. Kod e-učenja je glavni odnos između polaznika i materijala za učenje, polaznik sam određuje kad će i koliko učiti, sam određuje tempo i smjer učenja.
Kod online učenja svaki je polaznik u vlastitom okruženju, u različito vrijeme, na različitoj opremi. Taj kontekst nije moguće potpuno predvidjeti,  jer je za svakoga drukčiji što zahtijeva da već pri pripremi materijala obratimo posebnu pažnju detaljima kojima bi se inače predavač bavio tek tijekom predavanja. Očigledno je da tu ne možemo primijeniti iste metode i načine dizajna kao kod klasičnog obrazovanja. Drukčiji je medij za prijenos znanja  drukčija je tehnologija pa su time i prednosti i nedostaci e-learninga drukčiji negoli u učionici. Svakako treba težiti tomu da iskoristimo i istaknemo prednosti, a ako je moguće da pokušamo izbjeći nedostatke.

Pretvorba postojećeg učioničkog tečaja u online-format može biti izazovan, vremenski zahtjevan pothvat. Jednostavan izlaz – puko prebacivanje sadržaja i dijelova predavanja u elektronski format i način isporuke – je ono što vodi u e-učenje u najgorem obliku: slajd za slajdom s informacijama organiziranim u natuknice s gubitkom aktivnosti koje potiču učenje i doprinosom koji donosi dobar predavač.
Jane Bozarth, Nuts and Bolts: From Classroom to Online, 
Think “Transform” not “Transfer”, Learning Solutions Magazine

Postoji li jednostavan način pripreme e-Learning materijala? Danas su kamere jeftine i ništa nije lakše negoli snimiti dobro predavanje. Postojeća prezentacija, udžbenik ili skripta može se uobičajenim alatima brzo i jednostavno pretvoriti u online-format i postaviti na internet. 
Međutim, to baš nije ono što nam treba. Postavimo li udžbenik na internet ne znači da smo dobili online-tečaj. Kao što dobar predavač ne čita u učionici, tako ga ne može kvalitetno zamijeniti ni knjiga na internetu. A online-knjiga je upravo to – knjiga u elektroničkom obliku. 
U redu, ali ako snimimo dobro predavanje i postavimo ga na internet, dobit ćemo pravu stvar? Ne baš. Dobro predavanje je interaktivno što snimka ne može biti, a pitanje je i je li kamera uhvatila baš sve što je predavanje učinilo kvalitetnim. Čak ni odličan učionički trening nije jednostavno pretvoriti u odličan online-trening.
Podučavanje uz pomoć tehnologije traži:

  • znanje instrukcijskog dizajna prilagođeno posebnostima medija 
  • duboko razumijevanje načina na koji ljudi uče samostalno.

Istražimo li to malo detaljnije brzo ćemo zaključiti da se najbolji online-tečajevi često potpuno razlikuju od učioničkih dvojnika. Prebacivanje klasičnog tečaja u online-format -  tako da i dalje ostane odličan - istodobno je i umjetnost i znanost, a svakako izazov. 
Proizvođači specijaliziranih alata za izradu e-Learning sadržaja sigurno će vam reći da vam za kreiranje odličnog e-Learninga treba samo odličan alat. Iznenađujuće puno ljudi vjeruje da s pravim alatom svatko može izraditi odličan tečaj. Međutim, pretjerana vjera u tehnologiju može dovesti do toga da e-Learning bude puno gori negoli učioničko predavanje. Bez dobrih alata zadatak je sigurno puno teži, a s dobrim alatima samo ste dobro započeli posao. 

...i rješenje

Postavimo li udžbenik na internet ne znači da smo dobili online-tečaj – on i nadalje ostaje udžbenik, samo u elektroničkom obliku

Rješenje problema nudi instrukcijski dizajn. S jedne strane, instrukcijski dizajn opisuje proces pripreme podučavanja, s druge čini organiziranu kolekciju znanstvenih načela o tomu kako ljudi uče, dok s treće strane donosi najbolje prakse o tomu kako razviti uspješan materijal za učenje.
Postoje različiti modeli instrukcijskog dizajna, od kojih je svakako najpoznatiji i najkorišteniji tzv. ADDIE (Analize, Design, Develop, Implement, Evaluate – analiziraj, dizajniraj, izradi, primijeni, procijeni). Taj model opisuje faze tipičnog projekta razvoja i aktivnosti koje treba napraviti tijekom svake faze. Tako tijekom analize treba identificirati što treba napraviti i za koga, u fazi dizajna raspisujemo sadržaj te osmišljavamo kako ćemo ga prezentirati i kako će izgledati, u fazi izrade se služimo alatima kako bismo izradili ono što smo osmislili, a pri procjeni uspoređujemo ono što jest i ono što je trebalo biti napravljeno.

Medij i tehnologija za prijenos znanja se razlikuju pa su prednosti i nedostaci e-Learninga drukčiji od učioničkih

Važno je naglasiti i da je razvoj e-Learning sadržaja posao za tim stručnjaka s različitim kompetencijama: stručnjak za sadržaj koji priprema materijal, instrukcijski dizajner koji pomaže stručnjaku za sadržaj osmisliti načine kako će materijal biti prezentiran, stručnjaci za autoring koji izrađuju i sklapaju elemente tečaja, grafički dizajner, multimedijalni stručnjak, programer, audio/video tim, tim za testiranje, a za veće projekte i voditelj projekta (project manager). Teško je pronaći osobu koja će objediniti sva ta potrebna znanja i vještine.
Dobar instrukcijski dizajn leži na četiri temelja: ciljevi, sadržaj, instrukcijske strategije i evaluacija. Kako bi učenje bilo uspješno, najvažnije je najprije odrediti glavni cilj i sve ostale ciljeve koji iz njega proizlaze. Gradivo čini sadržaj koji mora biti točan, precizan, relevantan i primjenljiv. Taj sadržaj međutim možemo prezentirati na različite načine – tako da ga ispričamo, pokažemo, damo polaznicima da samostalno nešto isprobaju, dođemo do njega diskusijom... Različiti načini prenošenja znanja čine instrukcijske strategije, a u e-Learningu je jedna od najbitnijih aktivnosti osmišljavanje različitih instrukcijskih strategija i odabir onih koje su prikladne za prijenos pojedinih dijelova gradiva. Na kraju, u tom kontekstu, evaluacijom ćemo provjeriti jesmo li postigli ciljeve. To može biti testiranje, no provjera se može napraviti i na niz drugih načina.
Dakle, kako bismo napravili dobar e-tečaj, treba više truda i vremena negoli pri pripremi učioničkog predavanja. Proces se bitno ne razlikuje od tradicionalne pripreme podučavanja, ali svakako treba osvijestiti sve korake, predvidjeti moguće situacije i dobro osmisliti i odabrati način prezentacije koji će istaknuti prednosti online-učenja. Ako u tomu uspijemo, blizu smo postizanju cilja, a to je kvalitetna, zanimljiva i učinkovita edukacija.

ADDIE model instrukcijskog dizajna

Tim za razvoj e-Learning sadržaja (Copyright Cognita)

Četiri stupa instrukcijskog dizajna