>ICT vijesti Srbija

Sporazum s Indijom

Ministarstvo trgovine, Republike Srbije i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić sastali su se 13. listopada 2016. s državnim ministrom Indije Đitandra Singom, s kojim je razgovarao o unapređenju ukupnih gospodarskih odnosa dviju zemalja, a posebno o jačanju suradnje u području informacijsko-komunikacijskih tehnologija i turizma. Tijekom susreta potpisan je bilateralni sporazum o suradnji u području informacijskih tehnologija i elektronike, čiji cilj je uspostavljanje institucionalnih odnosa dviju zemalja u tim granama, kao i poticanje privrednih subjekata i IT tvrtki iz Srbije i Indije na suradnju. Sporazum predviđa i početak znanstveno-istraživačke suradnje području informacijsko-komunikacijskih tehnologija, realizaciju zajedničkih projekata, kao i organiziranje tehničkih izložbi, sajmova i razmjenu stručnih posjeta.

Digitalna transformacija industrije

U okviru skupa Infofest 2016 u Budvi, veliki interes je izazvao okrugli stol o Četvrtoj industrijskoj revoluciji i izgradnji  digitalnih poduzeća. Klasični oblici proizvodnje ne mogu opstati pred sveopćom digitalizacijom tvornica.
Uvodne napomene iznio je profesor dr. Slavko Vidović iz tvrtke InfoDom iz Zagreba koji  je naglasio da se u razvoj digitalne ekonomije moraju uključiti vlade i sveučilišta. Pritom država mora stvoriti poticajni pravni okvir i osigurati stimulativne poticaje. Za uspjeh u digitalizaciji tvornica nužna je svijest o neminovnosti digitalizacije i educiranosti kako u tvornici tako i u nadležnim državnim tijelima. Privatna inicijativa nije dovoljna, potrebna je suradnja i koordinacija aktivnosti na državnoj razini. U bliskoj perspektivi cijeli će se svijet razvijati oko digitalnih kompanija i pametnih gradova. Zato je nužno investiranje ne samo u proizvodnju nego i u okruženje koje treba prihvatiti digitalne tvornice i njihove proizvode.

Elektronički servisi za građane

Ministar državne uprave i lokalne samouprave u Vladi Republike Srbije Ana Brnabić izjavila je da je napretku Srbije na Doing business  listi Svjetske banke pridonio timski rad Vlade, parlamenta, ministarstava, lokalnih samouprava, ali i građana koji su promijenili navike zahvaljujući novim procedurama. Najavila je da će u sljedećem razdoblju prioritet Vlade biti stvaranje uvjeta za uplatu poreza na imovinu elektroničkim putem. Sada je na nama da preko portala Vlade za E-upravu pružimo građanima mogućnost da otvore svoju karticu, vide koliko duguju i plate porez na imovinu, objasnila je Brnabić. Prema njenim riječima, prioritet resornog ministarstva u sljedećem razdoblju bit će uvođenje elektroničkih servisa u što veći broj postupaka i poboljšanje učinkovitosti državnih službi.

Rastu dometi elektroničke uprave

Na skupu Infofest 2016 predstavnici Srbije, Crne Gore, Hrvatske i Slovenije usuglasili su se da je razvoj e-Uprave jedan od prioriteta i da su ostvareni rezultati tek početni. U Crnoj Gori na portalu e-Uprave nalazi se oko 150 elektroničkih servisa i nužno je osigurati interoperabilnost i zaštitu sigurnosti. U Hrvatskoj je predviđeno ulaganje 880 milijuna kuna u sprovođenje Strategije razvoja javne uprave za razdoblje 2017.-2020. godine.  U Srbiji na portalu e-Uprava postoji oko 300 elektroničkih servisa i ocjenjuje se da za efikasniji i organiziraniji razvoj treba usvojiti Zakon o e-Upravi. Slovenija ima najduže iskustvo s razvojem e-Uprave u koju je uključena cjelokupna uprava. Zapaža se da je sve više kompanija koje posluju na bazi podataka e-Uprave i korištenja otvorenih podataka.

Dan informatičara Srbije

U Beogradu u Institutu Mihajlo Pupin 18. studenoga 2016. održan prvi Dan informatičara Srbije. Društvo za informatiku Srbije uspostavilo je Dan informatičara u znak sjećanja na 18. studenoga 1960. godine, kada je na skupštini ETANA promovirano prvo domaće digitalno računalo CER 10. Namjera je bila da se sjećanjem na taj izuzetni uspjeh u proizvodnji računala CER 10, sagledaju sadašnji rezultati i problemi u digitalizaciji.
Prof. dr. Sanja Vraneš, direktorica Instituta Mihajlo Pupin, predstavila je sadašnji program i rezultate u razvoju sustava za nadzor i upravljanje, praćenje mobilnih objekata, osmatranje, podršku u odlučivanju i dr.
Nikola Marković, predsjednik Društva za informatiku  govorio je o uspjesima i problemima u primjeni informacijskih tehnologija u Srbiji. Po uspjesima Srbija spada u srednje razvijene IT države, ali su prisutni i krupni problemi kao što je stagnacija IT tržišta, neadekvatna nastava iz informatike u osnovnim i srednjim školama, ERP softver koristi samo 16,3 % poduzeća, nema velikih IT projekata i dr. Dipl. ing. Milovan Matijević iz tvrtke Mineco computers  rekao je da treba demistificirati podatak o epohalnom uspjehu u izvozu softvera koji najveći rast pokazuje u autsorsingu gdje mi zapravo imamo prikriveni izvoz kvalitetne radne snage.
Dan informatičara Srbije završen je uz očekivanja da će se angažiranjem države, znanosti i gospodarstva ICT potencijali mnogo više primjenjivati u daljem ubrzanom razvoju Srbije.

Razvoj industrije 4.0

Društvo za informatiku Srbije i Privredna komora Srbije, organizirali su 14. srpnja okrugli stol Razvoj industrije 4.0 u Srbiji. Uvodničari su naglasili kako bi orijentacija na industriju 4.0 mogla omogućiti njenu revitalizaciju, da Privredna komora Srbije i Privredna komora Beograda trebaju potaknuti veći interes gospodarstva za primjenu koncepta industrija 4.0 i da treba predložiti stimulativni i poticajni pravni okvir za razvoj industrije 4.0. te inicirati izradu nove strategije industrijskog razvoja Srbije za sljedeće petogodišnje razdoblje.  

Unaprijeđeno elektroničko poslovanje

Na završnoj konferenciji Razvoj elektronskog poslovanja u Srbiji - dostignuća i izazovi, 16. studenoga 2016. znak povjerenja u elektroničkoj trgovini (E-Trustmark) dobilo je trideset malih i srednjih poduzeća i poduzetnika. Zahvaljujući podršci Europske unije kroz projekt Razvoj elektroničkog poslovanja koji predstavlja inicijativu za uvođenje E-Trustmark principa i praksi u poslovnu zajednicu Srbije, u protekle dvije godine znak povjerenja dobilo je 66 malih i srednjih poduzeća i poduzetnika. Tijekom protekle dvije godine, projekt je pružio podršku malim i srednjim poduzećima kroz približavanje koncepta elektroničke trgovine, elektroničkog poslovanja i digitalnih aplikacija koje mogu iskoristiti kao inovativno sredstvo za povećanje konkurentnosti i sniženje troškova poslovanja kao i za poticanje potrošača da se služe elektroničkom kupnjom.

Sigurnost djece na internetu

Tatjana Matić, državna tajnica u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, objavila je da će jedinstveni državni kontakt-centar za sigurnost djece na internetu početi s radom u veljači 2017. godine. Kontakt-centar pokrenut je na osnovi uredbe za sigurnost djece na internetu koja nalaže prevenciju i edukaciju iz tog područja kao i osnivanje centra za prijavljivanje svih vrsta zloupotreba interneta. Osim suzbijanja zloupotreba i unapređenja online sigurnosti djece, cilj projekta je prevencija, edukacija i postizanje više razine digitalne pismenosti kod svih građana Srbije koje uključuje i ukazivanje na prednosti primjene ICT-ja u obrazovanju, poslovanju i svakodnevnom životu.

Priprema za Poglavlje 10

U Beogradu je 16. prosinca 2016. održana Šesta sjednica radne grupe Nacionalnog konventa EU za Poglavlje 10 (informacijsko društvo i mediji). Razmotrene su ocjene Europske unije u Izvještaju o napretku Srbije gdje se kaže da EU podržava dobro funkcioniranje unutrašnjeg tržišta za elektroničke komunikacije, elektroničku trgovinu i audio-vizualne usluge. Ustanovljeno je da je Srbija umjereno pripremljena u tim područjima i da je postignut izvjestan napredak, pogotovo usvajanjem Zakona o informacionoj bezbednosti. U sljedećem razdoblju Srbija treba osigurati operativnu i financijsku neovisnost RATEL-a (Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanski sadržaj), ojačati administrativne i inspekcijske kapacitete resornog ministarstva i donijeti sveobuhvatnu regulativu o oglašavanju. Profesorica dr. Irina Reljin pomoćnica ministra za telekomunikacije i zamjenica predsjednika pregovaračke grupe za informacijsko društvo i medije istakla je da su pripremljeni prijedlozi propisa i mjera koje će zadovoljiti iznesene zahtjeve te da se u Ministarstvu za trgovinu, turizam i telekomunikacije priprema pregovaračka platforma  za Poglavlje 10 koja će uskoro biti gotova.

Zdravstvena elektronička kartica

Građani koji dosad nisu podnijeli zahtjev za zamjenu stare zdravstvene isprave za novu elektroničku karticu zdravstvenog osiguranja mogu to sad obaviti i putem državnog portala e-Uprava (www.euprava.gov.rs) i Pošte Srbije. Cijela procedura je jednostavna i prilagođena korisnicima s osnovnim poznavanjem rada na računalu. Zbog zaštite podataka, RFZO će dostavlјati kuvertu s karticom na osobnu adresu.

Primjena zakona o upravnom postupku

Na osnovi odredbi iz Zakona o upravnom postupku od 8. srpnja 2016. od građana se više ne traže podaci koji su sadržani u izdanim javnim ispravama (osobna iskaznica, vozačka dozvola i dr.) i koji postoje u bazama podataka državnih tijela. Naprimjer, ne traži se potvrda o državljanstvu jer taj podatak sadrži osobna iskaznica. Upravna tijela će uzimati potrebne podatke iz baza podataka koje vodi porezna uprava, MUP, služba matičnih knjiga, Agencija za privredne registre te ostala državna tijela i institucije. Time se smanjuju obveze građana u prikupljanju raznih podnesaka i ubrzava izdavanje pojedinih potvrda. Utvrđen je zakonski rok da tijela državne uprave moraju izdati tražene dokumente najduže za 15 dana. U slučaju propusta za odgovorne službenike su predviđene novčane kazne od 5 do 15.000 dinara.

Niški pobjednik

Nastavnik informatike Dalibor Todorović koji predaje u Osnovnoj školi Sreten Mladenović Mika  u Nišu dobio je prestižnu europsku nagradu u Bratislavi. Ova nagrada spada u kategoriju eSkills for Jobs 2016 - Outstanding digital skills developer koja se dodjeljuje za izuzetno zalaganje u razvoju digitalnih kompetencija učenika. Ove godine dodijeljena je na prestižnoj eSkills konferenciji (Europe in Digital Era - Where skills are making the difference) u Slovačkoj koja sad predsjeda Europskom unijom.