ILBA – ustanova za obrazovanje odraslih

Inkubator liderstva

Nova vrst liderstva: Kako digitalizacija podrazumijeva cjelokupnu transformaciju poslovanja kroz stalno učenje i inovacijski proces, otvorenost i primjenu organizacijske kulture, jasno je da je za upravljanje potrebna nova vrst liderstva. Programi izobrazbe: ILBA je pripremila nekoliko programa kroz koje će se obrađivati teme kao što su digitalno liderstvo, digitalno poduzeće, smart city, upravljanje inovacijama, podacima i projektima.

Tehnologija se mijenja puno brže nego što poslovni svijet stiže usvajati i iskorištavati njene mogućnosti. Zato je nužno organizirati kompanije na nov, digitalni način, a  potrebni su i snažni ljudski potencijali, menadžeri s novim karakteristikama.
U tu je svrhu tvrtka InfoDom predstavila Inicijativu za digitalnu transformaciju čemu su se pridružili Fakultet organizacije i informatike, Centar za inovacije Nikola Tesla s Fakulteta elektrotehnike i računarstva te nakladnici Liderpress i OpenInfoTrend. Na predstavljanju održanom prošlog ljeta, prof. dr. sc. Slavko Vidović, direktor tvrtke InfoDom, najavio je i početak rada Ustanove za obrazovanje odraslih ILBA o čemu je podrobnije govorio izvršni direktor Boris Blumenschein.

Za napredak poslovanja i društva: Pokrenut je program  koji se obraća poslovnom svijetu i javnom sektoru s porukama da je inovacija nužnost za  napredak te da je moguća u svakoj tvrtki i organizaciji javnog sektora.

Poseban zamah ovoj Inicijativi daje i uključivanje tima svjetskog stručnjaka Ire Kaufmana profesora na Lynchburg College School of Business and Economics, ujedno vodeće osobe tvrtke Entwine Digital čije će savjete moći slušati i polaznici Ustanove za obrazovanje odraslih ILBA.
Svjetski stručnjak za digitalni marketing, student i kolega legendarnog Philipa Kotlera, Kaufman je već na samom predstavljanju Inicijative osvojio sudionike primjerima i savjetima iz svijeta digitalnog marketinga i vođenja modernih digitalnih organizacija. Prema profesoru Kaufmanu ...tranzicija prema digitalnom uvjet je da kompanije prežive i osiguraju si održivu budućnost. Tvrtke svih veličina danas se susreću s velikim izazovima pokušavajući prilagoditi svoj tržišni nastup društvenim mrežama i ekonomiji u kojoj preporuka ili slike na društvenim mrežama donose konkretnu poslovnu vrijednost. U današnjoj su umreženoj ekonomiji ključni elementi integracija, komunikacija korisnika i tvrtki te korisnika međusobno, kao i temeljenje strategija i taktika tvrtke na stvarnoj vrijednosti – povjerenju korisnika.
U okviru najavljene Inicijative ILBA je pripremila nekoliko programa kroz koje će se obrađivati teme kao što su digitalno liderstvo, digitalno poduzeće, smart city, upravljanje inovacijama, podacima i projektima.
ILBA i TeleDom proširit će krug uključenih subjekata i tako omogućiti da se u okviru Inicijative poveća momentum digitalne transformacije i ostvarenje ciljeva kao što je gospodarski rast, zapošljavanje, rast BDP-a i broja zaposlenih, izvrsnost svih sastavnica društva te veća kompetitivnost i nacionalno blagostanje.

Prof. dr. sc. Slavko Vidović, direktor tvrtke InfoDom i izvršni direktor TeleDoma Boris Blumenschein

Svjetski razvoj

Digitalizacija našeg planeta već je u punom zamahu pa je većina globalnih organizacija kao što su Svjetski gospodarski forum i Europska unija izdala preporuke o digitalnoj transformaciji na kojima se temelji i ova Inicijativa. Njenim pokretanjem osnivači nastoje svojom djelatnošću pridonijeti ubrzanom razvoju digitalne ekonomije i društva znanja uz suradnju s vladom i akademskom zajednicom. Inicijativa posvećuje posebnu pažnju zajedničkim javno-privatnim infrastrukturnim elementima kako bi se kroz suradnju omogućilo djelovanje na nacionalnoj razini.
Inicijativa će nadalje nastojati potpomoći razvoj sposobnosti gradova i poduzeća te ubrzati razvoj uvjeta i skidanje barijera u njihovoj poslovnoj okolini. Kako digitalizacija podrazumijeva cjelokupnu transformaciju poslovanja kroz stalno učenje i inovacijski proces, otvorenost i primjenu organizacijske kulture, jasno je da je za upravljanje potrebna i nova vrst liderstva.
Pritom treba dati posebnu pažnju utjecaju države kao strateškom usmjerivaču tih procesa. U svrhu ostvarenja digitalne transformacije vlada može djelovati putem programa za podizanje svijesti o važnosti novih tehnologija, identificirati mjere kojima se povećava spremnost gospodarskih subjekata za digitalnu transformaciju te pratiti preporuke Europske unije i Svjetskog gospodarskog foruma.

Upravljanje inovacijama: Budući e-lideri moći će voditi procese omogućavanja i podupiranja inovacijske kulture s naglaskom na ispravne metode motiviranja zaposlenika u inovacijskom procesu.

Inovacije kao usmjerenje

Svijet nam je kroz proteklih dvadeset godina u punom opsegu pokazao što znači inovacija u IT biznisu. Poznate su priče o tvrtkama koje su svoj početak gradile isključivo na ideji i nevjerojatnom entuzijazmu pojedinca ili malog tima, odrađujući prve korake u roditeljskom domu ili garaži. Ni deset godina poslije te tvrtke postaju najveće svjetske kompanije čije se vrijednosti mjere u stotinama milijardi dolara. Najčešće ta vrijednost nije podržana stvarnim prihodom i dobiti tvrtke već upravo potencijalom, odnosno velikom dozom pozitivne neizvjesnosti kojom te kompanije zrače. Budući da golemi dio svoje dobiti svakodnevno ulažu u istraživanje i razvoj, investitori su jako skloni ulagati u njihove vrijednosne papire vjerujući upravo u inovacijski potencijal koji imaju te tvrtke. Dakle, može li se inovacijskim procesom upravljati ili je on ipak ponajviše definiran velikim brojem neupravljivih parametara od kojih je važan i parametar sreće?
U ILBI vjeruju da je riječ o upravljivom procesu koji treba izučavati i uvrštavati u programe poslovne edukacije budućih e-lidera. U tu je svrhu pokrenut program Upravljanje inovacijama koji se obraća poslovnom svijetu i javnom sektoru s porukama da je inovacija nužnost za napredak poslovanja i države te da je inovacija moguća u svakoj tvrtki i organizaciji javnog sektora. Polaznici Ilbinog programa aktivno će usvajati te poruke kroz dijelove programa kao što su osnove inovacije, inovacijska kultura, organizacija inovacijskog procesa te inovacijski alati. Odlika Ilbinog programa jest poticati studente da se u realnom vremenu uključe u rješavanje konkretnih slučajeva pomoću e-Learning kvizova, da na vježbama u timskom radu rješavaju koncepcijske i konkretne inovacijske zadaće te da koriste alate za upravljanje inovacijama.
U konačnici, ishod Ilbinog programa Upravljanje inovacijama jest razumijevanje i prihvaćanje inovacija kao nečeg nužnog i mogućeg. Polaznici će iz povijesnih primjera uspješnih inovacija moći procijeniti koja inovacija ima najveći potencijal za uspjeh te kako razlikovati inovacije po veličini, podrijetlu i izvorima. I, što je najvažnije, polaznici će usvojiti saznanje o važnosti suradnje u inovacijskom procesu među zaposlenicima, među partnerima, kupcima, korisnicima i s akademskom zajednicom. Steći će se i znanja o ostvarivanju veze između inovacije i informatike na sve tri razine, informatike kao upravljačkog alata, inovacija kroz digitalnu transformaciju ekonomije i inovacije u korporativnoj informatici. Budući e-lideri moći će  voditi procese omogućavanja i podupiranja inovacijske kulture u organizaciji, s naglaskom na ispravne metode motiviranja zaposlenika u inovacijskom procesu.
Obrazovanje te vrste kadrova prema opisanom programu te zapošljavanje tako obrazovanih rukovoditelja u javnim organizacijama i privatnom sektoru svakako bi trebalo utjecati na opće stanje inovacija u Hrvatskoj, koje u ovom trenutku značajno zaostaje za razvijenim svijetom. Prema Bloomberg Innovation Indexu Hrvatska se nalazi na 43.mjestu dok smo prema Global Innovation Indexu 2015. godine bili na 40. mjestu u društvu Bugarske i Crne Gore. Inicijative poput ove bi trebale biti pravi put kako omogućiti Hrvatskoj da konačno napravi iskorak i pomakne se na više razine globalnih rejting ljestvica (bl)

Program Upravljanje inovacijama

Učinci studija: Bitno je da će polaznici usvojiti saznanje o važnosti suradnje u inovacijskom procesu među zaposlenima, partnerima, kupcima, korisnicima i s akademskom zajednicom.

Ilbin program Upravljanje inovacijama obraća se poslovnom svijetu i javnom sektoru s dvije jednostavne poruke:
■ inovacija je nužnost za napredak poslovanja i države
■ inovacija je moguća u svakoj tvrtki i organizaciji javnog sektora.
Polaznici koji završe Ilbin program Upravljanje inovacijama aktivno će usvajati podloge za te najvažnije poruke u inovacijskoj edukaciji.
Poglavlja Ilbinog programa Upravljanje inovacijama su određena na osnovi relevantne literature kao što je Hrvatska inovacijska strategija, inovacijskog dijela unutar European e-Competences Framework te kvalitetnih inozemnih programa o inovacijskoj edukaciji. Glavni dijelovi su:
■ Osnove inovacije (koncepti, terminologija i povijest)
■ Inovacijska kultura kao pretpostavka uspjeha (potpora, motivacija)
■ Organizacija inovacijskog procesa (inputi, BPMN, sudionici, upravljački mehanizmi)
■ Inovacijski alati (upravljanje inovacijom, veza prema R&D, metrika)

Prednosti Ilbinog programa

U nizu naših učilišta postoje različiti programi s inovacijskom tematikom, no Ilbin program Upravljanje inovacijama razlikuje se od većine po naglasku na usvajanje praktičnog,  iskoristivog znanja. Tako stečena kompetencija omogućuje studentima koji dovrše ovaj program sudjelovanje u svim fazama inovacijskog procesa. Dakako, oni koji teže inovacijskom vodstvu u svojim tvrtkama ili ustanovama trebat će proći sve niže razine u procesu (planiranje, izgradnja, produkcija, omogućavanje, vodstvo). Te se uloge povezuju s razinama kompetencija: suradnik (1), profesionalac (2), menadžer (3), direktor (4), lider (5), sve na osnovi spomenutog European e-Competences Frameworka. Odlika Ilbinog programa Upravljanje inovacijama je i metodološka: umjesto završnih ispita teorijskog karaktera, studenti se potiču na sudjelovanje u sljedećem:
■ u realnom su vremenu (tijekom predavanja) uključeni u rješavanje konkretnih slučajeva u inovacijskom procesu pomoću e-Learning kvizova
■ na vježbama u timskom radu rješavaju koncepcijske i konkretne inovacijske zadaće i
■ koriste alate za upravljanje inovacijama učeći postupanja u različitim ulogama u inovacijskom procesu.

Predstavljanje i najava početka rada Ustanove za obrazovanje odraslih ILBA

Očekivani ishodi poduke:
Ishodi poduke u ovom Ilbinom programu bit će vrlo konkretni. Polaznici će razumjeti i znati iskoristiti potencijal inovacije. Evo i nekoliko ishoda ovoga Ilbinog programa:
■ Razumjeti i prihvatiti da je inovacija svaka namjerna novost koja donosi održivu korist te da je nužna i moguća
■ Iz povijesnih primjera uspješnih inovacija moći procijeniti koja inovacija ima najveći potencijal za uspjeh bez obzira bila to tržišna tvrtka ili ustanova javnoga sektora
■ Razlikovati razne tipove inovacija po veličini, porijeklu, izvorima, mono i multidisciplinarnima te druge.
■ Voditi procese omogućavanja i podupiranja inovacijske kulture u organizaciji, s naglaskom na ispravne metode motiviranja zaposlenika u inovacijskom procesu
■ Odlučivati o inovacijskom sustavu unutar tvrtke i u inovacijskim partnerstvima s drugim organizacijama ili pojedincima (crowdsourcing za otvorenu inovaciju)
■ Razumjeti i primijeniti postavke za izgradnju uspješnog sustava za upravljanje inovacijama, primijenjenog na fizičke proizvode, usluge, interne procese ili poslovne modele
■ Uskladiti napore svih dijelova organizacije u radu inovacijskog sustava (R&D, marketing, financije, svi zaposlenici, proizvodnja, IT...)
■ Stvoriti i održavati vezu između upravljanja inovacijom i upravljanja (korporativnim ili vanjskim) znanjem, uključivo zaštitu intelektualnog vlasništva
■ Usvojiti značaj suradnje u inovacijskom procesu: između zaposlenika i njihovih jedinica, s partnerima (uključivo konkurencijom - coopetition), kupcima i korisnicima te s akademskom zajednicom
■ Odabrati alat za upravljanje inovacijom pogotovo u dijelu koji se odnosi na fazu ideacije
■ Povezati inovacije i informatiku na sve tri razine: informatika kao upravljački alat, inovacija kroz digitalnu transformaciju ekonomije i inovacije u korporativnoj informatici.