Impressum
.............................................................................................


Open InfoTrend Prvi hrvatski časopi za informatiku u poslovanju

Nakladnik:
TELEDOM d.o.o.
za telekomunikacijski
i informatički konzalting
Žajina 61/1, 10 000 Zagreb
OIB: 03544854623

Raiffaisenbank Austria d.d.
Žiroračun 2484008-1103024067
Tel: +385 01/3040588;
Faks: +385 01/3040593
e-pošta: redakcije@trend.hr
InfoTrend online: www.infotrend.hr

.............................................................................................

Direktor:
Slavko Vidović

Glavni i odgovorni urednik:
Branko Kosec
e-pošta: redakcije@trend.hr

Stručni urednik:
Tomislav Žganec
e-pošta: redakcije@trend.hr

Dopisnik iz BiH:
Haris Hamidović

Dopisnik iz Srbije:
Nikola Marković

Jezična obrada:
Anđelko Kovačević

Pretplata:
Tel.: 01 3090 503
e-pošta: redakcije@trend.hr

Grafičko oblikovanje:
Jelena Toš

Izrada i održavanje web portala:
Novena d.o.o. Zagreb

Tisak:
AKD Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o.

.............................................................................................

Prilozi u InfoTrendu pripremaju
se pomno i stručno, no nakladnik ne
može odgovarati za poslijedice njihove
primjene. Članci izražavaju mišljenje autora
i ne poklapaju se nužno sa stajalištem
redakcije.
Sve primjedbe na sadržaj lista primaju se
sa zahvalnošću i biti će im posvećena puna
pozornost.
Za možebitnu suradnju potreban je
prethodni pismeni ili telefonski dogovor.
Tekstovni i likovni prilozi ne vraćaju se
ako to nije unaprijed izričito dogovoreno.
Autorska prava su zaštićena. Nije
dopušteno prenošenje tekstova u cijelosti
ili djelomično, bez pismenog odobrenja
nakladnika. Citiranje je dopušteno uz
obavezno navođenje izvora.