Kako upravljati kritičnom infrastrukturom

Kritična infrastruktura se definira kao sustav, tehnologija, proces... ili bilo kakav strukturirani oblik koji služi održavanju osnovnih društvenih potreba, a najčešće se razmatra na nacionalnoj razini iako se taj pojam može primijeniti i na pojedinu kompaniju ili organizaciju.
Kritična infrastruktura kao pojam postoji već desetljećima, a definira se kao sustav, tehnologija, proces... zapravo bilo kakav strukturirani oblik koji služi održavanju osnovnih društvenih potreba. S obzirom na to da se najčešće odnosi baš na društvo ili državu u cjelini, uz izraz kritična infrastruktura obično se koristi i izraz nacionalna iako bi se sličan ili isti pojam mogao primijeniti i za pojedinu kompaniju ili organizaciju. Prevedeno na jednostavniji rječnik, bez formalnih definicija, kritična infrastruktura predstavlja okosnicu nacionalnog gospodarstva, sigurnosti i zdravlja.

Intenzivno proučavanje i pokušaji usustavljivanja nečega što se naziva nacionalna kritična infrastruktura započelo je početkom XXI. stoljeća kada je nakon napada na WTC u New Yorku svijet zakoračio u novo razdoblje nesigurnosti. Taj je događaj pokazao svijetu da zemlja koja nije u ratu i ne očekuje drastično narušavanje životne kolotečine može jednim napadom biti toliko pogođena da se na određeno vrijeme poremete svi životni segmenti. U tom konkretnom slučaju zakazao je sustav kontrole američkog prometa i promijenio sliku svijeta u kojem živimo. Uz terorizam koji je postao sastavni dio naših života posljednjih smo desetljeća svjedoci i nekih katastrofa uzrokovanih i drugim faktorima. Ukrajinski Černobil, nekoliko masovnih naftnih izljeva i japanska Fukushima samo su neki od događaja koji su svijetu, a osobito matičnim zemljama, donijeli goleme poteškoće i značajne financijske štete.

Republika Hrvatska je definirala jedanaest sektora kritičnih infrastruktura i ta je podjela gotovo identična svim zemljama Europske unije i NATO-a. Prema zakonu o kritičnim infrastrukturama, kritičnu infrastrukturu čine ...Sustavi, mreže i objekti od nacionalne važnosti čiji prekid djelovanja ili prekid isporuke roba kao i usluga može imati ozbiljne posljedice na nacionalnu sigurnost, život i zdravlje ljudi, imovinu i okoliš, sigurnost i ekonomsku stabilnost kao i neprekinuto funkcioniranje vlasti...

Prema navedenom zakonu sektori nacionalnih kritičnih infrastruktura mogu biti: energetika, komunikacije i IT, promet, vodno gospodarstvo, hrana, proizvodnja, skladištenje i prijevoz Nažalost, iako je zakon na snazi već nekoliko godina Hrvatska do danas nema jasno definirane kritične infrastrukture i sustav koji bi se bavio isključivo tom problematikom.

Jurica Čular

Cjelovit materijal o ovoj temi biti će objavljen u sljedećem broju OpenInfoTrenda.
19.8.2016.