Otvoreno i pametno

Društvene mreže, Startup poduzetnici i Community Management
U procesu daljnjeg razvoja sadržajnog koncepta Open InfoTrenda sa željom povezivanja sustava stjecanja znanja u skladu s gospodarskim potrebama, redakcija traži puteve širenja kruga autora i čitatelja u populaciji mladih poduzetnika (MSP/SME), odnosno svijetu startupova, što upućuje ne samo na zahvat u izboru tema nego i na širenje komunikacijskih kanala.

U spomenutoj populaciji krije se najveći kreativni i inovativni potencijal našeg društva koji se nije iskazao dokraja, nije dostupan širem auditoriju te ne dolazi do izražaja u obradi aktualnih tema. Ti iznimni ljudi trebaju dobiti priliku da ih se čuje, da ih se uvažava i da sudjeluju!

Open4Smart Community

Kao snažni i važni konkretni primjer communityja, odlučili smo pokrenuti LinkedIn grupu Open4Smart.
Osnovni motivi za uspostavu mogli bi se sažeti (ali ne i ograničiti) na:
  • Suradnju i interakciju sudionika koja identificira nove kontekste i stvara nova multidisciplinarna znanja
  • Profiliranje i promoviranje novih vrijednosti ne samo za čitatelje / polaznike / javnost nego i za korisnike potencijalnih dodatnih usluga
  • Omogućavanje skladištenja radova i multiindeksirano korištenje za kreiranje budućih baza znanja orijentiranih na određene djelatnosti i segmente javnosti
  • Kreiranje novih poslovnih prilika na bazi komercijalnih elemenata, suradnje, zajedničkih projekata, novih izvora financiranja, novih ugovora i slično
  • Potpora procesu cjeloživotnog učenja kroz različite oblike
  • Uspostava infrastrukture za pokretanje novih specijaliziranih communityja.
Okosnica takvog djelovanja u kojem je Open InfoTrend spreman biti medijska potpora jest poticanje i sudjelovanje u digitalnoj transformaciji, posebno u dijelu pripreme potrebnih kapaciteta (Capacity Building), povećanja svjesnosti (Awareness), povećanja apsorpcijske moći te stvaranje organizacijske kulture u sredinama u kojima djelujemo.

Jedan od alata koji se pokazao izuzetno učinkovit a jednostavan je samoprocjena (Selfassessment) kroz kontrolne liste ili modele procjene zrelosti (Maturity Model).
Uz uspostavu i dogradnju rječnika stručnih pojmova, modele standardiziranih poslovnih procesa i baze znanja sve to postaje vrijedni arsenal za ubrzani napredak - a to je ono što svi želimo.

Boris Blumenschein
23.3.2016.