Smath Studio

Smath Studio je besplatna matematička aplikacija sa hrpom jednostavnih ali i onih naprednih funkcija. Sa ovim programom možete rješavati vrlo jednostavne matematičke zadatke ali i one vrlo komplicirane poput vektora, trigonometrije, logaritma i sl…
Osim matematičkih zadataka možete crtati i grafove za prikaz određenih zadataka.U kratkim crtama Smath studio je pravi mali matematički genij koji bi učenicima ili studentima mogao itekako dobro doći.
6.10.2009.