Infotrend online - prvi hrvatski poslovni èasopis za informatiku

Projekt Setcora i Filozofskog fakulteta o arhivskoj pohrani u oblaku

Tvrtka itSoft, u sklopu branda Setcor, sklopila je ugovor sa zagrebačkim Filozofskim fakultetom o izvedbi projekta „Usklađivanje poslovanja s normama relevantnima za sigurno i pravno valjano dugoročno čuvanje podataka“.
Cilj projekta je međusobna razmjena znanja i iskustva između tvrtka okupljenih oko branda Setcor i Filozofskoga fakulteta, a dobit za obje strane od ovakve suradnje je neupitna. Stručnjaci iz područja suvremene arhivistike s Filozofskog fakulteta doprinijet će Setcoru u usklađivanju poslovnih normi relevantnih za pravilno čuvanje arhivskih zapisa kako bi na tržištu mogao uspostaviti usluge arhivske pohrane u oblaku. Za razliku od papirnatog gradiva koje je moguće propisno pohraniti u optimalnim uvjetima i očekivati da će ono biti čitljivo i nakon 100 ili više godina, digitalni su zapisi nestabilni jer su suočeni sa stalnim promjenama u tehnologiji.

Primjerice, podaci koje smo ranije pohranjivali na kompjuterske diskete danas više nisu dostupni. S druge strane, arhiviranje u oblaku vrlo je zahtjevno, traži poštivanje arhivističkih normi i proaktivnu brigu o pohranjenim zapisima. Upravo zbog te činjenice, čelni ljudi Setcora potražili su pomoć vodećih istraživača unutar akademske zajednice koji su stručnjaci u području suvremene arhivistike okrenute digitalnim tehnologijama. Provedba projekta obuhvaća sljedeće aktivnosti: detaljna analiza usluga i aktivnosti Setcora, analiza relevantnih normi i zakonskih regulativa, razrada metodologije i metrike, implementacija potrebne nadogradnje softverskih rješenja i provjera usklađenosti s relevantnim normama, preporukama i važećom zakonskom regulativom. Dio istraživačkog tima s Filozofskog fakulteta čine voditelj projekta izv. prof .dr. sc. Hrvoje Stančić, predstojnik Katedre za arhivistiku i dokumentalistiku, Co-Director europskog istraživačkog tima na svjetskom projektu InterPARES Trust, kao i doc. dr. sc. Arian Rajh te viši arhivist Jozo Ivanović, vanjski suradnici Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti te vrsni stručnjaci s mnoštvom objavljenih radova u području arhivistike. Istraživanja pokazuju da sve više poslovnih subjekata prelazi na rješenja i usluge u oblaku, što pokazuje važnost digitalne arhivske pohrane. Ovakva vrsta pohrane garantira nepromjenjivost zapisa te osigurava njihovu vjerodostojnost, što znači da zapisi ostaju autentični, pouzdani, točni i upotrebljivi.

„Tvrtke u gospodarskome sektoru, ali isto tako i tijela državne i javne uprave koja prelaze na e-poslovanje, korištenje isključivo e-pošte u poslovnome komuniciranju, e-računa ili e-potpisanih dokumenta, moraju odgovorno poslovati, odnosno biti u mogućnosti čuvati vlastitu dokumentaciju i arhivirati je u obliku vjerodostojnih e-zapisa. Za organizaciju takvih sustava potrebna su suvremena znanja arhivistike kakva se stječu na Studiju informacijskih i komunikacijskih znanosti Filozofskoga fakulteta u Sveučilišta Zagrebu.“ - izjavio je voditelj projekta izv.¸prof. dr. sc. Hrvoje Stančić.
21.4.2016.
Ispiši èlanak