Infotrend online - prvi hrvatski poslovni èasopis za informatiku

Najbolji prepoznaju prilike

Važnost napredne analitike u različitim poslovnim segmentima najbolje prepoznaju kompanije s izvrsnim poslovnim performansama.
Organizacije i tvrtke svih vrsta - industrijske, državne, nevladine... počinju shvaćati da iskorištenje brojnih vrijednosti koje omogućuju veliki podaci može donijeti značajne prednosti poslovanju i društvu u cjelini. Dok tvrtke izrasle na efikasnom upravljanju podacima - kao što su Google i Amazon - svoj rast sve više temelje na analitici, mnoge tvrtke shvaćaju da analitiku ne iskorišćuju dovoljno za bolje poslovno odlučivanje i postizanje boljih poslovnih performansi. Razlozi tomu su različiti - od organizacijskih ometajućih faktora, nedostatka mehanizama upravljanja podacima, nedostatka analitičkih umijeća, nepoznavanja koncepata znanosti o podacima pa do nedovoljnog poznavanja pravnih aspekata i nerazumijevanja vrijednosti, rizika i troškova vezanih uz podatke.

Nedvojbeno je da se danas primjenom analitike može pristupiti različitim poslovnim odlukama u područjima poput:
 

Andrea Budin

Cjelovit materijal o ovoj temi biti će objavljen u sljedećem broju OpenInfoTrenda.
19.8.2016.
Ispiši èlanak