Infotrend online - prvi hrvatski poslovni èasopis za informatiku

Tko je odgovoran ako robot ne ispunjava naša očekivanja?

Više nije novost da je robotika jedno od glavnih obilježja XXI. stoljeća.
Ipak, ostaje pitanje jesmo li spremni za suživot s robotima koji će za dvadesetak godina postati sveprisutna tehnologija u kući, na poslu, na ulici, u moru i zraku, u bolnici i školi pa i na nama, ali i u nama (nanoroboti). Ono što dodatno karakterizira tu tehnologiju su kognitivne sposobnosti, umreženost i integracija na svim razinama.

Znanstveni razvoj u području robotike jasno ukazuje da će nam roboti u bliskoj budućnosti postati svakodnevni partneri poput računala i mobitela. Roboti će djelovati na nas i okolinu, ne samo fizički aktivno već intelektualno i emotivno. Jesmo li kao znanstvenici i kao društvo predvidjeli sve da taj suživot bude prihvatljiv? Da naša odgovornost za suptilno ili manje suptilno ponašanje robota bude korektno i korisno u skladu s nekim uobičajenim ljudskim normama? Tko će odgovarati za neprihvatljivo ponašanje robota - programer, korisnik, konstruktor, robot? Imamo li zakone ili norme koji mogu dati odgovore na određena konfliktna pitanja?
Iako se ta pitanja mogu činiti preuranjena, doba robotike već počinje, evidentan je stalni porast ulaganja u robotske tehnologije.Slika 1 - Ulaganja u razvoj robota (Meola A., 2016.)

Odnos čovjeka i robota postaje važno etičko pitanje. Tu su još socioekonomska i pravna pitanja povezana s robotskom primjenom u uslužnim i suradničkim djelatnostima. Roboti kao suradnici na radnom mjestu morat će udovoljavati određenim normama koje će usklađivati njihovu interakciju s ljudima. Vjerojatno će i ljudi biti prisiljeni usvojiti određeno ponašanje prihvatljivo za ograničene kognitivne sposobnosti strojeva te usklađeno s roboetičkim normama.

Gojko Nikolić

Cjelovit materijal o ovoj temi biti će objavljen u sljedećem broju OpenInfoTrenda.
19.8.2016.
Ispiši èlanak