Infotrend online - prvi hrvatski poslovni èasopis za informatiku

Besplatna online edukacija službenika za zaštitu osobnih podataka

Prijavite se najkasnije do petka, 11. prosinca do 15 sati.

     Hrvatska gospodarska komora i Agencija za zaštitu osobnih podataka pozivaju Vas na besplatnu online edukaciju službenika za zaštitu osobnih podataka u realnom sektoru, koja će se održati u ponedjeljak, 14. prosinca 2020.

     Uzimajući u obzir bitnu ulogu i brojne zadaće koje službenicima nameće Opća uredba o zaštiti podataka, prepoznata je potreba za provođenjem ciljanih edukacija iz područja zaštite osobnih podataka i informacijske sigurnosti koja uključuje specijalizirana znanja i vještine iz prava i prakse zaštite osobnih podataka i informacijske sigurnosti.

     Radionica je besplatna, no broj sudionika je ograničen, stoga vas pozivamo da se prijavite najkasnije do petka, 11. prosinca do 15 sati. Tijekom prijave i same radionice možete postaviti pitanja (Live Q&A), a naknadno ćete dobiti i Potvrdu o sudjelovanju od strane Agencije za zaštitu osobnih podataka.


     Više informacija o radionici, kao i obrazac za prijavu, dostupni su OVDJE.

10.12.2020.
Ispiši èlanak