vijesti iz Srbije

Obnavljanje sajma informatike

Udruženje informatičke djelatnosti Privredne komore Srbije razmatralo je prijedlog za organizaciju sajma informatike na Beogradskom sajmu. U raspravi je ocienjeno da je neophodno obnoviti sajam informatike kako bi veliki broj građana mogao upoznati najnovija dostignuća u informatici te da se stvore uvjeti za afirmaciju najvećih domaćih  dostignuća u informatici.
Učesnici skupa su podržali inicijativu za obnovu sajma informatike, s time što bi predhodno trebalo načiniti i verificirati koncept obnove sajma. U toku izrade koncepta potrebno je konzultirati najveće IT kompanije. Sajam informatike mogao bi se održati već sljedeće godine.

Inicijatori obnove sajma informatike trebaju biti Beogradski sajam i zainteresirane IT kompanije u okviru Privredne komore Srbije.

Privredna komora Srbije
8.5.2008.