Digitalno gospodarstvo

U Europskoj uniji već se pripremaju politike i stavovi vezani za jedinstveno digitalno tržište pa to moramo i mi u Hrvatskoj.
Nema implementacije digitalnog gospodarstva ako ne uspostavimo razvojnu infrastrukturu, platformu na kojoj možemo graditi usluge i procese s dodanom vrijednosti za informatičku industriju, ali i druge i to ne samo industrije nego i sve ostalo. U digitalnom gospodarstvu posebno mjesto ima javna uprava, zatim zdravstvo, školstvo i sve ono što nam otežava ili
olakšava svakodnevni život. Primjena informatičkih usluga i rješenja unutar  gospodarstva koje uključuje turizam, umjetnost, dizajn i ostale segmente stvara veliku dodanu vrijednost te  podržava i unapređuje ostale sektore unutar cjelokupnog  gospodarstva, a istodobno oblikuje i inovativno okruženje u sektorima gdje su razvijene.

Kako bismo se razvijali u pravcu ostvarenja digitalnog gospodarstva  treba zainteresirati što više mladih za temeljne znanosti i znanja koja stvaraju i omogućuju tehnološke podloge na kojima se temelji digitalno gospodarstvo te povećati kriterije usvajanja znanja i mogućnosti koje iz tog znanja proizlaze.

Stvaranje uvjeta, izgradnja i održivost kapitala tehnološkog znanja bitno je za buđenje interesa ciljanih investitora i razvojnih tvrtki koje su spremne značajnije investirati u Hrvatsku. Izgradnja takvog kapitala nije samo u interesu privatnog sektora koji će pokrenuti investicije - to je zalog za stvaranje pokretačke snage društvenog razvoja koje se temelji na intelektualnom kapitalu. Takvi ljudi zahvaljujući snazi digitalnog gospodarstva mogli bi ostvarivati znatno više osobne dohotke nego što je prosjek u Hrvatskoj i ponovno uzdignuti srednju klasu koja je u tranzicijskoj fazi gotovo nestala.

Ratko Mutavdžić

Cijeli članak pročitajte u novom broju Open InfoTrenda 198.
20.5.2015.