JASPERS, tehnička pomoć za investicijske projekte proširena i na Hrvatsku, prije pridruživanja u EU

JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in European Regions - zajednička pomoć za projekte potpore u europskim regijama), je partnerstvo za tehničku pomoć između Europske investicijske banke (EIB - European Investment Bank), Europske komisije, Europske banke za rekonstrukciju i razvoj (European Bank for Reconstruction and Development) te Banke za obnovu (Kreditanstalt für Wiederaufbau), koje će pomoći Hrvatskoj pri identifikaciji i pripremi projekata koji se mogu natjecati za pomoć prema propisima Strukturnih fondova EU i Instrumentu za pred-pristup ((IPA - Instrument for Pre-Accession).
Cilj inicijative JASPERS je povećati količinu i kvalitetu projekata koje će financirati EU Strukturni fondovi, tako da će se investicije s potporom Fondova moći iskoristiti brže i učinkovitije.
Odredbe i uvjeti za ovakvu pomoć su, na izričiti zahtjev Hrvatske, formalizirane u Sporazumu o doprinosima, koje su Komisija i EIB potpisali 22 prosinca.
Predsjednik EIB-a, Werner Hoyer je rekao: "Vrlo mi je drago da JASPERS počinje s radom u Hrvatskoj. Priprema projekata koji ispunjavaju zahtjeve za financiranje putem pomoći  koju je odobrila EU zahtijevaju vrijeme, pa su i EIB i komisija svjesni da je važno prije primanja Hrvatske u puno članstvo imati pripremljen cjevovod za kvalitetne projekt".
JASPERS je 2011. započeo radom u Hrvatskoj, osiguravajući ulazne materijale za pripremu infrastrukturnih projekata. Glavni fokus je na projekima koji se tiču okoliša i transporta, no može se osigurati i podrška za projekte iz drugih područja, kao što su znanje, ekonomija i borba protiv klimatskih promjena, koji se mogu odobriti nakon pridruživanja EU-u i koji su prioritetni u EU 2020 strategiji.
Europska investicijska banka (EIB - European Investment Bank) je institucija Europske Unije za dugoročne zajmove, a vlasnici su joj zemlje članice. Banka osigurava dugoročno financiranje za zdrave investicije koje će pomoći ispunjenju ciljeva EU načela.
Link: http://www.eib.org/press
14.2.2012.