Održana druga Informix >> konferencija

U Zagrebu je 13. lipnja održana druga po redu Informix >> (Fast Forward your Data) konferencija u organizaciji grupe Informix korisnika Adria IUG.
Predavanja su pokrila područja administracije i korištenja ovog sustava za upravljanje bazama podataka, nove mogućnosti i budući razvoj, te također razvoj aplikacija i informacijskih sustava temeljenih na bazama podataka. Svi pozvani predavači su dugogodišnji poznavatelji Informix tehnologija, a ove je godine potporu lokalnoj grupi korisnika dao i predsjednik međunarodne grupe Informix korisnika (IIUG, iiug.org) g. Stuart Litel.

Adria IUG djeluje nešto manje od dvije godine na području jugoistočne Europe, a trenutno broji članove iz pet država. Više informacija o Adria IUG i održanoj konferenciji možete naći na stranicama grupe adria-iug.org ili informix.hr.
19.6.2011.