Otvoreno društvo - Svatko sa svakim

Teži se globalnom umreženom komunikacijsko- informacijskom sustavu unutar kojega će svatko moći komunicirati sa svakim bilo govorom, podacima, slikom ili multimedijski.
Autor: Stjepan Golubić

Čovjek se nalazi u sve opsežnijem okruženju raznih podataka i informacija. Pitanje je na koji način im pojedinac može pristupiti, kako ih može iskoristiti ili na koji način mu se oni prikazuju iz različitih izvora. U svemu tomu mora se uzeti u obzir značenje i važnost slijeda pojmova podatak-informacija-poruka, odnosno na koji način će se iz odgovarajućih podataka doći do odgovarajuće poruke, bilo pojedincu bilo cijelom društvu i sve to na željeni transparentni način. Razvoj i integracija informacijsko komunikacijskih tehnologija je vrlo brzi. Telekomunikacijski sustav smatra se najsloženijim umjetnim sustavom na Zemlji koji je razvio čovjek. Temeljne tehnologije tog razvoja još su s jedne strane poluvodička tehnologija i izrada sklopovlja- hardvera (mikroelektronika, odnosnonanotehnologije), a s druge tehnologija razvoja i izrade programske podrške -softvera. Teži se globalnom umreženom smart komunikacijsko-informacijskom sustavu unutar kojega će svatko moći komunicirati sa svakim bilo govorom, bilo podacima, slikom ili multimedijalno. To
danas podrazumijeva različite oblike komunikacija na relaciji: čovjek-čovjek (H2H)), čovjek-stroj i stroj-čovjek (HMI –HumanMachine Interface) i stroj-stroj (M2M).

Sve se više govori i o umjetnoj inteligenciji i pametnim robotima pa i komunikaciju s njima treba uzeti u obzir. Hoće li roboti biti tretirani kao strojevi ili će biti potrebno rješavati komunikacijski trokut:čovjek-stroj-robot?
Uveliko se već govori i o kiborgu, čovjeku s ugrađenim umjetnim pomagalima. Razvijen je i chip koji simulira funkcioniranje ljudskog mozga. Veliko je pitanje kamo vodi taj razvoj i primjena. Kakva li je uloga pojedinca u svemu tome? Hoće li se on u informacijsko-komunikacijskom lancu pretvoriti iz subjekta u objekt? Već danas je vidljivo da taj tehničko-tehnološki razvoj ne može ići bez odgovarajućeg uključivanja drugih područja ljudskog djelovanja kao što su zdravstvo, etika, moral, vjera, zakonodavstvo...

Kako u takvom društvu postići i osigurati transparentnost informacija i informiranja, a da se to ne pretvori u proces kontroliranja i manipuliranja?

Cijeli članak možete pročitati u najnovijem broju Open InfoTrenda 197
14.1.2015.