Novi EU standard e-vještina

Vijeće CEPIS-a (Council of European Professional Informatics Societies) predstavilo je nove europske standarde za ICT stručnjake koji će pomoći riješiti nedostatak e-vještina u cijeloj Europi.
Europski okvir e-kompetencija „e-CF“ (e-Competence Framework), koji opisuje sposobnosti i potrebne vještine ICT profesionalaca, postao je europski standard nakon nedavne službene objave Europskog odbora za standardizaciju (CEN).
Europski okvir e-kompetencija pruža organizacijama, tvrtkama i ICT stručnjacima u Europi zajednički jezik za opisivanje digitalnih kompetencija i razine stručnosti. Fiona Fanning, tajnica CEPIS-a, izjavila je: "Organizacije moraju biti u stanju razumjeti temeljna područja ICT stručnosti potrebna za različite funkcije, kako bi regrutirale i razvile odgovarajući kadar te održale tadovoljavajuće razine kompetencija. Okvir e-CF je idealan alat za podršku organizacijama u toj namjeri. To će pomoći smanjiti alarmantni neodstatak e–vještina u Europi. Prije nije bilo načina da se izraze ICT kompetencije i potrebne vještine te nedostaci na europskoj razini. "

Okvir kompetencija e- CF je osmišljen s ciljem pružanja jasnih odredbi za podršku u odlučivanju pri odabiru i zapošljavanju kandidata, kao i pri edukaciji i procjeni ICT profesionalaca. Poslodavci ga mogu usvojiti za profiliranje i razvoj karijere ICT profesionalaca. Definicija smjerova karijere ponuditi će uvid u potencijalne mogućnosti za karijeru.

Velika tvrtka bi mogla, na primjer, koristiti e-CF kako bi razvila alat za upravljanje procesom utvrđivanja potrebne edukacije ili treninga. e-CF će poslužiti kao konzistentno mjerilo (benchmark) kompetencija za procjenu programa obuke/obrazovanja uzimajući u obzir individualne potrebe razvoja. Okvir e-kompetencija e- CF je razvijen u sklopu CEN radionice o ICT vještinama, a nastao je kao rezultat suradnje stručnjaka i dionika iz cijele Europe.

Nacionalna tijela za standardizaciju koja uključuju 33 CEN - CENELEC člana krenuti će sada sa implementacijom na nacionalnoj razini. O e- CF okviru će se razgovarati na konferenciji IT Professionalism Europe koja će se održati 16. lipnja 2016. godine u Amsterdamu u organizaciji CEPIS-a. Prva konferencija ovog tipa, katalizirati će profesionalizaciju IT stručnjaka i izložiti najbolje prakse u upravljanju, razvoju i procjeni IT kadra u Europi. Sudionici će naučiti kako koristiti e- CF i slične alate te kako ih primijeniti u svojim tvrtkama, a i imati će priliku susresti se s organizacijama koje takve alate i usluge kao što su procjena sposobnosti isporučuju pružateljima usluga certificiranja.
8.4.2016.