Akademkinja Milena Žic Fuchs izabrana za članicu prestižnoga Znanstvenoga vijeća ERC-a

Europska komisija imenovala je šest eminentnih europskih znanstvenika u Znanstveno vijeće Europskoga istraživačkoga vijeća (ERC)
Sve nove članove odabrao je neovisni odbor za imenovanja, a u procesu odabira sudjelovala je isključivo znanstvena zajednica.


Među odabranima je i akademkinja Milena Žic Fuchs sa Sveučilišta u Zagrebu, koja je postala prva znanstvenica iz Hrvatske imenovana u to prestižno tijelo.


Znanstveno vijeće ERC-a neovisno je upravljačko tijelo sastavljeno od 22 ugledna znanstvenika koji predstavljaju i zastupaju cijelu europsku znanstvenu zajednicu. Njegova je glavna uloga postavljanje strategije ERC-a i odabir stručnjaka za ocjenjivanje projektnih prijedloga. Njime predsjeda predsjednik ERC-a Jean-Pierre Bourguignon. Članove Znanstvenoga vijeća bira neovisni odbor za imenovanja, sastavljen od sedam istaknutih znanstvenika koje je imenovala Europska komisija.


Bogata znanstvena i stručna karijera akademkinje Žic Fuchs   

Akademkinja Milena Žic Fuchs rođena je 1954. u Zagrebu. Školovala se u Londonu, New Yorku i Sydneyu. Na Filozofskom fakultetu Sveuilišta u Zagrebu stekla je 1977. diplomu profesorice engleskoga jezika i etnologije. Magistrirala je 1982., a 1989. obranila disertaciju Semantika analiza glagola kretanja u engleskom i hrvatskom književnom jeziku. Od 1978. radi na matičnome fakultetu, na kojemu je danas redovita profesorica u trajnome zvanju na Odsjeku za anglistiku.  Objavila je knjige Znanje o jeziku i znanje o svijetu (1991.), Rječnik kratica (sa Stjepanom Babićem) (2007.) te Kognitivna lingvistika i jezične strukture: engleski present perfect (2009.), za koju je primila Državnu nagradu za znanost za 2011. godinu. Od 2010. redovita je članica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU).
2.7.2019.