FINA OLAKŠAVA RAD OD KUĆE

Za vrijeme trajanja izvanrednih okolnosti Fina nuditi usluge koje se mogu koristiti „na daljinu“ te omogućava dostavu dokumentacije Fini putem e-maila.
Svi poslovni subjekti koji već imaju kvalificirani digitalni certifikat na tokenu ili smart kartici pomoću kojeg koriste e-servise državne uprave i javnih službi (primjerice e-Mirovinsko, ePorezna, eZdravstveno, e-Carina) ili neki od Fininih e-servisa (npr. Web e-Potpis, e-Arhiv, e-plaćanje, info.BIZ, RGFI, e-Regos, WEB-BON, eBlokade, e-Dražba, WEB registar koncesija), a žele postati korisnici servisa Fina e-Račun, mogu to učiniti bez dolaska u Finine poslovnice. Za njih je sada korištenje servisa besplatno (bez plaćanja mjesečne naknade i naknade za slanje računa).

Svima koji imaju potrebu za udaljenim potpisivanjem dokumentacije, od kuće ili s nekog drugog mjesta, Fina omogućuje besplatno izdavanje LCP certifikata za napredni ePotpis u oblaku, odnosno, udaljeni elektronički potpis. Izdavanje LCP certifikata za ePotpis u oblaku je sada potpuno besplatno, kao i njegovo korištenje u razdoblju od 5 godina, a za izdavanje nije potreban dolazak u Finine poslovnice jer korisnik certifikat preuzima sam, online.

Nadalje, u cilju smanjivanja broja fizičkih kontakata, Fina je korisnicima omogućila dostavu dokumentacije putem e-maila. Tako korisnici za vrijeme trajanja ovih okolnosti mogu Fini putem e-maila slati Fini sljedeće: 1) dokumentaciju za pristup Fininim e-servisima (paket e-usluga) te punomoći za predaju izvještaja u ime drugog poslovnog subjekta; 2) dokumentaciju za registraciju i dodjelu prava na servis e-Račun i e-Račun za državu kao i zahtjeve za otkaz usluge i ukidanje prava na servisu e-Račun i e-Račun za državu; 3) dokumentaciju za uslugu slanja računa od strane djelatnika Fine u ime korisnika putem servisa e-Račun.

Važno je napomenuti da svi dokumenti koji se šalju e-mailom trebaju biti potpisani elektronički, ukoliko ovlaštena osoba posjeduje digitalni certifikat, ili vlastoručno potpisani i skenirani. U slučaju da korisnik dostavlja skeniranu dokumentaciju koja je potpisana vlastoručnim potpisom, naknadno će biti potrebno dostaviti originalnu dokumentaciju.

Ako je dolazak klijenata u poslovnicu ipak neophodan, Finine poslovnice rade te je njihovo radno vrijeme privremeno prilagođeno aktualnoj situaciji. Zbog sigurnosti klijenata i radnika ograničen je broj osoba koje se u istom trenutku nalaze u poslovnici te se provode ostale mjere zaštite, sukladno preporukama koje donose nadležne javno-zdravstvene ustanove.

Sve aktualne informacije Fina objavljuje na svojoj internetskoj stranici www.fina.hr, a upite klijenata prima e-mailom na adresu info@fina.hr ili putem besplatnog telefona na broj 0800 0080.

30.3.2020.