Održana radionica „Digitalna transformacija kao poluga povećanja konkurentnosti i izvoza“

Radionica je priređena kao sažetak održane trodnevne Konferencije o digitalnoj transformaciji.

Dobro posjećena radionica je održana, kako je i najavljeno, 24. siječnja 2019. godine  u zagrebačkom hotelu Panorama. Organizirali su je InfoDom Grupa, Ustanova za obrazovanje odraslih ILBA i udruga Hrvatski izvoznici, a u suradnji s tri fakulteta (FER -Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu,  EFZG -Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, FOI-Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu, Sveučilišta u Zagrebu). S FER-a se u ovu radionicu uključio ICNET (Inovacijski centar Nikola Tesla).

 

Radionica je priređena kao sažetak održane trodnevne konferencije DTC 2018 i zamišljena je, kako je u uvodu rekao Slavko Vidović osnivač i direktor  InfoDom Grupe, kao prva u nizu sličnih radionica koje bi trebale doprinjeti boljem razumijevanju digitalne transformacije i što bržem i bezbolnijem uključivanju hrvatskih poduzeća u taj globalni proces.

 

Ova radionica je bila namijenjena izvozno orijentiranim poduzećima i osobama koje sudjeluju u donošenju strateških poslovnih odluka, budućim Digital Transformation Officer-ima, te svima onima koji su zaduženi za osmišljavanje novih proizvoda. U fokusu radionice bila je Deklaracija hrvatskih izvoznika 2018., a sadržajem radionice se nastojao dati doprinos njezinoj provedbi.

 

Cilj radionice je bio pomoći polaznicima da identificiraju vlastite kompetitivne prednosti i spoznaju načine kako ih koristiti. Radionica je bila podijeljena u 4 tematske grupe, a svaka je imala svog voditelja:

 

A. Vođenje digitalne transformacije u poduzećima (Goran Marković, InfoDom)

B. EU instrumenti i digitalno jedinstveno tržište - EU DSM (Darko Gulija, InfoDom)

C. Radni okviri i tehnologije (Vesna Bosilj Vukšić,  EFZG)

D. Ključne dimenzije digitalne transformacije (Slavko Vidović, InfoDom)

 

Cijeli tijek radionice moderirao je Goran Marković. Na samom početku održan je kratki panel u kojem su sudjelovali Slavko Vidović (InfoDom grupa), Mario Spremić ( EFZG), Vesna Bosilj Vukšić (EFZG), Katarina Tomić Pupek (FOI) i Nedjeljko Perić (ICNET). Putem panela se uvodno željelo, kroz iskustva panelista, dobiti sliku postojećeg stanja digitalne transformacije u Hrvatskoj. Na temelju izlaganja panelista može se zaključiti da smo u Hrvatskoj još u ranoj fazi i na začelju EU koja i sama zaostaje za svjetskim razvojem. Potrebno je još dosta razjašnjavanja što je digitalna transformacija i kako hrvatska poduzeća, ali i cijelu državu, što brže i bolje uključiti u nju. Na razini države i vlade nužno je objedinjavanje različitih inicijativa koje su sada međusobno nepovezana.  

 

Ovom prvom radionicom nastojalo se, obzirom na Deklaraciju hrvatskih izvoznika 2018., razjasniti i dati viđenje InfoDom grupe kako ju provesti. Radionica je ponudila i neke konkretne okvire za lakše pokretanje i provođenje digitalne transformacije, ovisno o veličini poduzeća (velika, srednja, mala).

 

Tijekom radionice pokazala se sva složenost i slojevitost digitalizacije i digitalne transformacije. Postavilo se i pitanje koliko dugo traje proces digitalne transformacije poduzeća i kako mjeriti dostignuti stupanj zrelosti poduzeća. Na kraju radionice je zaključeno da je potrebno još mnogo truda i rada da bi se rasvijetlila sva slojevitost digitalizacije i digitalne transformacije, a pogotovo uključivanje pojedinih poduzeća u sam proces globalne digitalne transformacije. Tu nema jedinstvenog recepta i svako poduzeće treba tražiti i pronaći svoj vlastiti način/model kako to postići, samostalno ili uz odgovarajuću pomoć sa strane.

 

Zbog kratkoće vremena neke teme su ostale samo naznačene.  Sva iskustva s ove prve radionice dobro će doći za pripremu najavljenih slijedećih radionica, u susret konferenciji DTC 2019.
24.1.2019.